Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Облік можливих змін у первісній вартості нематеріального активу

У бухгалтерському обліку операції з нематеріальними активами відображається такими записами (табл. 1.25):

Таблиця 1.25 — Облік надходження нематеріальних активів

Господарські операції

Дт

Кт

Надходження чи придбання нематеріальних активів(НА)

1. Відбито витрати підприємства на придбання НА

154

63

2. Відбито податковий кредит по ПДВ

641

63

3. Оприбуткування НА

12

154

4. Оплата з рахунка постачальників за отримані НА

63

31

Створення нематеріальних активів(НА)

1. Відбито вартість матеріалів, використаних для створення НА

154

201

2. Нарахована заробітну плату працівникам, зайнятих створенням НА

154

661

3. Відбито суму нарахувань на фонд оплати праці працівників

154

651,652,653

4. Відбито первісну вартість створених НА

12

154

Безоплатне одержання

1. Відбито справедливу вартість безоплатно отриманих НА

12

424

2. Нарахована знос безоплатно отриманих НА підприємствами:

використовують 8-й клас рахунків

833

133

не використовують 8-й клас

91,92,93,941

133

3. Одночасно відбивається дохід від безоплатно отриманих НА

424

745

Амортизація нематеріальних активів

Відбувається протягом терміну їх корисного використання нематеріального активу, але не більше 20 років. Підприємство самостійно вибирає метод нарахування амортизації, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод, якщо такі умови визначити неможливо, то застосовується прямолінійний метод.

Нарахування амортизації проводиться за повні місяці так само, як і для основних засобів. Термін корисного використання нематеріальних активів може бути переглянутий підприємством наприкінці звітного періоду, якщо очікується істотне зменшення їх корисності.

Переоцінка нематеріальних активів

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається у складі іншого додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду (табл. 1.26).

Таблиця 1.26 — Переоцінка нематеріальних активів

Господарські операції

Дт

Кт

Дооцінка нематеріальних активів(НА)

1. Дооцінка первісна вартість НА

12

423

2. Відбита дооцінка накопиченої амортизації

423

133

Уцінка нематеріальних активів (НА)

1. Відбито суму уцінки балансової вартості НА

975

12

2. Відбито суму уцінки накопиченої амортизації (НА)

133

12

Уцінка нематеріальних активів (НА)

1. Сума уцінки накопиченої амортизації

133

12

1. Відбита сума уцінки залишкової вартості

975

12

У подальшому переоцінка нематеріальних активів відбувається за наведеною нижче схемою:

ПОДАЛЬША ПЕРЕОЦІНКА

(на дату останньої переоцінки)

Подальша уцінка (зменшення корисності)

Подальша дооцінка (відтворення корисності)

У разі перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта:

а) Сума останньої уцінки, але не більше перевищення відноситься на зменшення іншого додаткового капіталу;

б) Різниця (якщо сума останньої уцінки більша за перевищення) включається до витрат звітного періоду

У разі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта:

а) Сума останньої дооцінки, але не більше перевищення включається до доходів звітного періоду;

б) Різниця (якщо сума останньої дооцінки більша за перевищення) відноситься на збільшення іншого додаткового капіталу