Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 9. Основні тенденції світового господарського розвитку в останній третині XIX ст.

Основні тенденції розвитку світової економіки. Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Завершення періоду промислових переворотів.

Особливості економічного розвитку США. Перетворення США на провідну індустріальну країну світу наприкінці ХІХ ст. Економічне піднесення Німеччини, його причини і наслідки.

Промисловий переворот в Росії. Розвиток лівобережної України у складі Російської імперії.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19;додаткова5, 6, 8, 12

Питання для обговорення

 1. Основні тенденції розвитку світової економіки в зазначений час.

 2. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу.

 3. Перетворення США на провідну індустріальну країну світу наприкінці ХІХ ст.

 4. Економічне піднесення Германії, його причини і наслідки.

Теми рефератів

 1. Розвиток лівобережної України у складі Російської імперії.

 2. Особливості господарського освоєння південно-східних земель України в останній третині XIX ст.

 3. Прогрес світової науки і техніки наприкінці XIX ст.

Терміни і поняття

Науково-технічна революція; індустріальна цивілізація

Контрольні питання, тести

 1. Назвіть основні здобутки науки, техніки, технології виробництва в останній третині XIX ст., вкажіть їхні наслідки.

 2. Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки.

 3. За допомогою порівняльної таблиці покажіть динаміку та особливості індустріального розвитку США, Німеччини, Великобританії, Франції.

 4. Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн світу протягом останньої третини XIX - початку XX ст.?

 5. Коли завершилося формування світового ринку? Дайте визначення поняття "світовий ринок".

 6. Доведіть, що на зламі XIX - XX ст. сформувалося світове господарство.

 7. Розкрийте особливості соціально-економічного розвитку ведучих капіталістичних країн в останній третині XIX століття. Яка динаміка їхнього економічного лідерства?

 8. Поясните терміни «індустріальна цивілізація» і «індустріальна революція».

 9. Дайте порівняльну характеристику напрямків і соціально-економічних наслідків промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США.

 10. Що, на Вашу думку, сприяло прискореному економічному розвитку США наприкінці XIX – початку XX століття?

 11. Поясните, яким чином Німеччина, що у першій половині XIX століття залишалася економічно відсталою державою, до кінця сторіччя перевершила Англію і Францію за обсягами і темпами промислового виробництва.

 12. Назвіть причини економічного відставання Франції в розглянутий період.

 13. Основна риса економічного розвитку капіталістичних країн наприкінці ХІХ ст.:

а) остаточне подолання пережитків кріпацтва;

б) особиста свобода всіх громадян і наявність пролетаріату;

в) чисельні війни між метрополіями за перерозподіл колоніальних територій;

г) винайдення парової і електричної енергії;

д) поступовий перехід від капіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму.

 1. В чому полягали основні причини економічного відставання Германії у період становлення індустріального виробництва:

а) політична роздробленість;

б) узкість сировинної бази;

в) політика уряду;

г) відсутність загальнонаціонального ринку.

 1. Причини втрати Англією світової економічної гегемонії в останній третині ХІХ ст.:

а) поразка у війні з США за їх незалежність;

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) здійснення промислового перевороту в інших країнах на кращій технологічній основі;

г) невмілі прийоми ведення демпінгу на світовому ринку;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

 1. У Німеччині промисловий переворот завершився:

а) в 70-х роках ХХ ст.;

б) це безперервний тривалий процес;

в) на межі ХІХ-ХХ ст.;

г) перед Першою світовою війною.

 1. Головна причина економічного підйому Німеччини наприкінці XІХ ст.:

а) перемога над Францією;

б) об'єднання країни;

в) більш пізніший початок промислового перевороту;

г) відносно дешева робоча сила.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]