Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_dlya_prakticheskikh_zanyaty_novaya.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Зміст практичних занять

Тема 1. Предмет і метод «історії економіки та економічної думки» як навчальної дисципліни

Предмет курсу. Історія економіки та економічної думки у системі наук. Зв'язок дисципліни із політичною економією та іншими розділами економічної теорії.

Методологія дослідження. Загальні і особливі методи дослідження в економічній історії.

Функції і роль курсу «Економічна історія» у формування фундаментальних знань з економічної теорії.

Проблеми періодизації курсу. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації історії економіки.

Література:основна1-10, 12, 15, 16, 18, 19;додаткова15

Питання для обговорення

 1. Предмет дисципліни. Історія економіки та економічної думки у системі наук.

 2. Методологія дослідження.

 3. Функції і роль курсу «Історія економіки та економічної думки».

 4. Проблеми періодизації курсу.

Теми рефератів

Способи періодизації історії економіки і їх методологічні витоки.

Терміни і поняття

Періодизація історії економіки, формаційний підхід, цивілізаційний підхід.

Контрольні питання, тести

 1. Розкрийте предмет курсу «Історія економіки та економічної думки».

 2. Як розуміється предмет економічної історії в широкому і вузькому розумінні?

 3. Які загальні та специфічні методи пізнання використовуються для вивчення історії економіки.

 4. Які функції виконує Історія економіки та економічної думки.

 5. Що є об’єктом вивчення в курсі «Історія економіки та економічної думки»

 6. Розкрийте місце дисципліни «Історія економіки та економічної думки» у системі економічних наук.

 7. Охарактеризуйте етапи розвитку історіко-економічної науки.

 8. Які наукові підходи використовуються для періодизації історії економіки?

 9. Як можна визначити предмет курсу «Історія економіки та економічної думки»:

а) історія «економічного руху» суспільства, особливості його змін, трансформація закономірностей такого руху, їхній зв'язок із усіма сторонами громадського життя;

б) вивчення господарської діяльності народів різних країн, розвитку їхніх продуктивних сил, зміни способів виробництва;

в) виникнення, розвиток, зміст економічних теорій, їхнє використання в практиці господарювання;

г) економічна політика держав з різним суспільним ладом.

10. Сутність цивілізаційного підходу до періодизації історії економіки полягає в поділі суспільства на:

а) дике і цивілізоване;

б) ринкове і командно-адміністративне;

в) доіндустріальне – індустріальне – постіндустріальне з виділенням всіх аспектів розвитку (матеріальних, ідейних, культурних, релігійних).

Тема 2. Господарський розвиток первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій ( до VIII ст. До н. Е.).

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Проблеми взаємодії людини та природного середовища у стародавньому суспільстві. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла. Трипільська культура. Поява металевих знарядь праці.

Община - основна форма господарства первісної епохи.

Загальна характеристика господарства, що привласнює.

Література:основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19;додаткова8

Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика й етапи розвитку первіснообщинного господарства.

 2. Еволюція общинних відносин:причини і наслідки.

 3. Трипільська культура.

Теми рефератів

Проблеми взаємодії людини та природного середовища у стародавньому суспільстві

Терміни і поняття

Мікроліти; обсидіан; палеоліт; мезоліт; неоліт;господарство, що привласнює.

Контрольні питання, тести

 1. Охарактеризуйте основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.

 2. Дайте загальну характеристику господарству, що привласнює.

 3. Які причини зумовили еволюцію общинних відносин.

 4. Які принципи розподілу матеріальних благ були типовими для первісного суспільства?

 5. Які з перерахованих ознак характеризують первіснообщинну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між господарськими одиницями;

в) ремісниче виробництво;

г) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

д) нерозвинені форми товарного обміну;

є) натуральне господарство;

ж) товарне виробництво.

6. Виберіть ознаки первісної економіки:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на засоби виробництва і землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво,

д) натуральне господарство;

є) умовний характер землеволодіння;

ж) розвинутий обмін між господарськими одиницями.?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]