Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 9. Облік формування і змін статутного капіталу. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Тести і завдання

1. Власний капітал — це:

1) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань;

2) сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо;

3) все перелічене.

2. Залежно від джерел власного капіталу його можна поділити на:

1) вкладений та накопичений;

2) зареєстрований та інший додатковий капітал;

3) додатково вкладений та резервний капітал;

4) зареєстрований капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

3. До складу додаткового капіталу не входить:

1) емісійний дохід;

2) інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд;

3) капітал від дооцінки необоротних активів;

4. Інший додатковий капітал складається з:

1) капіталу від дооцінки необоротних активів та дарчого капіталу;

2) резервного капіталу;

3) нерозподіленого прибутку (непокритий збиток);

4) емісійного доходу.

5. Елементами власного капіталу не є:

1) статутний та резервний капітал;

2) додатково вкладений капітал та інший вкладений капітал;

3) неоплачений та вилучений капітал;

4) цільове фінансування та цільові надходження.

6. Статутний капітал — це:

1) кількість випущених акцій, помножена на номінал однієї акції;

2) різниця між ринковою вартістю облігації та номінальною вартістю акцій;

3) кількість акцій другої емісії;

4) сума грошових коштів, сплачених акціонерам за викуп акцій плюс вартість послуг фінансового посередника.

7. Який з рахунків має дебетове сальдо:

1) 42 та 43;

2) 441та 424;

3) 425 та 422;

4) 45 та 46.

8. Переоцінка основних засобів відображається в обліку записами:

1) Д-т 10 К-т 423;

2) Д-т 22 К-т 681;

3) Д-т 14 К-т 423;

4) Д-т 15 К-т 631.

Завдання 9.1. Підприємство «А» є засновником підприємства «Б». Чи може підприємство «А» здійснити внесок у статутний фонд підприємства «Б» векселем (простим або перекладним)?

1) Так, але тільки якщо вексель перекладний і за умови, що це передбачено установчими документами.

2) Так, але тільки якщо вексель простий і за умови, що це передбачено установчими документами.

3) Так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий.

4) Так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий, за умови, що це передбачено установчими документами.

5) Ні, не може.

Завдання 9.2. До статутного фонду створеної фірми зроблено внесок у вигляді запасів, товарів, МШП, який оцінюється за вартістю, узгодженою із засновниками за справедливою вартістю 25000. Відобразити наведену операцію в бухгалтерському обліку фірми.

Завдання 9.3. До статутного фонду внесено довгострокові фінансові інвестиції від засновника на суму 30000 грн. Сума оголошеного статутного фонду 50000 грн.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 9.4. У статутний фонд засновником — юридичною особою — зроблений внесок у вигляді активів за справедливою вартістю з ПДВ: ТМЦ — 5000 грн., основні засоби — 45000 грн.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати на первинні документи, що їх супроводжують.

Завдання 9.5. До статутного фонду іншого підприємства зроблена довгострокова інвестиція у вигляді грошей в сумі 10000 грн., основних засобів: первинна вартість — 1200 грн., знос — 200 грн., МШП — 300 грн.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 9.6. Акції номінальною вартістю 1 грн. викуплені за ціною 1,5грн. і продані по 2 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку наведені господарські операції.

Завдання 9.7. Акції номінальною вартістю 1 грн. викуплені за ціною 1,5грн. і продані по 1,3 грн. Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 9.8. Акції номінальною вартістю 1 грн. викуплені за ціною 1,5грн. та анульовані. Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 9.9. Акції номінальною вартістю 1 грн. викуплені за ціною 0,8грн. та анульовані. Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 9.10. На підприємстві працює учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, якому виплачується допомога за рахунок коштів бюджету.

Відобразити в бухгалтерському обліку наведені господарські операції.

Завдання 9.11. Загальними зборами учасників ТОВ 20 жовтня 2004р. прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами роботи за 9 місяців. Сума нерозподіленого прибутку на 30 вересня 2004р. склала 131600грн. Дивіденди оголошені резидентом у сумі 62500.

Відобразити наведені господарські операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 9.12. При вибутті фізичної особи — учасника ТОВ «Марс» йому належить частка статутного капіталу в сумі 2600 грн., яка виплачена у вигляді основних засобів, раніше внесених ним до статутного фонду. Знос цих основних засобів (за залишковою вартістю в сумі 2300 грн.) склав 300грн. Крім того, вибулому учаснику виплачена частка нерозподіленого прибутку і майна, придбаного за час діяльності ТОВ (у частці, пропорційній частці у статутному фонді) в сумі 1200 грн. (видана готовою продукцією на суму 1200 грн., у тому числі ПДВ 200 грн.).

Відобразити наведені господарські операції в бухгалтерському обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.