Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 10. Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації періоду монополістичної конкуренції ( друга половина XIX – початок XX ст.).

Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови створення монополій. Фінансовий капітал. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивезення капіталу. Економічний та територіальний поділ світу Колоніальна система імперіалізму. Виникнення монополій.

Вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.

Економічні причини відставання Англії та Франції на рубежі ХІХ—ХХ ст. Економічні причини Першої світової війни.

Література:основна 1-10, 12, 13, 16-19;додаткова5, 6, 8

Питання для обговорення

 1. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумова створення монополій.

 2. Вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.

 3. Економічні причини Першої світової війни.

Теми рефератів

 1. Світове господарство і економічне суперництво в кінці XIX - на початку XX ст.

 2. Загальна характеристика монополістичного капіталізму.

 3. Особливості економічного розвитку Донбасу кінці XIX - на початку XX ст.

Терміни і поняття

Концентрація капіталу; концентрація виробництва; централізація капіталу; монополії; картель; синдикат; трест; концерн.

Контрольні питання, тести

 1. Якими були передумови та наслідки створення монополістичних об'єднань?

 2. Назвіть і розкрийте особливості основних форм монополій.

 3. Якими були економічні причини Першої світової війни?

 4. Обґрунтувати вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.

 5. Концентрація виробництва і капіталу веде до:

а) територіального поділу світу;

б) утворення держави;

в) появи монополістичних промислових об'єднань;

г) розширення внутрішнього ринку.

 1. Назвіть передумови розвитку монополістичного капіталізму:

а) централізація і концентрація капіталу;

б) виникнення акціонерних товариств;

в) територіальний поділ світу;

г) великі географічні відкриття;

д) «революція цін».

 1. Головний напрямок вивозу англійського капіталу в ХІХ ст.:

а) США;

б) британські колонії;

в) Росія;

г) Китай.

 1. В англійському експорті кінця ХІХ ст.. переважали:

а) промтовари;

б) капітал;

в) сировина;

г) позики.

 1. Німецький капітал:

а) безпосередньо керував країною;

б) розпоряджався тільки в колоніях;

в) не брав участь у політиці зовсім;

г) слідував за феодалами і монархією.

 1. Основна форма німецьких монополій:

а) трест;

б) картель;

в) концерн;

г) синдикат.

 1. «Прусський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві передбачає:

а) поступову «повзучу» еволюцію поміщицьких господарств в капіталістичні;

б) бурхливий розвиток фермерських господарств;

в) специфічний німецький шлях «обуржуазнення» аграрних відносин;

г) вірної відповіді немає.

 1. Чим був обумовлений ростовщицький характер французького монополістичного капіталу:

а) наявністю гіпертрофованої банківської і грошово-кредитної системи;

б) низьким рівнем товарності аграрного сектору економіки і нерозвинутістю важкої промисловості;

в) особливостями французького національного менталітету;

г) всі відповіді правильні:

д) вірної відповіді немає.

 1. Чи є вірними наступні твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Монополії утворюються у результаті розвитку лихварського капіталу.

б) Наприкінці XІХ ст. найбільш високим рівнем концентрації промисловості відзначалася економіка Великої Британії.

в) Країною з найбільш високим рівнем монополізації економіки була Франція.

г) Німеччина не брала участі в експорті капіталу наприкінці XІХ – на початку XХ ст.

 1. Назвіть країни, загострення протиріч між якими призвело до Першої світової війни

а) Росія і Німеччина;

б) Англія і Німеччина;

в) Франція і Німеччина

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]