Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Розділ 2 фінансовий облік 2

2.1. Облік формування і змін у власному капіталі. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Нормативні документи:

Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р. №887-XII зі змінами і доповненнями (далі — Закон про підприємства);

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №1576-XII зі змінами і доповненнями (далі — Закон про господарські товариства);

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97р. №283/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі — Закон про податок на прибуток);

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 31.03.99 №87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» від 31.03.99 №87;

Наказ «Про внесення змін у деякі накази Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку»: Мінфін України, 09.12.2002 №1012;

Наказ «Про внесення змін у наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. №291» від 12.12.2003р. № 671;

Наказ «Про внесення змін у деякі положення (стандарти) бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні»: Мінфін України, від 23.05.2003 №363;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003р. №755-IV.

Терміни і визначення

Вкладений капітал — капітал, сформований за рахунок внесків власників підприємства, а також унаслідок конвертування боргових зобов’язань підприємства в акції або частки (паї);

Накопичений капітал — капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства;

Неоплачений капітал — сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного фонду;

Зареєстрований капітал — юридично оформлена, офіційно оголошена і належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства;

Додатково вкладений капітал — сума внесків засновників понад зареєстровану частину, які пов’язані з придбанням корпоративних прав;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками;

Резервний капітал — сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Визнання, класифікація і облік власного капіталу

За П(С)БО 1 «Фінансова звітність» і П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал являє собою частину активів, яку підприємство вважає своєю власністю (див. схему).

Власний капітал

Вкладений капітал

Накопичений капітал

капітал, сформований за рахунок внесків власників і внаслідок конвертування боргових зобов’язань в акції (паї)

Капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства

Елементи капіталу

1 група

2 група

Зареєстрований капітал

(40,41)

Додатково вкладений капітал (421,422)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44)

Резервний капітал (43)

Інший додатковий капітал (425)

Статутний капітал(40)

Пайовий капітал(41)

Емісійний дохід(421)

Інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд(422)

Частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками

Резерви, створені за рахунок нерозподіленого прибутку

Капітал від дооцінки необоротних активів(423)

Дарчий капітал (424)

Сплачений капітал

Неоплачений капітал (46)

Вилучений капітал (45)

Сума заборгованості власників за внесками до статутного капіталу

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.