Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Семестр 4 Модуль 2

п/п

Тема і зміст лекцій модулю 2

Обсяг

лекц. заняття (ак. год.)

1

Тема 8: Чорна металургія України

Роль металургійного комплексу в економіці України і його структура.

Економічна оцінка сировинної бази.

Технологічні особливості металургійного процесу. Умови і чинники розміщення підприємств чорної металургії.

Основні металургійні центри. Металургійний комплекс Донецької області.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку чорної металургії України.

Тема 9: Кольорова металургія України

Галузева структура кольорової металургії. Технологічні особливості виплавки кольорових металів.

Економічна оцінка сировинної бази кольорової металургії України. Основні центри.

Стан галузі, проблеми і перспективи її розвитку.

2

2

Тема 10: Машинобудівний комплекс України

Роль машинобудівного комплексу в економіці України.

Умови і чинники розміщення машинобудівних підприємств.

Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперація в машинобудуванні.

Галузева структура машинобудівного комплексу. Найважливіші галузі: важке машинобудування, точне, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, авіа- і ракетобудування і т.д.

ВПК і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування.

Місце і спеціалізація машинобудівних підприємств Донецької області в машинобудівному комплексі України.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

2

3

Тема 11: Хімічний комплекс України.

Значення хімічного комплексу в господарстві України.

Чинники розміщення і передумови розвитку хімічної галузі в Україні. Економічна оцінка сировинної бази.

Галузева структура галузі і основні центри розміщення.

Хімічний комплекс Донецької області.

Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку хімічного комплексу в Україні.

1

4

Тема 12: Індустріально-будівельний комплекс України.

Значення будівельної галузі для економіки країни.

Структура будівельного комплексу. Основні чинники його розміщення.

Промисловість будівельних матеріалів. Оцінка сировинної бази галузі. Основні центри виробництва цементу, цеглини, залізобетону, скла, будівельної кераміки і т.д. Стан і перспективи розвитку виробництва будівельних матеріалів в Україні.

Види будівництва. Сучасний стан, проблеми і перспективи промислового і житлового будівництва.

1

5

Тема 13: Агропромисловий комплекс України.

Роль АПК в економіці України. Галузева структура АПК.

Передумови розвитку сільського господарства в Україні.

Рослинництво: склад галузі, структура земельних угідь і зональна спеціалізація.

Тваринництво: склад і особливості розміщення.

Економічні реформи в сільському господарстві на сучасному етапі. Тенденції і проблеми розвитку сільського господарства в Україні.

Переробна промисловість АПК. Галузева структура харчової промисловості. Передумови і чинники розміщення галузей харчової промисловості. Сучасний стан галузі.

Рівень забезпеченості продовольством і споживання його населенням України за рахунок власного виробництва.

2

6

Тема 14: Транспортний комплекс України.

Значення транспортного комплексу для господарства України.

Єдина транспортна система країни та її склад.

Характеристика окремих видів транспорту: залізничного, автомобільного, трубопровідного, морського, річкового і авіаційного. Передумови їх розвитку і особливості функціонування в Україні. Порівняльна оцінка транспортних витрат на перевезення вантажів окремими видами транспорту.

Транспортна система Донецької області. Стан і проблеми міського транспорту.

Транзитне положення України і його вплив на розвиток економіки країни.

Проблеми і перспективи розвитку транспортної системи України

2

7

Тема 15: Зовнішньоекономічна діяльність України.

Місце України в міжнародному розподілі праці. Конкурентні переваги економіки України та її окремих регіонів.

Експортний потенціал України та її регіонів. Структура експорту і імпорту України.

Кредитування і інвестування. Основні кредитори України. Галузева і регіональна структура іноземних інвестицій. Проблеми іноземного інвестування і функціонування вільних економічних зон в Україні. Роль ВЕЗ і ТПР в залученні іноземних інвестицій в економіку країни і її регіонів.

Місце Донецької області в зовнішньоекономічній діяльності України.

Основні напрями і вектори розвитку економіки України в сучасних умовах.

2

8

Тема 17: Регіональна економічна політика і основні її напрямки в України. Вдосконалення управління регіонами.

Поняття про регіональну економічну політику, її об'єкти, пріоритети, цілі і задачі в Україні.

Причини децентралізації функцій влади. Органи управління регіоном. Органи державної і місцевої влади.

Планування соціально-економічного розвитку економіки регіонів. Фінансування регіонального соціально-економічного розвитку. Роль і значення місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів.

Основні напрямки регіональної політики України відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та "Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р.".

2

Всього лекційних занять модулю 2

14

п/п

Тема практичних занять модулю 2

Обсяг

практич. заняття (ак. год.)

1

Тема 8: Чорна металургія України

Тема 9: Кольорова металургія України

2

2

Тема 10: Машинобудівний комплекс України

2

3

Тема 11: Хімічний комплекс України.

Тема 12: Індустріально-будівельний комплекс України.

2

4

Тема 13: Агропромисловий комплекс України.

2

5

Тема 14: Транспортний комплекс України.

2

6

Тема 15: Зовнішньоекономічна діяльність України.

2

7

Тема 17: Регіональна економічна політика і основні її напрямки в України. Удосконалення управління регіоном.

2

Всього практичних занять модулю 2

14

п/п

Тема і зміст розділів модулю 2, які виносяться на самостійне опрацювання студентами

Обсяг СРС при самостійному опрацюванні розділів диципліни (ак. год.)

1

Тема 16: Характеристика економічних районів України

Характеристика Східного економічного району.

Характеристика Придніпровського економічного району.

Характеристика Північно-Східного економічного району.

Характеристика Центрального економічного району.

Характеристика Поліського економічного району.

Характеристика Подільського економічного району.

Характеристика Причорноморського економічного району.

Характеристика Карпатського економічного району.

6

Всього СРС при самостійному опрацюванні розділів модулю 2

6

п/п

Зміст індивідуального завдання

Обсяг СРС при виконанні індивідуального завдання

(ак. год.)

1

Написання реферату

9

Всього СРС при виконанні індивідуального завдання 2

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]