Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Тема 8. Облік витрат виробництва й випуску готової продукції

Тести і завдання

1. На якому рахунку накопичуються витрати, здійснювані при виробництві продукції?:

 1. 23 «Виробництво»;

 2. 26 «Готова продукція»;

 3. 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

2. Прямі витрати — це:

1) сукупність економічно однорідних витрат;

2) витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до продукції, що виробляється;

3) витрати, що можуть бути економічно доцільним шляхом віднесені на продукцію, що виробляється.

3. Витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього середовища на виробничому підприємстві включаються до складу:

 1. адміністративних витрат;

 2. загальновиробничих витрат;

 3. інших операційних витрат.

4. Якщо підприємство не використовує 8-й клас рахунків, то вартість виробничих основних засобів у процесі їхньої експлуатації по основному виробництву відноситься на:

 1. рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» в повній сумі в періоді придбання;

 2. рахунок 23 «Загальновиробничі витрати» в сумі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного використання таких основних засобів.

5. Фактична виробнича собівартість випущеної готової продукції відбивається в бухобліку записом:

 1. Дт 91 Кт23;

 2. Дт 90 Кт 26;

 3. Дт26Кт23.

6. Прямі матеріальні витрати й прямі витрати на оплату праці включаються:

 1. до складу загальновиробничих витрат;

 2. до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

 3. до складу інших операційних витрат.

7. Витрати на виправлення технічно неминучого браку відносяться до складу:

 1. загальновиробничих витрат;

 2. прямих матеріальних витрат;

 3. інших прямих витрат.

8. Доходи від реалізації готової продукції відбивають:

 1. у момент одержання коштів за цю продукцію або відвантаження цієї продукції покупцеві;

 2. тільки в момент одержання коштів за цю продукцію;

 3. тільки в момент відвантаження цієї продукції покупцеві зі списанням її з балансу.

9. Вартість побіжної продукції, що реалізується, і вартість побіжної продукції, що використовується на самому підприємстві в оцінці можливого її використання:

 1. не враховується при вирахуванні виробничої собівартості основної продукції;

 2. додається до виробничої собівартості основної продукції;

 3. віднімається від виробничої собівартості основної продукції.

10. Якщо виробничі матеріали й сировина використовуються безпосередньо для виготовлення продукції, то їхня вартість включається до складу:

 1. прямих матеріальних витрат;

 2. загальновиробничих витрат;

 3. інших прямих витрат.

11. При виробництві готової продукції прямі матеріальні витрати склали 5000,00 грн., прямі витрати на оплату праці і пов’язані з нею відрахування — 3000,00 грн., інші операційні витрати — 1000,00 грн., змінні і розподілені постійні загальновиробничі витрати — 2000,00 грн., адміністративні витрати — 3000,00 грн. Виробнича собівартість такої продукції складе:

1) 10000 грн.; 2) 11000 грн.; 3) 14000 грн.

12. Виробничі витрати на підприємстві склали 15000,00 грн. Справедлива вартість побіжної продукції дорівнює 2000,00 грн. Виробництво основної продукції було довершено. Випуск основної продукції з виробництва ві­діб’ється наступною проводкою:

 1. Дт 26 Кт 23 на суму 13000,00 грн.;

 2. Дт 26 Кт 23 на суму 15000,00 грн.;

 3. Дт 26 Кт 23 на суму 17000,00 грн.

13. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносяться на собівартість записом:

1) Дт 23 Кт 91; 2) Дт 26 Кт 91; 3) Дт 901 Кт 91.

14. Амортизація вартості виробничого устаткування відноситься:

 1. до інших прямих витрат;

 2. до загальновиробничих витрат;

 3. до інших операційних витрат.

15. Нестачі й утрати від псування матеріальних цінностей у цехах включаються до складу:

 1. прямих матеріальних витрат;

 2. загальновиробничих витрат;

 3. інших прямих витрат.

16. Амортизація вартості комп’ютерної програми, що використовується для керування програмувальними верстатами, відноситься:

 1. до загальновиробничих витрат;

 2. до інших прямих витрат;

 3. до інших операційних витрат.

17. Адміністративні, збутові витрати та інші операційні витрати:

1) відносяться на виробничу собівартість готової продукції;

2) вважаються витратами звітного періоду.

18. Чи відноситься вартість послуг аудиторських фірм на виробничу собівартість продукції:

 1. відноситься за умови, що ці послуги були надані з питань оптимізації оподатковування операцій, пов’язаних з реалізацією цієї продукції;

 2. не відноситься ні при яких умовах;

 3. відноситься при будь-яких умовах.

Завдання 8.1. Підприємство прийняло рішення реалізувати верстат за 18000грн. Залишкова вартість верстата – 11700 грн. Накопичений знос – 5600грн.

Відобразити операцію в бухгалтерському обліку.

Завдання 8.2. Підприємство реалізувало продукцію на суму 20000 грн. При цьому воно отримало готівку на поточний рахунок в сумі 5000грн. та вексель на суму 15000 грн. для кінцевого розрахунку. Вексель виписаний строком на 9 місяців згідно з умовами векселя. На основну суму (15000) нараховується процент з розрахунку 10% річних. 15.03. ц.р. отриманий вексель продано банку з розрахунку банківського проценту 12% річних. Підприємство переказало вексель з правом регресії (тобто з підтвердженням свого зобов’язання перед банком оплатити вексель у разі прострочення його погашення).

Завдання 8.3.Підприємству надані транспортні послуги з перевезення готової продукції. На банківський рахунок АТП перерахована оплата в сумі 360 грн. (з ПДВ). Послуги виконані, одержано акт робіт.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 8.4.Підприємство відвантажило і отримало гроші за відвантажену продукцію у поточному місяці на суму 30000грн. (з ПДВ).

Відобразити цю господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 8.5.На склад готової продукції по виробничій собівартості у грудні надійшла готова продукція на суму 36000 грн.

Калькуляція витрат на виробництво наведена у таблиці:

Матеріальні витрати

25

Витрати на оплату праці

11

Амортизація

5,5

Соц. заходи

5,5

Інші операційні витрати

8

Разом:

55

АГВ

15%

Витрати на збут

17%

Рентабельність

10%

ПДВ

20%

Відобразити ці господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 8.6.Підприємство відвантажило продукцію в кількості 2100 штук. Калькуляція витрат на виробництво продукції наведена в таблиці. Розрахуйте вартість продукції, що відвантажена. Зробіть бухгалтерські записи, що відображають ці господарські операції. Вкажіть на первинні документи, які їх супроводять.

Матеріальні витрати

22,5

Витрати на оплату праці

10

Амортизація

5

Соц. заходи

5

Інші операційні витрати

7,5

Разом:

50

АГВ

17%

Витрати на збут

15%

Рентабельність

10%

ПДВ

20%

Завдання 8.7. Підприємство здійснило підготовку та освоєння нового виду продукції та понесло витрат на загальну суму 42577 грн. 60коп. Протягом 24 місяців планується випуск нового виробу в кількості 3560 шт., в т.ч. по етапах:

1 етап 2 місяці по 50 шт.

Разом 100 шт.

2 етап 4 місяці по 100 шт.

Разом 400 шт.

3 етап 6 місяців по 150 шт.

Разом 900 шт.

4 етап 12 місяців по 180 шт.

Разом 2160 шт.

Разом

3560 шт.

Яка сума повинна бути включена щомісячно до витрат на підготовку та освоєння виробництва? В якій кореспонденції відображаються ці витрати?

Завдання 8.8. На підприємстві в звітному місяці на виробництво 20 одиниць готової продукції прямі витрати на сировину склали 2000 грн. Амортизація основних засобів, яку можна безпосередньо віднести до певного виду готової продукції, склала 115 грн. Заробітна плата робітників, безпосередньо зайнятих виробництвом, склала 1800 грн., нарахування на неї — 657 грн. Для виробництва готової продукції використані куповані напівфабрикати на суму 200 грн. Змінні загальновиробничі витрати склали 340грн., розподілені постійні — 130грн. Незавершеного виробництва на початок місяця підприємство не мало, на кінець місяця згідно з інвентаризацією воно склало 2 одиниці. Підприємством установлено, що вартість «незавершеності» становить 75% прямих витрат на оплату праці з нарахуванням на неї.

Завдання 8.9. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковою ціною на початок місяця склала 100грн. Вартість залишку продукції на початок місяця за обліковими цінами — 400грн. Надійшла в звітному місяці на склад готова продукція за обліковою ціною на суму 2000 грн., фактична виробнича собівартість її склала 2800 грн., сума відхилень за місяць — 800 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку ці господарські операції.

Завдання 8.10. Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати:

— матеріали — 40000 грн.;

— заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва — 56000 грн.;

— внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування — 22400 грн.;

— виробничі накладні витрати — 38400 грн.; у т.ч.:

— перемінні витрати — 26400 грн.;

— постійні витрати — 12000 грн.

За звітний період було виготовлено 5200 одиниць продукції, нормальна потужність — 6000 одиниць. Розподілити загальновиробничі накладні витрати, визначити собівартість виготовленої продукції й відбити ці операції в обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.