Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 16. Забалансовий облік

Тести і завдання

1. Бланки первинної документації обліковуються:

1) по дебету рахунка 209 «Інші матеріали»;

2) по кредиту рахунка 209 «Інші матеріали»;

3) на позабалансовому рахунку 08 «Бланки строгого обліку»;

4) по дебету рахунка 33 «Інші кошти».

2. Який із наведених рахунків призначений для забалансового обліку?:

1) 30;

2) 08;

3) 22;

4) 70.

3. На рахунку 01 відображаються:

1) активи на відповідальному зберіганні;

2) орендовані необоротні активи;

3) контрактні зобов’язання;

4) гарантії і забезпечення.

4. На рахунку 02 відображаються:

1) активи на відповідальному зберіганні;

2) орендовані необоротні активи;

3) контрактні зобов’язання;

4) гарантії і забезпечення.

5. На рахунку 03 відображаються:

1) активи на відповідальному зберіганні;

2) орендовані необоротні активи;

3) контрактні зобов’язання;

4) гарантії і забезпечення.

6. На рахунку 05 відображаються:

1) активи на відповідальному зберіганні;

2) орендовані необоротні активи;

3) контрактні зобов’язання;

4) гарантії і забезпечення.

Завдання 16.1. Будівельне підприємство прийняло від замовника для будівництва об’єкта:

 • цеглу на 3600 грн.;

 • трансформатор вартістю 45000 грн.

Відобразити господарські операції в обліку будівельного підприємства.

Завдання 16.2. Списаний безнадійний борг постачальника за перерахований підприємством аванс у сумі 12000 грн. У подальшому постачальник унаслідок зміни свого стану відшкодував 8000 грн. Відобразити в обліку списання безнадійної заборгованості.

Завдання 16.3. Підприємство купило бланки строгої звітності на суму 35грн. Облікова ціна бланка на забалансовому обліку складає 1,50 грн. за один бланк. Протягом місяця було витрачено 10 шт. бланків. Відобразити проводки з обліку бланків строгої звітності.

Розділ 4 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»

4.1. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи

 1. Курсова робота повинна мати такі розділи:

Вступ.

1. Облік грошових коштів;

2. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань;

3. Облік необоротних активів і фінансових інвестицій;

4. Облік витрат, доходів і результатів діяльності;

5. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань;

6. Оборотна відомість (проста й шахова);

7. Баланс підприємства (Ф № 1).

Висновок.

Додатки (заповнити зразки первинних бухгалтерських документів, що використовуються для документування бухгалтерських операцій):

 1. Господарські операції за місяць згрупувати за об’єктами обліку йвідобразити в журналі господарських операцій за наведеною нижче формою:

Журнал господарських операцій

(наприклад, з руху основних засобів)

по_____________________________________________________

вигляд господарських операцій

№ п/п

Зміст господарської операції

Підстава

Д-т

К-т

Грн.

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

У графі 3 “Журналу господарських операцій» по кожній господарській операції слід указати первинний документ, на підставі якого проведена кореспонденція рахунків.

 1. Додаткова інформація про підприємство:

 • підприємство працює за п’ятиденкою;

 • підприємство використовує для обліку витрат 8-й та 9-й класи рахунків;

 • задати ставку внеску до Фонду страхування від нещасних випадків (від 0,2 до 13,2%);

 • задати організаційну форму підприємства, визначити його засновників (юридичні особи, фізичні особи).

4.2. Вихідні дані

Курсову роботу виконують, виходячи із залишків по рахунках, що містяться в балансовій таблиці станом на 1.11.200__р. шляхом відображення господарських операцій за варіантами за грудень поточного року і складання балансу підприємства на 31 грудня 200__р.

Господарські операції за грудень поточного року, грн.:

1. На складі виявлена нестача матеріалів на суму за варіантом:

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума,

грн.

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума,

грн.

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

Винна особа виявлена у варіантах 1,3,5,7,9,11,13,15,17, а у варіантах 2,4,6,8,10,12,14,16,18 — не виявлена.

2. Відповідно до виконавчого листка робітником Петровим К.А. виплачуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини. Сума нарахованих аліментів відповідає 25% суми виплат робітника. У грудні 2001р. робітникові нарахована заробітна плата в сумі:

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума, грн.

150

250

260

270

280

290

320

140

149

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума, грн.

320

290

280

270

260

250

149

150

320

Розрахувати суму аліментів і відобразити нарахування.

 1. Бухгалтер нарахував суму компенсації у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю по лікарняному листку робітникові.

Нарахувати суму компенсації по листку непрацездатності, що надійшов до бухгалтерії.

Стаж роботи робітника дорівнює номеру варіанта. Робітник захворів з вівторка.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дні

3

4

5

7

6

9

5

9

10

Середня зарплата, грн.

300

350

400

420

430

440

450

460

480

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Дні

11

12

6

4

8

4

3

8

10

Середня зарплата, грн.

470

490

500

330

340

380

360

370

390

4. На підприємстві прийняте рішення про продаж об’єкта основних засобів. На банківський рахунок надійшла передплата за цей об’єкт у сумі 3600 грн. (з ПДВ) (в грн.).

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Первісна вартість

3455

3450

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3490

Знос

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Первісна вартість

3457

3458

3478

3425

3430

3435

3440

3445

3456

Знос

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Вкажіть, який об’єкт основних засобів проданий.

5. За підсумками інвентаризації, проведеної на складі, встановлена нестача матеріалів у межах норм природного збитку (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріали

1000

2000

1500

1200

1300

1800

2010

2020

2030

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

МБП

300

320

340

360

355

375

395

385

390

6. Робітникові підприємства видана позичка, отримана підприємством у банку, в сумі та на строк згідно з варіантом (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розмір позики, грн.

1200

1300

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

Строк позики,

місяців

10

11

12

5

6

7

8

9

4

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Розмір позики, грн.

900

950

800

850

700

750

600

650

500

Строк позики, місяців

10

11

12

5

6

7

8

9

4

7. Між підприємством і штатним робітником (основна заробітна плата робітника 320 грн.) укладений договір на виконання робіт у позаробочий час. Вартість робіт, виконаних у грудні, за договором з ПДВ становить (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

8. На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів — будівля первісною вартістю відповідно до варіанта. Прийняте рішення про реконструкцію будівлі. Для цього укладений договір з РБУ. Сума, сплачена підрядчику за реконструкцію, складає 24000 грн. (з ПДВ). Підписаний акт виконаних робіт на суму (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

400000

450000

450500

450600

450700

450800

450900

451000

451100

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

390000

391000

395000

396000

449000

445000

447000

457000

467000

9. У грудні поточного року бухгалтером підприємства виявлена недоїмка з податку на прибуток за минулий рік, сума недоїмки (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

350

360

370

380

390

400

410

420

430

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

250

260

270

280

290

300

310

320

330

10. Підприємство придбало в листопаді основні засоби — комп’ютер. У цьому ж місяці він введений в експлуатацію. Термін корисного використання комп’ютера 5 років. Вартість комп’ютера визначається згідно з варіантом з ПДВ. Гроші сплачено в поточному місяці. Нарахувати знос за грудень поточного року (в грн.).

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

1250

1350

1450

1550

1650

1750

1850

1950

2000

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

2100

2150

2160

2180

2190

2200

2250

2300

2400

11. На балансі підприємства знаходиться автомобіль, який використовується для адміністративних потреб. У зв’язку з поломкою двигуна на підставі складеного договору із станцією технічного обслуговування проведений ремонт цього автомобіля. Підписаний акт про виконання робіт. Вартість послуг з ПДВ встановлена (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сума

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

12. На підприємстві в грудні поточного року нарахована заробітна плата відповідно до штатного розкладу і первинних документів по нарахуванню заробітної плати робітників.

Таблиця 4.1 — Заробітна плата АУП

Директор

Заст. директора

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Касир

Відділ маркетингу

Зав. складом

Прибиральниця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оклад, грн.

500

450

450

300

200

350

250

140

Варіант/ кількість, чол.

1

1

2

1

2

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

3

1

2

1

2

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

2

2

1

5

1

2

1

2

1

3

1

1

6

1

1

1

1

1

2

2

1

7

1

2

1

2

1

3

1

1

8

1

1

1

1

1

2

2

1

9

1

2

1

2

1

3

1

1

10

1

1

1

1

1

2

2

1

11

1

2

1

2

1

3

1

1

12

1

1

1

1

1

2

2

1

13

1

2

1

2

1

3

1

1

14

1

1

1

1

1

2

2

1

15

1

2

1

2

1

3

1

1

16

1

1

1

1

1

2

2

1

17

1

2

1

2

1

3

1

1

18

1

1

1

1

1

2

2

1

Нарахована заробітна плата робітникам за грудень поточного року по варіантах:

Таблиця 4.2 — Заробітна плата робітників основного виробництва

Варіант

140 грн.

149 грн.

150 грн.

250 грн.

260 грн.

270 грн.

280 грн.

290 грн.

320 грн.

1

3

2

1

3

5

5

6

7

8

2

2

2

2

2

6

6

7

7

8

3

1

1

2

5

6

7

8

9

4

2

2

3

4

4

5

5

6

6

5

3

2

2

4

6

7

8

4

5

6

2

2

3

3

7

7

6

9

4

7

1

2

2

4

4

5

5

8

8

8

2

1

1

3

2

4

8

8

9

9

3

2

4

3

5

6

7

5

3

10

2

3

3

4

5

8

8

9

7

11

3

4

3

2

5

5

6

5

9

12

2

2

4

2

8

5

9

6

5

13

1

4

1

6

1

7

7

9

9

14

2

3

2

3

3

11

5

6

5

15

3

2

1

4

4

7

9

7

8

16

4

1

3

1

7

8

9

4

5

17

1

4

1

6

5

7

6

8

9

18

2

3

2

3

8

9

4

5

5

Відобразити в обліку нарахування і утримання із заробітної плати та інших виплат фізичних осіб податків, зборів і внесків (збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; внесок на загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності; страховий внесок на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов’язаними з народженням і похованням; страховий внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття).

13. Відповідно до наказу по підприємству для ведення переговорів та укладання угоди в інше місто на строк відповідно до варіанта відряджений заступник директора підприємства. Мета відрядження досягнута, угода підписана. Після прибуття з відрядження складений звіт. З каси підприємства виданий аванс (розмір за варіантом):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вартість проживання, грн. з ПДВ

360

344

333

371

321

322

332

235

248

Кількість діб

2

3

4

6

7

8

9

5

7

Аванс, грн.

400

300

200

100

500

350

250

260

270

Вартість проїзду, грн.

З ПДВ

150

160

170

180

190

155

165

156

123

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кількість діб

1

11

10

8

7

6

3

5

4

Аванс

500

350

330

370

360

320

310

300

290

Вартість проживання, грн. з ПДВ

248

235

332

322

321

371

333

344

360

Вартість проїзду, грн.

З ПДВ

80

90

100

120

130

140

135

145

125

14. На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів первинною вартістю відповідно до варіанта. Підприємство прийняло рішення про переоцінку первинної вартості до справедливої згідно з варіантом (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Первинна вартість

2600

2000

1000

2500

1500

1800

1600

1700

1900

Справедлива вартість

3000

3000

2000

3000

2000

2000

2000

2000

2500

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Первинна вартість

1000

1200

1300

1400

1900

2100

2200

2300

2400

Справедлива вартість

2000

2000

2000

2000

2500

2800

2900

3000

3000

Знос об’єкта 75%.

 1. Підприємству надані транспортні послуги по перевезенню готової продукції. На банківський рахунок АТП перерахована оплата в сумі за варіантом з ПДВ. Послуги виконані, одержано акт виконаних робіт.

грн.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

520

540

560

580

600

620

640

660

680

 1. Підприємство отримало у грудні запаси (з ПДВ), гроші перераховані постачальникам у грудні (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріали

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

МШП

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Матеріали

21000

22000

23000

23500

25000

26000

27000

28000

29000

МШП

2100

2200

2300

2350

2500

2600

2700

2800

2900

 1. Розрахувати компенсаційні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності директора підприємства.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня заробітна плата, грн.

511

512

513

514

515

516

517

518

520

Кількість діб непра­цездатності

3

4

5

6

7

8

9

10

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Середня зарплата, грн.

501

502

503

504

505

506

507

508

509

Кількість діб непра­цездатності

5

6

7

4

8

6

4

9

7

Директор захворів у четвер.

 1. У грудні ліквідований об’єкт основних засобів первісною вартістю 3000 грн., знос 1000 грн. У результаті ліквідації були оприбутковані на склад деталі на суму відповідно до варіанта(в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

1000

1200

1300

1400

1250

1150

1120

1350

1450

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

 1. На спорудження об’єкта основних засобів господарським способом підприємство витратило (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виробничі запаси

960

970

980

990

1000

1100

1200

1250

1300

Зарплата

100

120

130

140

150

160

170

180

190

Страхові нарахування

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Виробничі запаси

995

967

976

985

975

1150

1220

1215

1280

Зарплата

100

120

130

140

150

160

170

180

190

Страхові нарахування

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Необхідно зробити нарахування заробітної плати і зборів на соціальне страхування в окремій відомості.

 1. У статутний фонд засновниками зроблений внесок у вигляді активів по справедливій вартості з ПДВ відповідно до варіантів (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТМЦ

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

Основні засоби

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

8000

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ТМЦ

5500

6500

7500

8500

9500

10500

11500

12500

13500

Основні засоби

55000

65000

75000

85000

95000

105000

115000

125000

135000

21. Підприємство реалізувало верстат за 18000 грн. за гроші. Балансова вартість верстата і його знос визначаються згідно з варіантом (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишкова вартість

11700

11750

11760

11770

11780

11790

11800

11810

11820

Знос

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

5950

6000

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Залишкова вартість

12700

12750

12760

12770

12780

12790

12800

12810

12820

Знос

6600

6650

6700

6750

6800

6850

6900

6950

7000

22. У результаті інвентаризації виявлені надлишки матеріалів у сумі відповідно до варіантів (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

5

5

8

9

Сума

300

400

350

450

200

250

100

150

170

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

120

160

70

80

90

260

270

280

290

23. До статутного фонду іншого підприємства зроблена довгострокова інвестиція у вигляді грошей у сумі згідно з варіантом (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

10000

20000

30000

40000

15000

25000

35000

45000

50000

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

15000

26000

32000

41000

12000

17000

19000

21000

31000

24. Передані у виробництво в грудні запаси в сумі відповідно до варіанта (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мате­ріали

150000

156000

151000

158000

159000

149000

149500

148900

156700

Сиро­вина

15000

15600

15100

15800

15900

14900

14950

14890

15670

Паливо

1500

1560

1510

1580

1590

1490

1495

1480

1560

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Мате­ріали

145000

1455600

155000

155800

156900

158900

158760

158500

161000

Сиро­вина

14500

14560

15500

15580

15690

15890

15870

15850

16100

Паливо

1450

1456

1550

1558

1560

1585

1589

1585

1610

25. Підприємство отримало гроші за відвантажену продукцію в сумі відповідно до варіанта (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума з ПДВ

30000

40000

50000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума з ПДВ

51000

52000

53000

54000

55000

56000

57000

58000

59000

26. На склад готової продукції за виробничою собівартістю в грудні надійшла готова продукція відповідно до варіанта на суму (в грн.):

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума

43000

44000

45000

46000

47000

48000

49000

50000

51000

27. Підприємство відвантажило продукцію в кількості відповідно до варіанта:

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість, шт.

1000

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кількість, шт.

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

28. Нарахувати амортизацію за даними табл. 3.

Довідкова інформація:

Калькуляція витрат на виробництво продукції за варіантами

Варіант

1,11

2,12

3,13

4, 14

5,15

6,16

7,17

8,18

9,10

Матеріальні витрати

25

22,5

22

18

15,75

13,50

11,25

9

27

Витрати на оплату праці

11

10

9

8

7

6

5

4

12

Амортизація

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

6

Соц. заходи

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

6

Інші операційні витрати

8

7,5

5

6

5,25

4,5

3,75

3

9

Разом:

55

50

45

40

35

30

25

20

60

АХВ

15%

Витрати на збут

17%

Рентабельність

10%

ПДВ

20%

Таблиця 4.3 — Необоротні активи на 1 грудня поточного року:

Основні засоби

Первинна вартість

Знос

Будинки, в тому числі

1366456

180852

Виробничий корпус, гараж, будівля, у тому числі:

600247

62930

гараж, що уцінюється

Завдання 14

Завдання 14

будівля, що реконструюється

Завдання 8

Завдання 8

Склад

564978

74149

Будинок-вагончик

15200

1989

Побутовий корпус

107731

16097

Житловий будинок

78300

25687

Споруди, передавальні пристрої, в тому числі

1263200

138752

Вентиляція

567895

45234

Водонапірна башта

289701

18996

Зовнішня каналізація

184597

36789

Лінія телефонного зв’язку

31443

8945

Котельна

189564

28788

Транспортні засоби, в тому числі

179720

26016

Легковий автомобіль

76300

1800

Легковий автомобіль, що ремонтується

Варіант11

Варіант11

Вантажний автомобіль (5 шт.)

Інструменти, прилади, інвентар

127913

17344

Меблі

115656

15176

Обчислювальна техніка

18974

2168

Машини та обладнання, в тому числі

180881

53292

Верстати (10 шт.), у тому числі:

верстат, що продається

Завдання 4

Завдання 4

верстат ,що ліквідується

Завдання 18

Завдання 18

Разом:

3252800

433600

Нематеріальні активи

Первісна вартість

Знос

Комп’ютерні програми, строк корисного використання 5 років

64900

2700

Таблиця 4.4. — Вихідний баланс

АКТИВ

Сума, тис. грн.

1

2

Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

62,2

Первісна вартість

64,9

Знос

2,7

Незавершене будівництво

464,5

Основні засоби:

Залишкова вартість

2819,2

Первісна вартість

3252,8

Знос

433,6

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Відстрочені податкові активи

Інші фінансові інвестиції

1314,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи

Оборотні активи

Запаси:

Сировина

252,7

Матеріали

1156,5

МШП

112,2

Паливо

100,4

Незавершене виробництво

159,5

Готова продукція

577,4

Товари

3591,4

Векселі одержані

30,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

3002,2

Первісна вартість

3504,2

Резерв сумнівних боргів

502

Дебіторська заборгованість за рахунками:

З бюджетом

347,2

За виданими авансами

З нарахованих доходів

Із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

162,5

Поточні фінансові інвестиції

29,1

Грошові кошти і їх еквіваленти:

У національній валюті

227,7

В іноземній валюті

12,9

Витрати майбутніх періодів

44,8

Разом

14466,7

ПАСИВ

Власний капітал

Статутний капітал

3530,2

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

5220,9

Резервний капітал

531,1

Нерозподілений прибуток

601,2

Несплачений капітал

(200)

Вилучений капітал

( )

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

423,3

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

2,1

Векселі видані

833,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1563,7

Поточні зобов’язання за рахунками

З одержаних авансів

744,9

З бюджетом

1063,3

З позабюджетних платежів

3,1

Зі страхування

23,8

З оплати праці

55,5

З учасниками

Із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов’язання

35,3

Доходи майбутніх періодів

35,1

Разом:

14466,7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.