Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Варіант № 14

1. Назвіть форми реалізації феодальної власності на землю і поземельної залежності селян. Чи є вірним наступне твердження?

"Натуральний оброк є більш ранньою формою феодальної залежності, ніж панщина." Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть особливості розвитку господарства у східних слов'ян:

а) перевага скотарства над землеробством;

б) панування індивідуального виробництва;

в) переважання общинної власності і общинних форм господарювання;

г) переважання приватної власності на землю;

д) сімейне успадкування земельних наділів;

е) нерозвиненість промислів і ремісничого виробництва.

3. Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

4. Економічні реформи М. Тетчер передбачали:

а) приватизацію державного майна;

б) націоналізацію приватних підприємств;

в) посилення державного регулювання економіки;

г) ослаблення податкового контролю над бізнесом:

д) заохочення іноземних інвестицій.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) розвиток мануфактурного виробництва:

б) поява монополістичних об'єднань;

в) відокремлення ремесла від землеробства;

г) великі географічні відкриття:

д) велика машинна промисловість:

е) первісне нагромадження капіталу.

6. Розкрийте зміст та покажіть наслідки індустріалізації та колективізації в Україні.

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]