Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Література:

 1. Закон України "Про комплексну програму затвердження України як транзитної держави в 2002-2010 р.р."

 2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 265-278.

 3. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 221-235.

 4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К.: "Юридична книга", 2001. – С. 269-285.

 5. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – С. 186-194, 299-305.

 6. Липець Ю.Г., Пулярки В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. – М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 269-330.

 7. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: Либідь, 2002. – С.210-230.

 8. Макогон Ю.В., Ляшенко В.И. Формы и направления межрегионального трансграничного экономического сотрудничества: Монография, изд. 2-е, исп. и допол / Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2003. – 202-207.

 9. Легенький Г., Новикова А. Проблемы развития транзитных перевозок и пути их решения // Экономика Украины. – 2000. – № 7. – С. 32-40.

 10. Пащенко Ю. Транспортная политика Украины // Экономика Украины. – С. 38-43.

 11. Яновський П.О. Економічні аспекти вдосконалення роботи транспортної системи // Залізничний транспорт України. – 2003. – № 3. – С. 39-41.

 12. Макаренко М. Основні проблеми реструктуризації залізниць України // Економіст. – 2003. – № 2. – С. 46-49.

 13. Пискуренко В. Джерела фінансування відтворення основних засобів на залізничному транспорт // Економіст. – 2003. – № 7. – С. 16-19.

 14. Соколи І. Роль і напрямки розвитку аєропортового комплексу України в сучасних умовах. // Економіст. – 2004. – № 8. – С. 43-45.

 15. Соколи І. Еволюція ринку авіаційних перевезень і робіт авіакомпаній України // Економіст. – 2004. – № 11. – С. 70-72.

 16. Пащенко Ю. Є. Транзитний потенціал – умова інтеграції України до європейської та світової транспортних систем //Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №10. – С. 13-17.

 17. Пащенко Ю. Є. Проблеми та перспективи розвитку транспортно-дорожного комплексу у період трансформації економіки України //Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №2. – С. 94-97.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Розміщення і розвиток залізничного транспорту миру.

2. Розміщення морського транспорту миру і міжнародні морські перевезення.

3. З історії розвитку Донецької залізниці.

4. Значення транзитних перевезень для економічного розвитку України.

Питання, завдання, тести:

14.1. Дати оцінку ролі транспортної системи в розміщенні і розвитку виробництва.

14.2. Який склад транспортного комплексу України?

14.3. Які техніко-економічні показники характеризують роботу транспортної системи?

14.4. Які переваги і недоліки залізничного транспорту?

14.5. Яка роль залізничного транспорту в транспортній системі України?

14.6. Які проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту в Україні?

14.7. Визначте місце і особливості автомобільного транспорту в України.

14.8. Які переваги і недоліки, стан, проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту України?

14.9. У чому полягає значення трубопровідного транспорту в економіці України?

14.10. Які переваги і недоліки трубопровідного транспорту?

14.11. Охарактеризуйте проблеми і перспективи розвитку нафто- і газопроводів України.

14.12. Охарактеризуйте передумови розвитку водного транспорту в Україні, обґрунтуйте його місце в економіці України.

14.13. Головні морські порти по вантажообігу – це:

  1. Маріуполь, Бердянськ;

  2. Севастополь, Ізмаїл;

  3. Одеса, Іллічівськ;

  4. Миколаїв, Херсон.

14.14. Опишіть переваги і недоліки використання водного транспорту.

14.15. Які стан і проблеми розвитку морського і річкового транспорту в Україні.

14.16. Охарактеризуйте особливості функціонування повітряного транспорту, переваги і недоліки, проблеми і перспективи розвитку в Україні.

14.17. Як стан міського транспорту в Україні (Донецької області)?

14.18. У яких містах України є метрополітени:

  1. Київ;

  2. Дніпропетровськ;

  3. Харків;

  4. Запоріжжя;

  5. всі відповіді вірні.

14.19. Як впливає транзитне положення України на розвиток її транспортної системи?

14.20. Охарактеризуйте транспортну систему Донецького регіону.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]