Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Критерії оцінки індивідуальної роботи:

Оцінка індивідуальної роботи проводиться за 10-бальною шкалою.

 • Оцінка "відмінно" (9-10 балів): тема повністю розкрита (представлена її актуальність, проблеми в даній сфері і дорозі рішення). Автор використовує статистичні дані не пізніше, ніж за останніх 2 роки, публікації в періодичних і наукових виданнях, матеріали конференцій, наукові монографії і навчальні посібники.

 • Оцінка "добре"(7-8 балів): тема розкрита, але є незначні недоліки: помилки в оформленні, автор використовує декілька застарілі статистичні дані (5-7 років), матеріали навчальних посібників і небагато періодичних наукових видань.

 • Оцінка "задовільно"(5-6 балів): тема недостатньо розкрита, помилки в оформленні. Автор використовує явно застарілі статистичні дані, не використовує публікації в періодичних і наукових виданнях і ін., обмежуючись тільки навчальними посібниками.

 • Оцінка "незадовільно"(3-4 бали): тема не розкрита, робота неправильно оформлена. Автор взагалі не використовує статистичні дані, публікації в періодичних і наукових виданнях і ін.

 • Робота не зараховується (0-2 бали): тема не розкрита взагалі. Або тема розкрита, але є не самостійною роботою студента, а є готуємо рефератом, викачаним по мережі "Інтернет".

Індивідуальна робота №1

 1. Галузева і територіальна структура розвитку господарства України.

 2. Особливості і проблеми розвитку продуктивних сил України (її регіонів) в сучасних умовах.

 3. Особливості і проблеми розвитку продуктивних сил Донецької області в сучасних умовах.

 4. Особливості і проблеми розвитку шахтарських міст (на прикладі будь-якого міста).

 5. Місце Донецької області в зовнішньоекономічній діяльності України.

 6. Концепції економічного районування території України

 7. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку регіонів України

 8. Диференціація регіонів України по рівню соціально-економічного розвитку

 9. Проблеми депресивних територій України і напрями їх вирішення

 10. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

 11. Мінерально-сировинні ресурси як матеріальна основа розвитку регіону (на прикладі Донбасу).

 12. Мінеральні ресурси України (її регіонів) і проблеми їх раціонального використання

 13. Водні ресурси України (її регіонів) і проблеми їх раціонального використання

 14. Лісові ресурси України і проблеми їх раціонального використання

 15. Земельні ресурси України і проблеми їх раціонального використання

 16. Рекреаційні ресурси України (її регіонів)

 17. Екологічні проблеми України (її регіонів)

 18. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природних ресурсів.

 19. Сучасні демографічні проблеми України (її регіонів)

 20. Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України

 21. Стан і проблеми розвитку вугільної промисловості регіону.

 22. Регіональні проблеми реструктуризації вугільної галузі

 23. Сучасні проблеми і перспективи розвитку нафтогазової галузі України

 24. Сучасні проблеми і перспективи розвитку теплоенергетики України

 25. Сучасні проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики України

 26. Сучасні проблеми і перспективи розвитку атомної енергетики України

 27. Альтернативні джерела енергії і можливості їх використання в Україні.

 28. Роль металургійного комплексу в розвитку окремих регіонів України

 29. Сучасний стан і проблеми розвитку галузей чорної металургії України

 30. Сучасний стан| і проблеми розвитку галузей кольорової металургії України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]