Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RE_metodichka.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
637.44 Кб
Скачать

Тема 12: регіональні особливості індустріально-будівельного комплекс україни. Питання для обговорення на практичних заняттях:

Значення будівельної галузі для економіки країни.

Структура будівельного комплексу. Основні чинники його розміщення.

Промисловість будівельних матеріалів. Оцінка сировинної бази галузі. Основні центри виробництва цементу, цеглини, залізобетону, скла, будівельної кераміки і т.д. Стан і перспективи розвитку виробництва будівельних матеріалів в Україні.

Види будівництва. Сучасний стан, проблеми і перспективи промислового і житлового будівництва.

Література:

  1. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Е.П. Качана. – К.: "Юридична книга", 2001. – С. 220-229.

  2. Ковалевский В. В., Михайлюк Е. Л., Семенов В. Ф. Размещение производительных сил: Курс лекций. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 219-228.

  3. Голиков А. П., Дейнека А. Г., Казакова Н. А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО "Олант", 2002. – С. 168-175.

  4. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2001. – С. 168-171.

  5. Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса: Учебное пособие. – Донецк: Издательство "Истоки", 1999. – С. 101-107 .

  6. Асаул А. Феномен будівельного комплексу в сучасних економічних умовах // Экономіка Укріїни. - 2003. - № 9. – С. 46-50.

  7. Беркута А.В. Сучасний стан та деякі напрями реформування будівельної галузі у 2000-2004 роках // Будівництво України. – 2000. – № 2.

  8. Башлай С.В. Становлення та перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12. – С. 34-40.

  9. Лопушенко Н.А. Фінансове забезпечення молодіжного житлового будівництва як форма соціальних гарантій // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 33-35.

  10. Материалы веб-сайта Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины. – http://www.build.gov.ua.

Самостійна робота (реферати і виступи):

1. Основні напрями інвестування в будівництві.

2. Ринкові перетворення в будівельному комплексі України.

Питання, завдання, тести:

12.1. Визначте місце будівельної галузі в розміщенні і розвитку продуктивних сил.

12.2. Чим продукція будівельного комплексу відрізняється від продукції інших галузей народного господарства?

12.3. Визначте структуру будівельного комплексу і дайте коротку характеристику основних галузей комплексу.

12.4. Визначте ступінь впливу основних чинників на розміщення галузей будівельного комплексу. Умовні позначення: +++ вирішальне вплив ++ значне + слабке, – - відсутність впливу.

Галузь

Сировинний чинник

Паливно-енергетичний

Трудовий

Споживчий

Цементна

Виробництво залізобетону

Скляна

Будівництво

12.5. Як місце Донецької області серед інших регіонів України по наявності будівельної сировини і виробництву будівельних матеріалів?

12.6. Яка сировина використовується для виробництва цементу і в яких регіонах України склалися якнайкращі умови для розвитку цієї галузі?

12.7. Які чинники сприяють наявності в Україні скляного виробництва? Де розміщені найбільші підприємства по виробництву скла?

12.8. Які види будівництва ви знаєте?

12.9. Охарактеризуйте стан житлового будівництва в Україні в даний час.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]