Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Економічна оцінка мінеральних ресурсів України.

2. Земельні ресурси України і проблеми їх раціонального використання.

3. Водні ресурси: оцінка і аналіз сучасних проблем.

4. Лісові ресурси України.

5. Рекреаційні ресурси регіонів України.

6. Екологічна криза – одна з глобальних проблем людства.

7. Стан навколишнього середовища Донецької області.

8. Основні положення концепції стійкого розвитку.

Питання, завдання, тести:

4.1. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу України.

4.2. Охарактеризуйте мінерально-сировинну базу України. Визначте місце України в міжнародному розподілі праці по паливу і сировині.

4.3. Україна має крупні поклади:

  1. вугілля, нафти, природного газу будівельних матеріалів;

  2. вугілля, руд кольорових металів, хімічної сировини, будівельних матеріалів;

  3. вугілля, руд чорних металів, хімічної сировини, будівельних матеріалів.

4.4. Великі ресурси куховарської солі є в:

   1. у Донбасі, Карпатах, Поліссі;

   2. у Донбасі, Закарпатті, Криму;

   3. у Донбасі, Карпатах, Криму.

4.5. Дайте оцінку земельних ресурсів України і визначити їх значення в економіці України.

4.6. Охарактеризуйте водозабезпеченість регіонів України і покажіть вплив водних ресурсів на розвиток і розміщення промислового і сільськогосподарського виробництва.

4.7. Чому в Східному регіоні України гостро коштує питання про водозабезпечення?

4.8. Назвіть другу за величиною річку України:

  1. Дніпро;

  2. Дунай;

  3. Дністер;

  4. Сіверський Донець.

4.9. Дайте оцінку рекреаційних ресурсів України.

4.10. Наявність яких умов сприяє розвитку в Україні сільського господарства? У чому полягає їх вплив?

4.11. Охарактеризуйте зв'язок між використанням природно-ресурсного потенціалу і екологічною безпекою України.

4.12. У чому полягають основні напрями раціонального природокористування і чому їх слід застосовувати для України?

4.13. Які потенційно небезпечні виробництва розташовані на території України? У чому полягає їх негативний вплив на навколишнє середовище?

4.14. Які регіони в Україні вважаються екологічно напруженими? Що зробило вплив на це?

4.15. Які виробництва надають найбільш негативну дію на атмосферне повітря? 4.16. Які екологічні проблеми виникають при використанні земельних ресурсів? 4.17. У чому полягає проблема використання водних ресурсів в Україні?

4.18. Опишіть значення лісів для життя людину і стан лісових ресурсів в Україні.

4.19. У чому полягає проблема загального ресурсного дефіциту і її актуальність для України.

4.20. Дайте визначення стійкому розвитку. Обґрунтуйте необхідність розвитку продуктивних сил України на принципах стійкого розвитку.

4.21. Які екологічні проблеми стоять перед Донецьким регіоном? На основі даних статистичної збірки Донецької області проаналізуйте їх.

4.2. Які економічні інструменти екологічної політики ви знаєте?

Тема 5: регіональні аспекти розміщення і розвитку людського капіталу. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Місто людського потенціалу в соціально-економічному розвитку країни. Регіональна специфіка демографічних показників розвитку України.

Національний ринок праці та його регіональні особливості.

Загрози національній и економічній безпеки, пов'язані с демографічною ситуацією в Україні.

Досвід розвинутих країн щодо проведення демографічної політики. Основні напрями демографічної політики в Україні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]