Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

(Перша подія – одержані матеріали)

Господарські операції

Дт

Кт

Одержані матеріали від постачальника

201,

202

631

Нараховано податковий кредит по ПДВ

641

631

Поведено оплату постачальнику

631

311

Виготовлення запасів власними силами

Первісна вартість запасів, що виготовлені власними силами, являє собою виробничу собівартість, що визначаться за П(С)БО 16 «Витрати». Відповідно до цього у виробничу собівартість включаються:

  • прямі витрати на оплату праці;

  • прямі матеріальні витрати;

  • інші прямі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості встановлюється підприємством.

В обліку операцій по надходженню запасів, зроблених власними силами, відбиваються наступні проводки (табл. 1.29):

Таблиця 1.29 — Надходження запасів, зроблених власними силами

Господарські операції

Дт

Кт

Надходження до складу зроблених власними силами:

матеріалів

201

23

запчастин

207

23

малоцінних і швидкозношуваних предметів

22

23

Внесення запасів до статутного фонду

Первісною вартістю запасів, внесених до статутного фонду підприємства, є погоджена засновниками справедлива вартість.

У стандарті визначення справедливої вартості не наводиться. Виходячи з практики обліку, така оцінка найбільш схожа з поняттям експертної оцінки і звичайної ціни в оподаткуванні.

Що стосується справедливої вартості запасів, внесених до статутного фонду, то в якості такої може бути прийнята вартість, зафіксована у статутних документах.

Внесення запасів до статутного фонду підприємства супроводжується такими записами (табл. 1.30):

Таблиця 1.30

Господарські операції

Дт

Кт

Внесення запасів до статутного фонду підприємства

201,

202, 22 281

46

Безоплатна передача

Первісна вартість запасів, отриманих підприємством безоплатно, відповідає їхній справедливій вартості. При цьому робиться запис: Дебет рахунків обліку запасів. Кредит рахунків доходу.

Обмін запасів

Первісна вартість одиниці запасів, отриманих у результаті обміну, залежить від того, обмін якими (подібними чи неподібними) активами має місце.

Первісною вартістю запасів, придбаних у результаті обміну на подібні, є балансова вартість переданих запасів.

Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні, є справедлива вартість отриманих запасів, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, передану (отриману) в результаті обміну.

Сума доходу визначається за справедливою вартістю активу, зменшеною (збільшеною) на суму відповідно переданих чи отриманих коштів або їх еквівалентів.

У бухгалтерському обліку обмін запасами відображається такими записами (табл. 1.31):

Таблиця 1.31 — Обмін запасів (перша подія — одержання матеріалу)

Господарські операції

Дт

Кт

1

2

3

Одержано матеріалу від постачальника

(перша подія)

202,

202, 22

281

631

Нараховано податковий кредит

641

631

Проведено відвантаження матеріалів

(друга операція)

361

702*

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

702

641

Списана первісна вартість товару

902

281

Списаний дохід на фінансові результати

791

902

Проведено залік заборгованостей

631

361

* наводиться бартер з неподібними активами

Оцінка запасів

Як правило, запаси в обліку відбиваються за первісною вартістю. Але зустрічаються ситуації, коли реальна вартість внаслідок пошкодження, старіння буває менше первісної вартості. Відповідно до ПБО такі запаси повинні бути відбиті за вартістю, що не перевищує суму, яка очікується від їхнього продажу, тобто за чистою вартістю реалізації. Під чистою вартістю реалізації запасів розуміють очікувану ціну реалізації в умовах звичайної діяльності. Вона визначається на індивідуальній основі по кожній одиниці запасів шляхом вирахування з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на виробництво і збут, тобто це ціна, за якою запаси можуть бути реалізовані в даний момент.

Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс за їхньою первісною вартістю (див. схему).

Шляхи одержання запасів

Первісна вартість

Придбання:

за плату

Виготовлених власними силами

СОБІВАРТІСТЬ ЗАПАСІВ (фактичні витрати на придбання), у тому числі:

  • суми, сплачені за договором постачальникові (продавцеві);

  • суми, сплачені за інформаційні, посередницькі в зв’язку з пошуком і придбанням;

  • суми ввізного мита;

  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів;

  • витрати на заготівлю, навантаження-розвантаження, транспортування запасів до місця їхнього використання, включаючи витрати по страхуванню і відсотки за комерційний кредит постачальників;

  • інші витрати, безпосередньо зв’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, придатного для використання (прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, ін. прямі витрати).

ПБО 16 «Витрати»

Внесених до статутного фонду

Справедлива вартість, Сс погоджена із засновниками

Отримані безкоштовно

Справедлива вартість, Сс

Обмін

Подібні

Неподібні

Балансова вартість переданих запасів Сб

Якщо Сб > Сс

Первісною вартістю виробничих запасів є справедлива вартість.

Різниця між балансовою і справедливою вартістю включається до складу витрат звітного періоду.

Справедлива вартість переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму коштів або їхніх еквівалентів, переданих (отриманих) у процесі обміну.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.