Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист (ПЗ_РГР(КРС)_СР).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.49 Mб
Скачать

3.4 Приклад виконання завдання

Необхідно розрахувати категорію виробничого приміщення, у якому обертається етанол.

Вихідні дані задані таблицею 3.4.

Таблиця 3.4 – Вихідні дані для розрахунку категорії приміщення з етанолом за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Назва параметра, його позначення та розмірність

Значення параметра

Розміри приміщення

довжина a, м

42,8

ширина b, м

18

висота h, м

12,075

Ступінь захаращеності приміщення будівельними конструкціями і обладнанням Θз, %

20

Назва речовини

Етанол

Хімічна формула

С2Н5ОН

Щільність речовини ρ, кг∙м3

785

Константи Антуана

А

7,81158

В

1918,508

СА

252,125

Молярна маса М, кгּкмоль-1

46,07

Температура спалаху tсп, оС

13

Об’єм кіломолю газу при нормальних умовах V0, м3ּкмоль-1

22,413

Коефіцієнт участі пари ЛЗР у вибуху Z

0,3

Швидкість повітряного потоку у приміщенні v, м∙с-1

0,2

Коефіцієнт, що враховує негерметичність приміщення та неадіабатичність процесу горіння Кн

3

Максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної або пароповітряної суміші у замкнутому об’ємі Pmax, кПа

682

Атмосферний тиск у приміщенні P0, кПа

101

Максимальна температура в приміщенні tр, 0С

35

Об’єм апарата Vа, м3

4,73

Ступінь заповнення апарата ε

0,95

Продуктивність апарату з ЛЗР q, м3∙с-1

0,005

Час спрацьовування засувки (ручне відключення) τ, с

300

Довжина трубопроводу L, м

20

Діаметр трубопроводу d, м

0,1

Площа випаровування (площа огороджена бортами) Fвип, м2

177,8

Визначення категорії проведемо у такій послідовності.

1. Визначаємо об’єм етанолу, що вилився у приміщення:

2. Визначаємо тиск насиченої пари:

3. За таблицею 3.3 визначаємо параметр η, який залежить від швидкості повітряного потоку у приміщенні:

η=2,3

4. Визначаємо інтенсивність випаровування етанолу з поверхні:

5. Визначаємо час повного випаровування етанолу:

Оскільки Tвип > 3600, далі приймаємо Tвип = 3600 с.

6. Визначаємо масу горючої пари, що надійшла до приміщення:

7. Визначаємо щільність пари ЛЗР:

8. Визначаємо вільний об’єм приміщення:

9. Визначаємо стехіометричний коефіцієнт кисню у реакції згоряння:

10. Визначаємо стехіометричну концентрацію пари етанолу у реакції згоряння:

11. Визначаємо надлишковий тиск вибуху для етанолу:

Висновок. Оскільки надлишковий тиск вибуху перевищує 5 кПа (8,96 кПа > 5 кПа), а температура спалаху не перевищує 28 оС (13 оС < 28 оС), то у відповідності до умови (3.11) це приміщення належить до категорії А за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.