Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Необоротні матеріальні активи

Рис. 1.1 — Структура необоротних матеріальних активів

Строком корисного використання основних засобів є період часу, протягом якого підприємство передбачає використовувати актив. На визначення строку корисного використання впливають такі фактори, як: очікуване використання, очікуваний фізичний знос, моральний знос та аналогічні обмеження щодо використання.

До складу основних засобів включаються матеріальні активи: земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження та ін. До основних засобів також відносяться капітальні вкладення в поліпшення земель (меліорація, осушення і т.д.).

Не належать до основних засобів і враховуються на підприємстві як засіб в обороті, предмети з терміном служби менше одного року, незалежно від вартості.

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечувати:

 • облік повної інформації про оцінку, переоцінку і надходження, внутрішнє переміщення, вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування і т.п.);

 • відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання;

 • визначення витрат, пов’язаних з підтримкою основних засобів у робочому стані (технічні огляди), їх ремонтом та поліпшенням;

 • визначення фінансового результату від реалізації та іншого вибуття основних засобів;

 • інформацію для складання звітності.

Бухгалтерський облік основних засобів організується відповідно до їх типової класифікації. Ці типові класифікації призначені для однаковості їхнього угруповання в обліку. Відповідно до існуючої системи обліку основні засоби класифікують за такими ознаками:

— за галузевою ознакою;

— за характером у процесі виробництва;

— за видами;

— приналежністю і використанням.

Угруповання основних засобів за галузевою ознакою (промисловість, сільське господарство і транспорт) дозволяє одержати дані про їхню вартість у розрізі галузей залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва. Підрозділяються вони на виробничі й невиробничі.

Виробничі основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, поступово зношуються і переносять свою вартість на створений продукт частинами в міру зносу.

До невиробничих відносяться засоби, які не беруть участь у процесі виробництва. При експлуатації вони зношуються і втрачають вартість в міру зносу.

До виробничих фондів належать:

 • будівлі й споруди виробничого призначення;

 • передавальні пристрої;

 • силові машини й устаткування;

 • робочі машини й устаткування;

 • вимірювальні, регулюючі прилади;

 • лабораторне обладнання;

 • обчислювальна техніка;

 • транспортні засоби;

 • виробничий інвентар і т.д.

До невиробничих основних фондів відносяться:

 • будівлі й споруди житлово-комунального і культурно-побутового призначення та ін.;

 • обладнання, що використовується для обслуговування житлово-комунальних і культурно-побутових потреб населення.

За видами основні засоби підприємства підрозділяються на:

 • земельні ділянки;

 • капітальні витрати на поліпшення земель;

 • будівлі, споруди, передавальні пристрої;

 • машини й устаткування;

 • транспортні засоби;

 • інструменти;

 • пристрої;

 • інвентар;

 • робоча і продуктивна худоба;

 • багаторічні насадження.

Інші необоротні матеріальні активи:

 • бібліотечні фонди;

 • малоцінні необоротні матеріальні активи;

 • тимчасові нетитульні споруди;

 • природні ресурси;

 • інвентарна тара;

 • предмети прокату;

 • інші необоротні матеріальні активи.

Класифікація основних фондів за видами покладена в основу їхнього аналітичного обліку.

За приналежністю основні засоби підрозділяються на власні й орендовані.

За ознакою використання:

а) які знаходяться в експлуатації (діючі);

б) у реконструкції;

в) у запасі (резерві);

г) консервації.

Визнання і оцінка основних засобів

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих активів і їх оцінка може бути вірогідно визначена.

Придбання та створення основних засобів зараховується на баланс за первісною вартістю. Залежно від способу придання (за гроші, шляхом обміну, безоплатної передачі).

Первісною оцінкою основних засобів є собівартість їх придбання або створення. Собівартість об’єкта основних засобів включає купівельну ціну (в тому числі ввізне мито та безповоротні податки) й витрати, що безпосередньо пов’язані з приведенням цього об’єкта в робочій стан для використання за призначенням.

Класифікація об’єктів основних засобів показана на рис. 1.2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.