Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Роль іноземних інвестицій в розвитку регіонів.

2. Значення СЭЗ в розвитку країн і територій.

3. Ефективність функціонування СЭЗ в Донецькій області.

4. Використання зарубіжного досвіду в розвитку туристичного бізнесу в Україні.

Питання, завдання, тести:

15.1. Які передумови має в своєму розпорядженні Україна для розвитку зовнішньоекономічної діяльності?

15.2. Яке місце займає України в міжнародному розподілі праці?

15.3. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності України:

  1. зовнішня торгівля;

  2. еміграція;

  3. створення спільних підприємств;

  4. обмін науково-технічною документацією;

  5. міжнародні поїздки;

  6. вивіз капіталу;

  7. міжнародний туризм;

  8. сумісні наукові дослідження.

15.4. Які показники характеризують міжнародну торгівлю?

15.5. Назвіть напрями вдосконалення структуру товарного експорту України.

15.6. Які основні статті експорту України:

  1. взуття, головні убори;

  2. руда, чорні метали;

  3. пластмаси, каучук;

  4. продукція хімічної промисловості;

  5. машини, устаткування.

15.7. Проаналізуйте структуру товарного імпорту України і назвіть напрями її вдосконалення.

15.8. Які основні статті імпорту України:

  1. продукція харчової промисловості;

  2. енергоносії;

  3. машини, устаткування;

  4. шкіра, хутра;

  5. продукція хімічної промисловості.

15.9. За підсумками минулого року Україна має торгове сальдо:

  1. позитивне;

  2. негативне.

15.10. Охарактеризуйте інвестування як форму зовнішньоекономічної діяльності.

15.11. Що таке інвестиційний клімат? Якими показниками визначається його наявність в країні?

15.12. Проаналізуйте галузеву і територіальну структуру іноземних інвестицій в економіку України.

15.13. Значення вільних економічних зон (СЭЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР) в економічному розвитку України.

15.14. Оцініть переваги і недоліки функціонування СЭЗ.

15.15. Дайте оцінку впливу СЭЗ і ТПР на становлення економіки Донецької області.

15.16. Дайте характеристику Донецькій області як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

15.17. Як, на ваш погляд, може впливати вступ України до світових економічних організацій на її економічний розвиток?

15.18. Визначте значення країн СНД в зовнішньоекономічних зв'язках України.

15.19. Визначте основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

Тема 16: характеристика економічних районів україни Питання для обговорення на практичних заняттях:

Характеристика Східного економічного району.

Характеристика Придніпровського економічного району.

Характеристика Північно-Східного економічного району.

Характеристика Центрального економічного району.

Характеристика Поліського економічного району.

Характеристика Подільського економічного району.

Характеристика Причорноморського економічного району.

Характеристика Карпатського економічного району.

Література:

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.06 р.).

 2. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

 4. Тарасенко Н. Г. Экономические районы Украины. Пособие для школьников, абитуриентов, студентов, учителей. – Донецк: Академия, 1997. – 56 с.

 5. Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Горська О. В. та інш. – К.: "НІЧЛАВА", 2000. – 520 с.

 6. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]