Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях та фінансовій оренді

Тести і завдання

1. Оренда буває операційною і фінансовою:

а) так, б) ні.

2. Нарахування амортизації на об’єкт операційної оренди здійснюється орендарем:

а) так, б) ні.

3. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях ведуть на синтетичному рахунку 52:

а)так, б) ні.

4. Зобов’язання визнаються, якщо:

1) оцінка може бути достовірно визначена;

2) існує імовірність одержання економічних вигод, пов’язаних з їх використанням у майбутньому;

3) не мають оцінки.

4. Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як:

1) довгострокове;

2) короткострокове;

3) середньострокове.

5. Мінімальні орендні платежі — це:

1) платіж, що підлягає сплаті орендарем протягом строку оренди, збільшений на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

2) частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною;

3) частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою і розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди;

4) сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами.

6. Мінімальні орендні платежі розраховуються за формулою:

1) орендні платежі або мінімальна сума орендних внесків + непередбачена орендна плата;

2) орендні платежі або мінімальна сума орендних внесків + непередбачена орендна плата + гарантована ліквідаційна вартість;

3) орендні платежі або мінімальна сума орендних внесків + непередбачена орендна плата + гарантована ліквідаційна вартість – супутні витрати орендодавця;

4) орендні платежі або мінімальна сума орендних внесків + непередбачена орендна плата – супутні витрати орендодавця.

7. Ануїтет — це :

1) серія періодичних платежів, коли всі платежі, різні за величиною;

2) всі інтервали між платежами різні;

3) складні проценти нараховуються одноразово протягом кожного інтервалу;

4) добуток суми мінімальних орендних платежів і значення теперішньої вартості однієї грошової одиниці.

8. Затрати (власними силами) орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід відображаються в обліку:

1) Д-т 15 К-т 63 та Д-т 10 К-т 15;

2) Дт 15 К-т 311 та Д-т 10 К-т 15;

3) Д-т 15 К-т 13,20,66,65 та Д-т 10 К-т 15;

4) Д-т 15 К-т 63 та Д-т 13,20,66,65 К-т 15.

Завдання 11.1. Ставка орендного відсотка, яким користується орендодавець для визначення суми орендної плати за обладнання, становить 12%. Її слід порівняти зі ставкою відсотка на можливі позики орендаря, що дорівнює 15%. Річний орендний платіж дорівнює 29340 грн., період оренди 4 роки, справедлива вартість обладнання 100000 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку залишок зобов’язань на кінець кожного звітного періоду.

Завдання 11.2. Підприємство випустило облігації на загальну суму за номіналом 1 млн. грн. При цьому облігації було розміщено нижче номіналу (з дисконтом) на суму 960 тис. грн. Якою буде сума погашення?

Завдання 11.3. Згідно з договором орендодавець передає в оренду власний комп’ютер, що раніше був в експлуатації, з правом викупу із відстроченням платежу.

Первісна вартість комп’ютера — 3668 грн.

На момент здачі в оренду його знос склав 1200 грн.

Залишкова вартість комп’ютера — 2468 грн.

Справедлива вартість комп’ютера, за якою він продається орендареві — 3000 грн., ПДВ на вартість продажу 600 грн.

Комп’ютер здається в оренду на один рік. Орендні платежі здійснюються на початок кожного півріччя. Орендна ставка відсотка — 4% на рік. Коефіцієнт, необхідний для визначення суми мінімальних орендних платежів, визначається за таблицею значень зворотного ануїтету і дорівнює 1,96154.

Відобразити в бухгалтерському обліку залишок зобов’язань на кінець кожного звітного періоду.

Завдання 11.4. Підприємство «А» випустило 100 облігацій терміном на 2 роки. Номінальна вартість облігації 300 грн., оголошений відсоток — 24% річних. Відсотки нараховуються щоквартально, виходячи з відсоткової ставки 6%.

1. Облігації продані за ціною 30000 грн.;

2. Облігації продані за ціною 25000 грн.;

3. Облігації продані за ціною 38000 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку наведені господарські операції.