Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 11. Особливості формування ринкового господарства японії (XVIII – перша половина XX ст.)

(вивчається самостійно)

Зрушення в економіці. Економічне становище селянства. Підвищення ролі міст. Реформи сьогунів.

Причини економічного відставання Японії. Криза феодальної системи. Революція Мейдзі. Аграрна реформа.

Економіка Японії під час переходу до імперіалізму. Промисловий переворот.

Література:основна1, 3-6, 9, 10, 18; додаткова16.

Питання для обговорення

 1. Зрушення в економіці і підвищення ролі міст. Реформи сьогунів.

 2. Причини економічного відставання Японії. Криза феодальної системи.

 3. Революція Мейдзі. Аграрна реформа.

 4. Економіка Японії під час переходу до імперіалізму. Промисловий переворот

Теми рефератів

1. «Державний» капіталізм в Японії: причини виникнення і основні риси.

2. Політика мілітаризації наприкінці XІХ століття.

Терміни і поняття

Самураї; сьогуни; Мейдзі.

Контрольні питання, тести

 1. Дайте характеристику економічним перетворенням в Японії наприкінці XVIII ст..

 2. Що означало «відкриття» Японії і якими були його наслідки.

 3. В чому полягали реформи сьогунів?

 4. Які соціально-економічні реформи становили суть революції Мейдзі?

 5. Яким чином відбувався промисловий переворот в Японії? Як змінилась економічна політика держави після його здійснення?

 6. Які чинники сприяли економічному піднесенню Японії.

 7. Яким чином події Першої світової війни вплинули на економічний розвиток Японії.

Тема 12. Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської цивілізації у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)

Економічні наслідки Першої світової війни. План Дауеса, Юнга. Господарство розвинутих країн в 20-ті роки.

Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. і її наслідки. Економічна криза в США та шляхи виходу з неї («Новий курс» Ф.Д.Рузвельта). Особливості кризи в Німеччині, Англії, Франції.

«Кейнсіанська революція» і початок державного регулювання економіки.

Література:основна 1-13, 16, 18, 19;додаткова6, 8-10

Питання для обговорення

 1. Економічні наслідки Першої світової війни. План Дауеса, Юнга.

 2. Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. і її наслідки. Економічна криза в США та шляхи виходу з неї («Новий курс» Ф.Д.Рузвельта).

 3. «Кейнсіанська революція» і початок державного регулювання економіки. .

Теми рефератів

1. Причини і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.

2. Теоретичні витоки політики державного регулювання економіки.

Терміни і поняття

«Новий курс»; державне регулювання економіки; державно-монополістичний капіталізм; Версальська система; «Велика депресія»

Контрольні питання, тести, задачі

 1. Проаналізуйте економічні наслідки Першої світової війни для воюючих країн.

 2. Як розвивалося господарство світу у 1920-ті і роки?

 3. У чому полягала суть планів Дауеса та Юнга? Якими були їхні причини та наслідки?

 4. Охарактеризуйте світову економічну кризу 1929—1933 рр. та її особливості у провідних країнах світу.

 5. Чим різнилися шляхи виходу зі світової еконо­мічної кризи США та Німеччини?

 6. Якими були економічні причини Другої світової війни

 7. Розкрийте зміст «нового курсу» Рузвельта. Чи є вірним наступне твердження? «Новий курс" Ф. Д. Рузвельта передбачав націоналізацію промисловості». Обґрунтуйте свою відповідь.

 8. Які роль і наслідки зарубіжного сприяння відродженню економіки Німеччини після Першої світової війни?

 9. Виявите ступінь впливу «Великої депресії» на різні прошарки населення США. Які втрати понесла економіка?

 10. Охарактеризуйте заходи «Нового курсу».

 11. Які риси економічної політики фашистської Німеччини?

 12. «Новий курс» Ф.Д. Рузвельта передбачав:

а) реформування банківської і фінансової систем;

б) націоналізацію промисловості;

в) заборону діяльності профспілок;

г) державне регулювання промислового виробництва;

д) здійснення соціальних програм.

 1. Основні цілі плану Дауеса полягали:

а) у націоналізації промисловості;

б) у державному регулюванні економіки;

в) в ослаблення умов репараційних платежів;

г) у залученні іноземних інвестицій в економіку Німеччини

 1. Гасло «Гармати замість масла» був об’явлений під час:

а) міжвоєнного розвитку фашистської Німеччини;

б) підготовки Півдня США до війни з північними територіями;

в) загострення російсько-японського конфлікту напередодні російсько-японської війни 1904-1905 рр.

 1. Теоретичним підгрунтям «Нового курсу» були ідеї:

а) Дж. М. Кейнса;

б) А.Маршалла

в) К.Маркса і Ф. Енгельса

 1. «Велика депресія» відбувалась

а) 1918 – 1920 рр.;

б) 1929 – 1933 рр.;

в) 1950 - 1970 рр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]