Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Питання, завдання, тести:

16.1. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Карпатського економічного району (Львівська, Івано-франківська, Чернівецька, Закарпатська області) та його роль в економіці України.

16.2. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Причорноморського економічного району (АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області і м. Севастополь) та його роль в економіці України.

16.3. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Подільського економічного району (Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області) та його роль в економіці України.

16.4. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Придніпровського економічного району (Запорізька, Дніпропетровська і Кировоградська області) та його роль в економіці України.

16.5. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Східного регіону економічного району (Донецька і Луганська області) та його роль в економіці України.

16.6. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Поліського економічного району (Волинська, Рівненська, Житомирська і Хмельницька області) та його роль в економіці України.

16.7. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Центрального економічного району регіону (Київська, Чернігівська області, Черкаська і м. Київ) та його роль в економіці України.

16.8. Охарактеризуйте потенціал, проблеми і перспективи розвитку Північно-Східного економічного району (Полтавська, Сумська, Харківська області) та його роль в економіці України.

Тема 17: регіональна економічна політика і основні її напрямки в україні. Удосконалення управління регіонами Питання для обговорення на практичних заняттях:

Поняття про регіональну економічну політику, її об'єкти, пріоритети, цілі і задачі в Україні.

Причини децентралізації функцій влади. Органи управління регіоном. Органи державної і місцевої влади.

Планування соціально-економічного розвитку економіки регіонів. Фінансування регіонального соціально-економічного розвитку. Роль і значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів.

Основні напрямки регіональної політики України відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та "Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.".

Література:

  1. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів"

  2. Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова КМУ № 1001 від 21.07.06 р.).

  3. Програма "Донецька область – 2010". Донецька обласна рада, Донецька обласна державна адміністрація. – Донецьк, 1999. - 150 с.

  4. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – Киів: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

  5. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та інш. Регіональна економіка: Навчальний посібник / за ред.. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444 с.

  6. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. –К.: КНЕУ, 2008. – 992 с.

  7. Региональная экономика: учебное пособие для ВУЗов / Я. Б. Олейник, С. П. Запотоцкий, О.Ю. Кононенко и др.. – К.: КНТ, 2007. - 444 с.

  8. Варналий З. Региональное развитие Украины: проблемы и приоритеты //Экономист. - № 6. – 2005. – С. 25-27.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]