Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 3. Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної та західної цивілізацій (VIII – II т. До н. Е.)

Зростання продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці і перехід до господарства, що виробляє. «Неолітична революція». Виникнення приватної власності і перехід до індивідуального господарства. Розвиток землеробства.

Розпад первіснообщинного ладу і особливості переходу до класового суспільства у різних народів світу.

Перші раннєкласові суспільства і особливості їх економічного розвитку.

Типи стародавніх цивілізацій. Виникнення перших рабовласницьких держав на Стародавньому Сході. Економіка держав Месопотамії. Економіка Давнього Єгипту.

Особливості економічного розвитку держав Східного Середземномор’я: економічний розвиток Сірії і Фінікії. Економіка Давньої Греції.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19; додаткова 8

Питання для обговорення

 1. Зростання продуктивних сил і перехід до господарства, що виробляє.

 2. Розпад первіснообщинного ладу і особливості переходу до класового суспільства у різних народів світу.

 3. Перші раннєкласові суспільства на Стародавньому Сході і особливості їх економічного розвитку.

Теми рефератів

 1. Економічний розвиток Месопотамії і перші класові держави.

 2. Особливості економічного розвитку Давнього Єгипту.

 3. Особливості економічного розвитку держав Східного Середземномор’я

 4. Етапи розвитку економіки і суспільства Давньої Греції.

Терміни і поняття

«Неолітична революція», землеробська община, сусідська община, східний тип рабства, верв, марка.

Контрольні питання, тести

 1. Назвіть фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства в період первісної доби.

 2. Які ви знаєте країни східного рабства? Розкрийте його особливості.

 3. Назвіть передумови виникнення перших держав?

 4. Які варіанти розвитку рабовласницьких держав відомі в історії?

 5. Назвіть особливості східного рабства. Покажіть роль держави в господарському житті суспільства.

 6. Поясніть, яким чином виникнення перших класових держав було обумовлене розвитком землеробства.

 7. Дайте характеристику системи землекористування в країнах Давнього Сходу.

 8. Дайте порівняльний аналіз розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі в країнах Давнього Сходу і Єгипті.

 9. Які найбільш важливі види ремесел були розвинуті в Давньому Єгипті.

 10. Які періоди можна виокремити в розвитку Давньогрецької цивілізації.

 11. Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? Якого рівня досягла їхня торгівля, фінанси, кредит?

 12. Назвіть основні причини та наслідки колонізації Стародавньою Грецією нових земель.

 13. Назвіть особливості розвитку господарства у східних слов'ян:

а) переважання скотарства над землеробством;

б) панування індивідуального виробництва;

в) переважання общинної власності і общинних форм господарювання;

г) переважання приватної власності на землю;

д) сімейне успадкування земельних наділів;

е) нерозвиненість промислів і ремісничого виробництва.

 1. В чому полягала сутність «неолітичної революції»:

а) в здійсненні суспільного поділу праці;

б) в переході від господарства, що виробляє, до господарства, що привласнює;

в) в переході від господарства, що привласнює, до господарства, що виробляє;

г) в освоєнні землеробства;

д) вірної відповіді немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]