Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист (ПЗ_РГР(КРС)_СР).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.49 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять, виконання

розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи самостійної) та самостійної роботи з дисципліни

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”

(будівельний профіль)

(для студентів 5-го (6-го) курсу денної та заочної форми навчання

за спеціальностями

7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»,

7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство»,

7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»,

7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»,

7.06010202, 8.06010202 «Містобудування»,

8.06010201 «Архітектура будівель та споруд»,

8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»,

7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»)

Харків

ХНУМГ

2014

Методичні вказівки проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи самостійної) та самостійної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (будівельний профіль) (для студентів 5-го (6-го) курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство», 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування», 8.06010201 «Архітектура будівель та споруд», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Г. В. Фесенко, В. І. Д’яконов. – Х.: ХНУМГ, 2014. – с.

Укладачі: к.т.н., доц. Г. В. Фесенко, к.т.н., доц. В. І. Д’яконов

Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: доц. Я. О. Сєріков

Рекомендовано кафедрою «Охорона праці та безпека життєдіяльності»,

протокол № 13 від 12.03.2014 р

ЗМІСТ

Стор.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ..

4

Практичне заняття 1. Оцінка обстановки у разі аварії на гідротехнічній споруді…………………………………………………………………………

4

Практичне заняття 2. Прогнозування та оцінка наслідків повені для об’єктів ЖКГ і міської інфраструктури……………………………………..

15

Практичне заняття 3. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою……………………………….

20

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ САМОСТІЙНОЇ)……….

32

Завдання 1. Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах………….

32

Завдання 2. Оцінка обстановки у разі вибухів твердих вибухових речовин на потенційно небезпечних об’єктах……………………………...

51

Завдання 3. Визначення необхідної кількості рятувальників та техніки для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті……

60

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………...

73

СПИСОК ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………..

74

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.