Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних активів

Тести і завдання

1. Основні засоби, що не мають ліквідаційної вартості, не амортизуються:

а) так, б) ні.

2. Дані про переоцінку основних засобів відображаються в інвентарній картці:

а) так, б) ні.

3. Первісна вартість основних засобів залишається незмінною протягом всього терміну експлуатації:

а) так, б) ні.

4. Групою основних засобів є:

а) однотипні основні засоби, схожі за своїми технічними характеристиками;

б) основні засоби з однаковим строком користування;

в) основні засоби, на які амортизація нараховується тільки одним методом.

5. Вартість, що амортизується, визначається як різниця між:

а) первісною і залишковою вартістю;

б) первісною і ліквідаційною вартістю;

в) первісною вартістю і сумою амортизації.

6. Спосіб проведення ремонтних робіт основних засобів сторонніми підприємствами називається:

а) господарським;

б) внутрішньопідрядним;

в) підрядним.

7. Метод амортизації основних засобів, заснований на припущенні, що функціональна корисність об’єкта залежить від результатів його використання, називається:

а) кумулятивним;

б) методом зменшення залишкової вартості;

в) виробничим.

8. Не є об’єктом амортизації:

а) земельні ділянки;

б) робоча й продуктивна худоба;

в) багаторічні насадження.

9. Зміна первісної вартості основного засобу відбувається у випадках:

а) добудови, дообладнання, реконструкції та ліквідації відповідного об’єкта;

б) реалізації основного засобу;

в) передачі в оренду.

10. Сукупність засобів праці строком служби не менше одного року або операційного циклу – це:

а) необоротні засоби;

б) оборотні засоби;

в) основні засоби;

г) обладнання й устаткування.

11. Документ, що відкривається на весь термін служби об’єкта основних засобів, називається:

а) карткою обліку руху основних засобів;

б) інвентарною карткою обліку основних засобів;

в) технічним паспортом;

г) приймально-здавальним актом.

12. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за:

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) вартістю, вказаною в документах (вантажно-митна декларація);

г) ринковою вартістю.

13. При безоплатному отриманні автомобіля від індивідуальних осіб вартість необоротних активів відображається на рахунку:

а) 424;

б) 40;

в) 46;

г) 48.

Завдання 5.1. Підприємство «Веселка» придбало меблі за договором поставки на суму 4800 грн. (з ПДВ). Витрати на транспортування меблів склали 360грн. (з ПДВ). Збирання меблів проводили робітники підприємства самостійно, за що нараховано 250 грн.

Визначити первинну вартість меблів, за якою вона відображена в балансі.

Завдання 5.2. На спорудження основних засобів підприємством витрачено:

— виробничих запасів — 960грн.;

— заробітної плати — 100грн.;

— страхових внесків — 40 грн.

Відобразити операції зі спорудження основних фондів в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.3. Фірма «Х» придбала об’єкт «В» в обмін на об’єкт «А» (подібні активи). На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» складали:

  • первинна вартість (рахунок 10) – 50000 грн.;

  • накопичений знос (рахунок 131) – 30000 грн.

Звичайна ціна дорівнює залишковій.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку фірми «Х».

Завдання 5.4. Фірма «У» придбала об’єкт «В» в обмін на об’єкт «А» (подібні активи). На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» складали:

  • первинна вартість ( рахунок 10) – 50000 грн.;

  • накопичений знос (рахунок 13) – 30000 грн.

Справедлива вартість об’єкта «А» дорівнює 1800 грн.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку фірми «У».

Завдання 5.5. Фірма «Х» придбала об’єкт «В» в обмін на об’єкт «А». Визначена справедлива вартість об’єкта «А» — 26100 грн., об’єкта «В» — 27600грн. На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» складали:

  • первинна вартість (рахунок 10) – 50000 грн.;

  • накопичений знос (рахунок13) – 30000 грн.

Відобразити операції з обміну неподібними активами в бухгалтерському обліку фірми «Х».

Завдання 5.6. Фірма «Х» придбала об’єкт «В» в обмін на об’єкт «А» (неподібні активи). На дату операції залишки на бухгалтерських рахунках фірми «Х» склали:

  • первинна вартість об’єкта (рахунок 10) – 50000грн.;

  • накопичений знос (рахунок 13) – 30000грн.

Справедлива вартість об’єкта «А» – 18000грн.

Завдання 5.7. Підприємство придбало вантажний автомобіль в обмін на цукор. Собівартість цукру складає 1,0 грн. за 1кг. Всього за бартерним договором передано 15000 кг цукру за справедливою вартістю 1,60 грн. за 1 кг. Відобразити операції в бухгалтерському обліку фірми «Х».

Завдання 5.8. Підприємство придбало вантажний автомобіль первинною вартістю 20000грн., розраховуючи використовувати його 8 років. Ліквідаційна вартість автомобіля — 3000 грн. Витрати, пов’язані з розбиранням, склали 500грн. Сума, що амортизується, буде дорівнювати 20000 - (3000 – 500) = 17500 грн. Нарахувати амортизацію прямолінійним методом.

Завдання 5.9. Підприємство придбало вантажний автомобіль первинною вартістю 20000 грн., розраховуючи використовувати його 8 років. Ліквідаційна вартість автомобіля — 3000 грн. Витрати, пов’язані з розбиранням, склали 500 грн. Нарахуйте амортизацію кумулятивним методом. Відобразіть операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.10. Станом на 31.12.97р. первинна вартість об’єкта «С» склала 100 тис. грн., накопичений знос — 40 тис. грн. Об’єкт «С» придбано 01.02.01.96р. Підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації; ліквідаційної вартості немає; термін корисного використання — 5 років. Підприємство прийняло рішення обліковувати основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість об’єкта «С» на 31.12.97р. склала 72 тис. грн., на 31.12.98р. – 30 тис. грн., 31.12.99 р. – 24 тис. грн. Відобразити процес дооцінки в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.11. Станом на 31.12.97р. первинна вартість об’єкта «С» склала 100 тис. грн., накопичений знос – 40 тис. грн. Об’єкт «С» придбано 02.01.96р. Підприємство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації; ліквідаційної вартості немає, термін корисного використання – 5 років. Підприємство прийняло рішення обліковувати основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість об’єкта «С» на 31.12.97р. складала 72 тис. грн., на 31.12.98р. – 30 тис. грн., на 31.12.99р. – 24 тис. грн. Відобразити процес уцінки в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.12. У результаті аварії верстат вартістю 11700 грн., знос 5600грн. став непридатним для використання, було прийняте рішення про його ліквідацію. Витрати на демонтаж та розбирання верстата склали 860грн., після розбирання залишились деталі, які можуть бути ще використані, на суму 450 грн. Визначити збиток і відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.13. Підприємство безоплатно передало основні фонди, залишкова вартість яких складає 11700грн. Знос переданого об’єкта — 5600грн. Справедлива вартість переданих основних фондів — 15000грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.14. Підприємство провело капітальний ремонт будівлі підрядним способом. Загальна вартість витрат склала 8000грн. (без ПДВ), сума податкового кредиту – 1600 грн. Балансова вартість усіх груп основних фондів на початок звітного року — 20000 грн. Відобразити кореспонденції в бухгалтерському обліку.

Завдання 5.15. Підприємство здійснило господарським способом прибудову до будівлі, що була на балансі. Загальна вартість витрат склала 10500грн. (без ПДВ). Сума податкового кредиту — 1000грн. У зв’язку з цим підприємство збільшило балансову вартість будівлі на вартість введеної в експлуатацію прибудови в розмірі 10500 грн. Відобразити бухгалтерські записи.

Завдання 5.16. Підприємство продає об’єкт основних засобів. На банківський рахунок надійшла передплата за нього в сумі 3600 грн. (з ПДВ). Первинна вартість об’єкта — 3455 грн., знос — 200 грн. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати первинні документи, необхідні для бухгалтерських запасів.

Завдання 5.17. На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів — будівля первісною вартістю 450700 грн. Прийняте рішення про реконструкцію будівлі. Для цього укладений договір з РБУ. Сума, сплачена підрядчику за реконструкцію, складає 24000 грн. (з ПДВ). Підписаний акт виконаних робіт.

Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 5.18. На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів первинною вартістю 1800 грн. Підприємство прийняло рішення про переоцінку первинної вартості до справедливої 3000 грн. Знос об’єкта 75%.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 5.19. У грудні ліквідовано об’єкт основних засобів первісною вартістю 3000 грн., знос 1000грн. У результаті ліквідації були оприбутковані на склад деталі на суму 1150 грн. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати на первинні документи, які їх супроводять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.