Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Загальні положення

Основна дидактична мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Виходячи з цього, задачами методичних рекомендацій є:

– методична допомога студентам в підготовці до практичних занять та виконанні домашніх завдань;

- сприяння закріпленню теоретичних знань з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»;

- формування вмінь та навичок проведення аналізу економічних процесів і явищ, показників економічного розвитку окремих країн в історичному контексті.

До кожної теми надано зміст програми, план практичного заняття, перелік основних термінів і понять, тематику рефератів, літературу за номерами її переліку в списку рекомендованої літератури, тести і завдання.

Для успішного вивчення курсу «Економічна історія» студенти повинні на підставі основної літератури засвоїти нормативну програму теми, продумати відповіді на питання практичного заняття, поповнити знання вивченням додаткової літератури. Разом з цим слід знайти вірні відповіді на питання тестів та виконати завдання за темою.

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Історія економіки та економічної думки» (част.1)

п/п

Тема і зміст практичних занять

Обсяг практичних занять

(акад. год.)

Модуль 1

1

Тема 1. Предмет і метод економічної історії як навчальної дисципліни

2

2

Тема 2. Господарський розвиток первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій (до VIII ст. до н. е.)

2

3

Тема 3. Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної та західної цивілізацій (VIII – II ст. до н. е.)

2

4

Тема 4. Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації в «осьовий час»

2

5

Тема 5. Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.)

2

6

Тема 6. Середньовічне господарство країн європейської цивілізації (V – XV ст. н. е.)

2

7

Тема 7. Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)

4

Модуль 2

8

Тема 8. Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної конкуренції (XVII – перша половина XIX ст.)

2

9

Тема 9. Основні тенденції світового господарського розвитку в останній третині XIX ст..

2

10

Тема 10. Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації періоду монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.)

2

11

Тема 11. Особливості формування ринкового господарства Японії (XVIII – перша половина XX ст.)

2

12

Тема 12. Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської цивілізації у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)

2

13

Тема 13. Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації економічних систем країн європейської цивілізації в другій половині ХХ ст.

4

14

Тема 14. Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст.

2

Всього

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]