Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Варіант № з

1. 1. Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну раціональність. Чи є вірним наступне твердження: "Регламентація цехового ремесла пояснювалась турботою про споживача"? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. В чому полягали наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) руйнуванні основ первіснообщинної економіки;

б) переході від землеробської до сусідської общини;

в) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

г) зміцненні позицій феодалізму;

д) зародженні капіталістичних виробничих відносин.

3. Буржуазні революції мали своєю метою:

а) сприяти зміцненню позицій феодальної знаті;

б) сприяти встановленню капіталістичних виробничих відносин;

в) привести до утвердження політичного панування буржуазії;

г) забезпечити встановлення економічного панування буржуазії.

4. Приватизація в країнах Західної Європи в 1980-х рр. була викликана:

а) кризою державного регулювання економіки;

б) уповільненням темпів економічного зростання;

в) зміцненням позицій профспілок і робочого руху;

г) розширенням соціальних функцій держави.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) Перша світова війна;

б) промисловий переворот в Німеччині;

в) план Дауеса;

г) “Велика депресія”;

д) перехід до монополістичного капіталізму в Західній Європі;

є) мануфактурна промисловість.

6. Оцініть можливості використання досвіду "Нового курсу" Ф.Д. Рузвельта для здійснення економічної політики в Україні. Які з конкретних заходів "Нового курсу" Ви б могли рекомендувати для застосування у вітчизняній економіці ?

Варіант № 4

1. Розкрийте зміст поняття "революція цін". Чи є вірним наступне твердження? "Революція цін" - це зниження цін у результаті переходу до великого, машинного виробництва. Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Із приведених ознак назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) умовний характер власності на землю;

г) наявність вільних капіталів;

д) цехова організація ремесла;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) мануфактурна промисловість.

3. Назвіть основні наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) формування колоніальної системи;

б) руйнування первіснообщинної економіки;

в) формування світового ринку;

г) розвиток внутрішнього ринку у європейських країнах;

д) перехід до капіталістичних виробничих відносин.

4. Економічна політика Р.Рейгана припускала:

а) стимулювання виробництва через стимулювання заощаджень;

б) стимулювання виробництва через стимулювання державних витрат;

в) співробітництво з профспілками;

г) підвищення податкових ставок;

д) скорочення соціальних функцій держави.

5. Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) цехове ремесло;

б) буржуазна революція в Англії;

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва;

є) общинне виробництво.

6. Охарактеризуйте розвиток народного господарства України в 1970-1980х роках. Які причини застійних явищ в економіці?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]