Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 12. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з банками та іншими позиками

Тести і завдання

1. Поточні зобов’язання оцінюються за теперішньою вартістю:

а) так, б) ні.

2. До поточних зобов’язань відносяться:

1) довгострокові кредити банку;

2) відстрочені податкові зобов’язання;

3) доходи майбутніх періодів;

4) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

3. Як правильно відобразити в обліку поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями?:

1) Д-т 311 К-т 501;

2) Д-т39 К-т 684;

3) Д-т 684 К-т 610;

4) Д-т 951 К-т 39.

4. Якою господарською проводкою відображається в обліку отримання векселя на погашення кредиту банку?:

1) Д-т 34 К-т 70;

2) Д-т 30 К-т 34;

3) Д-т 60 К-т 34;

4) Д-т 97 К-т 34.

5. Якою господарською проводкою відображається в обліку отримання векселя в рахунок раніше створеної заборгованості?:

1) Д-т 34 К-т 70;

2) Д-т 30 К-т 34;

3) Д-т 60 К-т 34;

4) Д-т 97 К-т 34.

6. Якою проводкою відбиваються авалі видані?:

1) Д-т 07

2) Д-т 30 К-т 34;

3) Д-т 60 К-т 34;

4) Д-т 97 К-т 34.

7. якою кореспонденцією відображаються в обліку короткострокові векселі видані в обмін на гроші?:

1) Д-т 31 К-т 62;

2) Д-т 30 К-т 34;

3) Д-т 60 К-т 34;

4) Д-т 97 К-т 34.

Завдання 12.1. Робітнику підприємства видана позичка, отримана підприємством у банку, в сумі 1200 грн. на 6 місяців. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Перелічити первинні документи, що супроводжують ці операції.

Завдання 12.2. Підприємство отримало кредит у січні 2003р. і повинно погасити його у грудні 2004р. Термін з моменту виникнення зобов’язання до дати погашення – 1 рік 11 місяців. Який строк погашення зобов’язання з точки зору складання фінансової звітності за 2003р.?

Завдання 12.3. Підприємство отримало банківську позику на суму 500 тис. грн. терміном на 3 роки під 35% річних. Якою буде сума погашення зобов’язання за банківським кредитом і сума зобов’язання за відсотками?

Завдання 12.4. Підприємство одержало 1.07.2004р. кредит на погашення заборгованості постачальникам у сумі 20000 тис. грн. строком на 3 місяці під 20% річних. Сплата відсотків проводиться щомісячно. Відобразити в обліку наведені господарські операції.

Завдання 12.5. 01.01.2004р. підприємство одержало від банку позику в сумі 50000 грн. терміном на 2 місяця під 36% річних. Позику погашено 01.03.2004р. Відобразити в обліку підприємства ці позики банку.

Тема 13. Облік кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та поточної заборгованості за розрахунками

Тести і завдання

1. Який рахунок використовується для обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги:

1) 63;

2) 36;

3) 62;

4) 37.

2. На рахунку 681 відображається:

1) зобов’язання за отриманими авансами;

2) зобов’язання за розрахунками з дочірніми підприємствами;

3) зобов’язання по внутрішніх розрахунках;

4) розрахунки за нарахованими відсотками.

3. Розкрийте зміст господарських операцій

311

681

643

641

36

70

70

643

90

28

681

36

4.Розкрийте зміст господарських операцій

36

70

70

641

90

26

5.Розкрийте зміст господарських операцій

28

63

641

63

63

31

6. Оголошено дивіденди за результатами звітного року. Які записи слід зробити в бухгалтерському обліку?:

1) Д-т 443 К-т 671;

2) Д-т 43 К-т 671;

3) Д-т 46 К-т 671;

4) Д-т 40 К-т 671.

Завдання 13.1. Підприємство отримало в грудні запаси (з ПДВ): матеріалів — 14000 грн., МШП — 3000 грн., гроші, перераховані постачальникам у поточному місяці.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Указати первинні документи, що супроводжують ці операції.

Завдання 13.2. На підприємстві в грудні поточного року нарахована заробітна плата відповідно до штатного розкладу і первинних документів по нарахуванню заробітної плати робітників.

Заробітна плата робітників основного виробництва:

340 грн.

440 грн.

550 грн.

350 грн.

360 грн.

370 грн.

380 грн.

390 грн.

320 грн.

Кіль­кість

робіт­ників

3

2

1

3

5

5

6

7

8

Відобразити в обліку нарахування і утримання із заробітної плати та інших виплат фізичним особам податків, зборів і внесків (внесок на обов’язкове державне пенсійне страхування; внесок на загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності; страховий внесок на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов’язаними з народженням і похованням; страховий внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття).

Завдання 13.3. Головне підприємство відпустило зі складу дочірнього підприємства бензин марки А-98 у кількості 100л. на загальну суму 305 грн. У свою чергу, дочірнє підприємство пред’явило рахунок та акт головному підприємству за виконані ремонтні роботи приміщення офісу на загальну суму 4200 грн. Як такі господарські операції слід відобразити в обліку?

Завдання 13.4. 21.06.2004р. підприємство придбало товар на загальну суму 141000 тис. грн. (з ПДВ). Заборгованість була погашена 30.07.2004р. Як такі господарські операції слід відобразити в обліку?

Завдання 13.5. 10 жовтня 2004р. отриманий від виробничого підприємства аванс в рахунок поставки товарів на суму 1200 грн. (у т. ч. ПДВ 200 грн.). Виписана податкова накладна. Поставка товару на всю суму переплати здійснена 12 листопада 2004р. При цьому для виробничого підприємства факти перерахування грошових коштів постачальнику матеріалів та отримання цих матеріалів відбулися в різні звітні періоди.

Завдання 13.6. Оподаткування прибутку за звітний період склало 4000 грн., податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету – 1200грн. Авансові внески з податку на прибуток здійснені в розмірі 900 грн. Підприємство працює з придбанням торгового патенту (200 грн.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.