Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Світовий ринок транспортних засобів і розміщення транспортного машинобудування.

2. Автомобільна промисловість України: сучасні тенденції розвитку.

3. Проблеми і перспективи розвитку ВПК України.

Питання, завдання, тести:

10.1. Обґрунтуйте роль машинобудівного комплексу в розвитку продуктивних сил України.

10.2. Покажіть роль спеціалізації і кооперації в розвитку машинобудівного комплексу.

10.3. Які види спеціалізації характерні для машинобудівного комплексу?

10.4. Що позначає в машинобудуванні форма розміщення взаємозв'язаних між собою виробництв:

  1. спеціалізація;

  2. кооперація;

  3. диверсифікація.

10.5. Які значення, стан і проблеми розвитку спеціалізації і кооперації машинобудівників України і країн СНД?

10.6. Розкрійте галузеву структуру машинобудівного комплексу.

10.7. Визначте чинники, що впливають на галузеву структуру машинобудування:

  1. НТП;

  2. рівень спеціалізації і кооперації;

  3. місце країни в міжнародному розподілі праці;

  4. зростання матеріального добробуту і культурного рівня населення;

  5. всі відповіді вірні.

10.8. Чи можна по галузевій структурі машинобудівного комплексу характеризувати Україну як розвинену країну?

10.9. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення основних галузей машинобудування. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

Галузь

Сировинний чинник

Паливно-енергетичний

Трудовий

НТП

Споживчий

Важке машинобудування

Суднобудування

Будування локомотивів

Автомобілебудування

Верстатобудування

Сільськогосподарське машинобудування

10.10. Охарактеризуйте машинобудівний комплекс Донецької області: галузевий склад, основні центри і стан галузі.

10.11. Які галузі відносяться до групи важкого машинобудування:

  1. виробництво трамваїв;

  2. виробництво гірничошахтного устаткування;

  3. виробництво цистерн;

  4. виробництво прокатних станів;

  5. виробництво ткацьких верстатів для легкої промисловості;

  6. все сказане вірно.

10.12. Які галузі відносяться до наукоємних:

   1. вагонобудування;

   2. авіабудування;

   3. суднобудування;

   4. приладобудування;

   5. все сказане вірно.

10.13. Як стан і перспективи розвитку ВПК України?

10.14. Як стан і перспективи розвитку авіакосмічного комплексу України?

10.15. Проаналізуйте стан і перспективи виробництва побутової техніки в Україні.

10.16. Охарактеризуйте транспортне машинобудування України.

10.17. Назвіть центри транспортного машинобудування:

  1. Кременчук;

  2. Житомир;

  3. Запоріжжя;

  4. Луцьк;

  5. всі відповіді вірні.

10.18. Визначте центри суднобудування:

 1. Миколаїв;

 2. Херсон;

 3. Київ;

 4. Черкаси;

 5. Запоріжжя;

 6. Керч;

 7. всі відповіді вірні.

10.19. Як стан і перспективи розвитку автомобільної промисловості в Україні?

10.20. Охарактеризуйте сільськогосподарське машинобудування України: особливості розміщення, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

10.21. Які з названих виробництв розміщені в Дніпропетровську і Тернополі:

  1. бурякозбиральних комбайнів;

  2. кукурудзозбиральних комбайнів;

  3. хлібозбиральних комбайнів.

10.22. Охарактеризуйте стан і проблеми розвитку машинобудівного комплексу України.

10.23. Визначте галузі машинобудування, для розвитку яких Україна має якнайкращі передумови і регіони, де доцільно розміщувати нові підприємства машинобудування.

10.24. Розкрійте основні напрями розвитку машинобудівного комплексу України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]