Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 10. Облік зобов’язань по довгострокових позиках і векселях

Тести і завдання

1. Протягом якого терміну виконуючий банк повинен повідомити бефеніціара про відкриття на його ім’я акредитива?:

1. Протягом 10-ти днів від дня одержання повідомлення від банку-емітента про відкриття акредитива.

2. Протягом 10-ти днів від дня підписання договору про відкриття акредитива.

  1. Протягом 2-х днів від дня одержання підтверджуючих документів про відвантаження товару.

  2. Протягом 3-х днів від дня одержання повідомлення від банку-емітента про відкриття акредитива.

2. До довгострокових зобов’язань не відносяться:

1) довгострокові кредити банку;

2) відстрочені податкові зобов’язання;

3) доходи майбутніх періодів;

4) інші довгострокові фінансові зобов’язання.

3. Чи можна векселем (простим або перекладним) зробити попередню оплату за товар?:

1) ні, не можна;

2) можна, але за умови, що це передбачено договором закупівлі-продажу;

3) можна, але за умови, що сума у векселі зазначена в інвалюті;

4) можна, але тільки якщо вексель буде перекладним;

5) можна, але тільки якщо вексель буде простим.

4. Чи можна погасити вексель готівкою?:

1) так, але тільки якщо вексель перекладний;

2) так, незалежно від того, який це вексель (простий або перекладний), за умови, що це передбачено відповідним договором;

3) так, але тільки якщо вексель простий;

4) ні, оплата векселів здійснюється тільки в безготівковій формі;

5) у перерахованих вище відповідях правильної відповіді немає.

5. Підприємство «А» є засновником підприємства «Б». Чи може підприємство «А» здійснити внесок у статутний фонд підприємства «Б» векселем (простим або перекладним)?:

1. так, але тільки якщо вексель перекладний і за умови, що це передбачено установчими документами;

2) так, але тільки якщо вексель простий і за умови, що це передбачено установчими документами;

3) так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий;

4) так, незалежно від того, який це вексель — перекладний або простий, за умови, що це передбачено установчими документами;

5) ні, не може.

6. Чи повинне підприємство, яке видає векселі (векселедавець), вести їхній реєстр у спеціальному журналі?:

1) так, зобов’язано вести реєстр у журналі виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку;

2) підприємство повинне вести окремий реєстр у журналі довільної форми;

3) підприємство повинне вести окремий реєстр у журналі довільної форми, але тільки по виданих перекладних векселях;

4) підприємство повинне вести загальний журнал реєстрації всіх платіжних документів, у тому числі векселів. Форма і порядок ведення журналу визначаються в наказі про облікову політику підприємства.

7. Чи має право векселетримач вносити зміни в текст простого векселя?:

1. Так, може за власною ініціативою, але тільки в реквізити, що стосуються термінів оплати векселя.

2. Так, може за власною ініціативою, але тільки в реквізити, що стосуються місця платежу за векселем.

  1. Ні, не може, оскільки зміни у вексель може внести тільки векселедавець.

  2. Так, може, але за умови наявності письмового дозволу векселедавця.

5. Так, може, але за умови, що це передбачено умовами договору, відповідно до якого векселетримач одержав простий вексель.

8. Підставою для відображення операції по одержанню векселя бухгалтерському обліку є:

1) акцепт векселя;

2) надходження векселя на підприємство;

3) отримання в банку вексельного бланку;

4) передача векселя третій особі.

9. Вилучити з переліку неможливу операцію з простим векселем:

1) передача в заставу вже отриманих кредитів;

2) пред’явлення покупцеві;

3) передача індосаменту.

Завдання 10.1. Підприємство передало постачальнику за отриману від нього продукцію на суму 40 тис. грн. вексель на суму 50 тис. грн., який воно повинно погасити через 6 місяців. Якою буде сума погашення векселя?

Завдання 10.2. Розрахуйте теперішню вартість векселя, виданого на 500грн., який буде погашено через 5 років при рівні ринкової ставки по подібних запозиченнях 20%.

Завдання 10.3. Підприємством «Б» було поставлено підприємству «А» обладнання за договором товарного кредиту на суму 120000 грн. Плата за відстрочку нараховується з розрахунку 20% річних. Підприємство отримало від свого покупця простий відсотковий вексель терміном на 15 місяців, сума векселя становить 120000 грн. Виплата відсотків за векселем здійснюється щоквартально. Після закінчення зазначеного у векселі терміну вексель пред’явлений до оплати й оплачений векселедавцем. Відобразити в обліку господарські операції.

Завдання 10.4. Працівнику, середня заробітна плата якого становить 340грн., підприємством надана позика в розмірі 5000 грн. Згідно з нормою ст.128 КЗпП, оскільки утримання із заробітної плати працівника не можуть перевищувати у даному разі 20% заробітної плати, належної до видачі, позика буде погашатися працівником протягом 6 років, сума щомісячного погашення — 69,44 грн. Відобразити операції із застосуванням рахунків класу 9.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.