Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Варіант № 1

1. Розкрийте зміст поняття "місто-поліс". Яку економічну роль виконували міста-поліси в економіці Давньої Греції? Чи є вірним наступне твердження: "Основний принцип господарського устрою міста-поліса - розвиток зовнішніх зв'язків і обміну з іншими містами і господарськими одиницями". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть основні ознаки феодальної економіки:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) наявність вільних капіталів;

г) цехова організація ремесла,

д) мануфактурна промисловість;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників:

ж) умовний характер землекористування.

3. Розкрийте сутність первісного нагромадження капіталу. Що з перерахованого можна віднести до характеристик процесу первісного нагромадження капіталу:

а) юридичне звільнення ремісників і селян;

б) покріпачення селян;

в) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва;

г) нагромадження великих грошових коштів у руках окремих індивідів;

д) поширення масштабів феодальної власності на землю.

4. "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта передбачав:

а) реформування банківської і фінансової систем;

б) націоналізацію промисловості;

в) заборону діяльності профспілок;

г) державне регулювання промислового виробництва;

д) здійснення соціальних програм.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) великі географічні відкриття;

б) "Неолітична революція";

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) становлення монополістичного капіталізму;

є) цехове ремесло.

6. Назвіть особливості господарського освоєння південних і південно-східних земель України в XVIII - XIX ст.

Варіант № 2

1. Розкрийте сутність промислового перевороту. Чи є вірним наступне твердження?

"Країною першого промислового перевороту були Нідерланди". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які з названих ознак характеризують політику "Воєнного комунізму":

а) відновлення ринкових зв'язків між товаровиробниками;

б) продовольча розверстка;

в) використання принципів госпрозрахунку у виробничій діяльності;

г) самостійність окремих господарюючих суб'єктів;

д) тверде, централізоване управління економікою.

3. Назвіть наслідки буржуазних революцій:

а) прискорення промислового перевороту й індустріалізації виробництва;

б) руйнування приватної власності;

в) зміцнення позицій феодальної знаті;

г) розширення феодальної власності на землю;

д) утвердження капіталістичних виробничих відносин.

4. Основні ідеї плану Маршалла полягали в:

а) державному регулюванні економіки;

б) проведенні широкомасштабної націоналізації промисловості;

в) наданні фінансової допомоги європейським країнам з боку США:

г) розширенні зовнішньої торгівлі з соціалістичними країнами.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) промислова революція;

в) виникнення капіталістичних відносин:

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва:

є) цехове ремесло.

6. Поясніть роль іноземного капіталу в забезпеченні розвитку промисловості Донбасу наприкінці XIX - на початку XX ст.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]