Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Література:

 1. Програма "Донецька область – 2010". Донецька обласна рада, Донецька обласна державна адміністрація. – Донецьк, 1999. – 150 с.

 2. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г. А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – 284 с.

 3. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

 4. Саржан А.О. Новітня історія Донбасу (1945-1999 р.р.): Навчальн. посібн. – Донецьк: Сталкер, 1999. – 463 с.

 5. Социально-экономическое развитие городов промышленного региона / Амитан В.Н., Финагин В.В., Лукьянченко А.А. и др. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО "Юго-Восток, Лтд", 2002. – 254 с.

 6. Янукович В.Ф. Социально-экономическое развитие региона: проблемы и пути решения. – Киев: Наук. думка, 2002. – 345 с.

 7. Янукович В.Ф., Попов Н.А. Шахтерские города Донецкой области: проблемы и пути решения. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. – 60 с.

 8. Донецкая область. Территории приоритетного развития и специальные экономические зоны. - Донецк: ВТФ "ИНТЕРДОНБАСС", 2003. – 440 с.

 9. Куркуленко С. Земля тривоги нашої. – Донецьк: Новый мир. – 2000. – 124 с.

 10. Близнюк А. Донецька область: рубіж розвитку // Економіст. – 2003. - № 9. – С15-19.

 11. Макогон Ю.В. Україна и Донеччина в контексті мирових тенденцій економічного розвитку // Схід. – 1999. – № 3. – С. 3-8.

 12. Лук'янченко О. Донецьк – геополітичний центр з новими економічними зв’язками.// Економіст – 2003. – № 3. – С.32-35.

 13. Пиньковский Г.С., Скляренко А.А. Угольная промышленность и общая экологическая обстановка в Центральном Донбассе // Уголь Украины. – 2000. - № 7. – С. 14-18.

 14. Логутова Т., Бессонова С. Проблемы инвестиционной деятельности в Донецком регионе и пути их решения // Актуальные проблемы экономики. – 2003. - № 12. – 68-73.

 15. Завертанный А. Проблема питьевого водоснабжения Донецкой области //

 16. Донецька область в порівнянні з Україною та її регіонами за 2000 р / Статистичний бюлетень. – Донецьк. – 2001. – 95 с.

 17. Статистичний щорічник Донецької області за 2003 рік / Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2004. – 376 с.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Найбільші підприємства регіону і їх місце в економіці Донецької області.

2. Соціально-економічний стан Донецької області за минулий рік.

3. Демографічні проблеми регіону.

4. Екологічні проблеми регіону.

Питання, завдання, тести:

6.1. Розкрійте місце Донецької області в територіальному і галузевому розподілі праці в Україні.

6.2. Дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Донецької області.

6.4. Проаналізуйте регіональні енергоекологічні проблеми.

6.4. Проаналізуйте кількісний і якісний склад населення і трудових ресурсів Донецької області

6.5. Які демографічні проблеми стоять сьогодні перед регіоном?

6.6. Проаналізуйте структуру економіки і промисловості Донецької області.

6.7. Дайте оцінку ролі вугільної промисловості в розвитку продуктивних сил регіону.

6.8. Обґрунтуйте значення металургійної промисловості для Донецької області.

6.9. Охарактеризуйте машинобудівний комплекс Донбасу і покажіть його спеціалізацію в межах України.

6.10. Визначте чинники виникнення і розвитку хімічної промисловості в регіоні.

6.11. Розкрійте значення АПК для економіки Донецької області.

6.12. Дайте оцінку місця і ролі легкої і харчової промисловості Донбасу у використанні трудового потенціалу.

6.13. Охарактеризуйте транспортну систему Донецької області.

6.14. Дайте оцінку впливу СЭЗ і ТПР на становлення економіки регіону.

6.15. Покажіть місце зовнішньоекономічних зв'язків як чинника розвитку продуктивних сил області.

6.16. Виявіть особливості розвитку старошахтарських міст регіону.

6.17. Розкрійте місце екологічних проблем в розвитку регіону.

6.18. Розкрійте основні проблеми і напрями розвитку Донецької області.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]