Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Завдання 5.20. Підприємство реалізувало верстат за готівку в сумі 18000грн. Балансова вартість верстата — 11700 грн., знос — 5600 грн.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати на первинні документи, що супроводять господарські операції.

Завдання 5.21. Нарахувати амортизацію за даними таблиці податковим методом. Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Необоротні активи на 1 грудня поточного року:

Основні засоби, грн.

Первинна вартість

Знос

Будинки, в тому числі

136645

180852

Виробничий корпус, гараж, будівля, у тому числі:

600247

62930

гараж, який уціняється

230067

39004

будівля, що реконструюється

370180

23926

Споруди та передавальні пристрої, в тому числі:

126320

138752

Транспортні засоби, в тому числі:

Легкові автомобілі

76300

1800

Інструмент, прилади, інвентар

127913

17344

Меблі

115656

15176

Обчислювальна техніка

18974

2168

Машини й обладнання, в тому числі

180881

53292

Завдання 5.22. Підприємство придбало малоцінні необоротні активи:

  • шафи для бухгалтерії в кількості 3 шт. за ціною 300 грн.;

  • комп’ютерні столи для відділу збуту в кількості 2 шт. за ціною 240грн.;

  • стільці для цехової контори в кількості 10 шт. за ціною 60 грн.;

Відобразіть в обліку наведені господарські операції.

Завдання 5.23. Підприємство нараховує:

  • амортизацію малоцінних необоротних активів згідно з пунктом 27 П(С)БО - 7 50% і 50%;

  • амортизацію інших необоротних матеріальних активів прямолінійним методом;

Додаткова інформація: шафи – 784 грн., комп’ютерні столи — 418 грн., стільці — 523 грн.

Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 5.24. Підприємство здійснило будівництво об’єкта виробничого призначення вартістю 60000 грн. підрядним способом. За договором передбачений аванс у сумі 12000 грн. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.25. Підприємство придбало устаткування вартістю 16000 грн. (у т.ч. ПДВ). Крім того, послуги автотранспортного підприємства за доставку склали 240 грн. (у т.ч. ПДВ.), послуги спеціалізованої фірми за установку придбаного устаткування та його налагодження — 360 грн. (у т.ч. ПДВ.). Визначити первісну вартість об’єкта і відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

Кредит

1.

Одержання об’єкта основних засобів

2.

Відображення податкового кредиту

3.

Погашення кредиторської заборгованості перед постачальником устаткування

4.

Відображення послуг з доставки основних засобів

5.

Відображення податкового кредиту

6

Погашення кредиторської заборгованості перед транспортною організацією

7.

Відображення послуг по установці та налагодженню устаткування відповідно до підписаного акта

8.

Відображення податкового кредиту

9.

Погашення кредиторської заборгованості перед організацією, що здійснює налагодження

10.

Введення устаткування в експлуатацію

Завдання 5.26. Підприємство обміняло устаткування первісною вартістю 18000 грн. і сумою нарахованого зносу 4000 грн. на верстат. Справедлива вартість обміну встановлена на рівні 18 000 грн., (у т.ч. ПДВ). Дані об’єкти є неподібними. Визначити первісну вартість об’єкта і відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

Кредит

1

Відвантаження устаткування покупцеві

2

Відбито податкові зобов’язання

3

Списання зносу переданого об’єкта

4

Списання первісної вартості переданого об’єкта

6

Відбито фінансові результати

7

Одержання верстата

8

Відбито податковий кредит

9

Залік взаємних вимог у рамках бартерного договору

Завдання 5.27. Відповідно до установчого договору статутний фонд знову створеного підприємства сформований за рахунок основних засобів:

— устаткування вартістю 6000,0 грн.,

— легкового автомобіля вартістю 12000 грн.,

— комп’ютера вартістю 5000 грн.,

— приміщення вартістю 25000 грн.

Внески до статутного фонду були внесені засновниками в повному обсязі. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Відбито суму внеску учасників основними засобами відповідно до установчих документів

2

Здійснено внесок учасниками до статутного капіталу

3

Введення в експлуатацію приміщення офісу

4

Введення в експлуатацію транспортних засобів

5

Введення в експлуатацію комп’ютера

6

Введення в експлуатацію устаткування

Завдання 5.28. Підприємство продало вантажний автомобіль за 10400 грн., (у т.ч. ПДВ). Залишкова вартість машини — 5900 грн. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Списання залишкової вартості об’єкта

2.

Списання суми нарахованого зносу

3.

Відображення доходу від реалізації

4.

Відображення податкових зобов’язань по ПДВ

5

Відображення фінансових результатів

Завдання 5.29. Підприємство безоплатно передало школі комп’ютер, первісна вартість якого 5300 грн., нарахований знос — 2100 грн. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Зменшення первісної вартості об’єкта на суму зносу

2.

Списання залишкової вартості об’єкта

3.

Нараховано податкові зобов’язання, виходячи з балансової вартості

4.

Відображення фінансового результату

Завдання 5.30. Підприємством було ліквідовано вантажний автомобіль, який потрапив в аварію і не підлягав ремонту. Первісна вартість автомобіля склала 19000 грн., знос — 16000 грн. Після розбирання автомобіля було оприбутковано запасні частини вартістю 600 грн. Відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Зменшення первісної вартості об’єкта на суму зносу

2.

Списання залишкової вартості об’єкта

3.

Відображення фінансового результату

4.

Оприбутковані запасні частини, що отримані в результаті ліквідації автомобіля

5.

Відображення фінансового результату

Завдання 5.31. Підприємство здійснило:

— витрати з поточного ремонту устаткування виробничого призначення в розмірі 3500 грн., (у т.ч. ПДВ). Ремонт здійснено підрядною організацією;

— витрати на капітальний ремонт будинків і споруджень, виконаний власними силами. При цьому вартість матеріалів склала 12000грн., у тому числі податковий кредит 2000 грн., заробітна плата робітників, які здійснюють ремонт, склала 8000 грн. Визначити вартість робіт з ремонту і відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Відбито вартість ремонту устаткування з включенням до складу витрат

2.

Відбито податковий кредит

3.

Оплата підрядчику за виконання ремонту

4.

Придбання будівельних матеріалів

5.

Податковий кредит з придбання будматеріалів

6.

Оплата постачальнику за поставлені матеріали

7.

Списання вартості будматеріалів на виконання поліпшення основних засобів

8.

Нарахування зарплати будівельникам

9.

Нарахування на заробітну плату:

до Пенсійного фонду за тарифом 32%

до Фонду соціального страхування

до Фонду страхування від нещасних випадків

до Фонду соціального страхування на випадок безробіття за тарифом 1,9%

10.

Відбито виконання робіт з поліпшення об’єкта

Завдання 5.32. Підприємство передало вантажний автомобіль в операційну оренду. Вартість автомобіля — 6000 грн. Орендна плата за місяць складає 300 грн., (у т.ч. ПДВ). Амортизація нараховується прямолінійним методом, передбачуваний термін використання об’єкта — 10 років. Підприємство-орендар перерахувало суму орендної плати за рік вперед. Визначити суму амортизації і відбити операції в обліку.

№ п/п

Найменування операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Передано об’єкт в оперативну оренду

2

Отримано орендну плату на розрахунковий рахунок

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

4

Нараховано орендну плату за місяць

5

Відбито податкові зобов’язання з ПДВ

6

Нараховано амортизацію на об’єкт, наданий в оперативну оренду

7

Відбито фінансовий результат

Завдання 5.33. Підприємство-орендодавець 1.01.2005р. передало на 3 роки у фінансову оренду обладнання. Після терміну фінансової оренди право власності на нього переходить до орендаря. Справедлива вартість обладнання становить 100000 грн. Орендна ставка відсотка складає 30% річних (15% за півріччя).Згідно з умовами договору оренди мінімальні орендні платежі підприємство одержує 1 раз у півроку.

Визначити мінімальну вартість орендних платежів, фінансовий дохід, плату за устаткування і відобразити всі операції в бухгалтерському обліку.

Дата

Орендні платежі

Залишок заборгованості на кінець періоду, грн.

Мінімальна торба орендних платежів, грн.

Фінансовий дохід, грн.

Платня за устаткування, грн.

01.01.05р.

100000

30.06.2005р.

31.12.2005р.

30.06.2006р.

31.12.2006р.

30.06.2007р.

31.12.2007р.

Разом

№ п/п

Найменування операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Перераховані кошти постачальнику за устаткування

2

Придбане устаткування для подальшої передачі в лізинг

3

Списана вартість устаткування

4

Відображена дебіторська заборгованість орендаря на торбу справедливої вартості устаткування

5

Дебіторська заборгованість, що підлягає погашенню протягом 12 місяців, включена до складу поточної

7

Відображений фінансовий результат

8

Нарахована сума фінансового доходу, що підлягає отриманню в 1 півріччі 2004р.

9

Відображений фінансовий результат

10

Одержані грошові кошти на суму заборгованості за устаткування за 1 півріччя 2004р.

11

Одержані грошові кошти на суму фінансових доходів за 1 півріччя 2004р.

Завдання 5.34. Підприємство придбало ксерокс. Термін корисного використання ксерокса складає 4 роки, первісна вартість — 4000 грн., ліквідаційна вартість — 200 грн. Протягом терміну корисного використання ксерокса планується зробити кількість копій: за 1-й рік — 40000 шт., за 2-й рік — 30000 шт., за 3-й рік — 25000 шт., за 4-й рік — 20000 шт.

розрахувати суму амортизації різними методами; обґрунтувати, який з методів необхідно вибрати, якщо підприємство зацікавлене в найкоротший термін замортизувати основні засоби.

Методи амортизації

Роки

1

2

3

4

Разом

1. Прямолінійний

2. Зменшення залишкової вартості

3. Прискореного зменшення залишкової вартості

4. Кумулятивний

5. Виробничий

Завдання 5.35. Підприємство придбало об’єкт нематеріальних активів — комп’ютерну програму вартістю 2300 грн., (у т.ч. ПДВ). Витрати з установки програми склали 120 грн. (у т.ч. ПДВ). Визначити первісну вартість нематеріальних активів відбити операції в обліку.

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Одержання об’єкта нематеріальних активів

2.

Відбито податковий кредит

3.

Погашення кредиторської заборгованості перед постачальником

4.

Відбито вартість послуг з установки

5.

Відбито податковий кредит по ПДВ

6.

Оплата послуг з установки

7.

Введення об’єкта нематеріальних активів в експлуатацію

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.