Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Варіант № 11

1. Розкрийте зміст поняття "неолітична революція". Чи є вірним наступне твердження?

"Перші класові суспільства і країни виникли у кочових народів-скотарів" Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) цехове ремесло;

б) натуральне господарство;

в) товарне виробництво;

г) мануфактурна промисловість;

д) використання спеціалізованих знарядь праці;

е) умовний характер землеволодіння;

ж) нерозвинений внутрішній ринок.

3. Наслідки великих географічних відкриттів полягали в:

а) зміні первіснообщинного виробництва феодальним;

б) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

в) прискоренні розвитку капіталістичної промисловості;

г) зміцненні позицій феодалізму.

4. Економічна програма Л. Ерхарда передбачала:

а) надання повної волі приватному підприємництву;

б) державне регулювання економіки;

в) підтримку великих монополій;

г) лібералізацію цін.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Англії;

в) становлення монополістичного капіталізму;

г) система колонату;

д) економічні реформи Р.Рейгана;

є) цехове ремесло.

6. Соціально-економічний розвиток України на етапі ринкових перетворень.

Варіант № 12

1. Назвіть основні риси феодального виробництва. Чи є вірним наступне твердження? "Основою феодального виробництва була общинна власність на землю і засоби виробництва". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Колонат - це:

а) система землекористування в епоху рабовласництва;

б) система колоніального панування розвинутих країн Західної Європи в епоху монополістичного капіталізму;

в) процес завоювання колоній у період великих географічних відкриттів;

г) система феодального землекористування.

3. Які з перерахованих ознак характеризують феодальну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво;

д) кріпосна залежність селян;

е) натуральне господарство;

ж) умовний характер власності на землю.

4. Економічна програма Л. Ерхарда передбачала:

а) проведення грошової реформи;

б) державне регулювання рівня цін;

в) підтримку монополій;

г) обмеження свободи приватного підприємництва.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехова організація ремесла;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) монополістичний капіталізм;

г) поява вільної робочої сили;

д) велике машинне виробництво

є) буржуазна революція

6. Розкрийте передумови й особливості проведення селянської реформи (відміна кріпацтва) в Східній і Західній Україні (XIX ст.)

Варіант № 13

1. Розкрийте причини введення політики "воєнного комунізму" в Україні (СРСР). Чи є вірним наступне твердження?

"Введення політики "воєнного комунізму" було спрямоване на розвиток ринкових відносин і встановлення товарно-грошових зв'язків між товаровиробниками". Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які з перерахованих ознак характеризують феодальну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво;

д) розвинуті форми обміну між господарськими одиницями;

е) натуральне господарство;

ж) умовний характер власності на землю.

3: Наслідки буржуазних революцій полягали в:

а) прискоренні промислового перевороту й індустріалізації економіки європейських країн;

б) знищенні приватної власності на засоби виробництва;

в) зародженні капіталістичного виробництва;

г) зміцненні позицій феодальної знаті;

д) утвердженні капіталістичних виробничих відносин.

4. Основні риси «рейтаномики»:

а) використання податків як головного інструмента фіскальної політики;

б) збільшення державних і скорочення приватних витрат;

в) збільшення соціальних витрат держави;

г) стимулювання заощаджень і приватних витрат;

д) скорочення соціальних витрат держави;

ж) обмеження державного втручання в економіку.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехова організація ремесла;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) "революція цін";

г) розвиток мануфактурного виробництва;

д) застосування практики державного регулювання економіки;

є) велике машинне виробництво.

6. Охарактеризуйте передумови переходу до монополістичного виробництва в Західній Європі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]