Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фин_учет_пособие.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.55 Mб
Скачать

1.5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Нормативні документи:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 №291;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене 31.03.99 №87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух коштів» 31.03.99 №87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення помилок» і змін у фінансовій звітності» 28.05.99 №137;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» 27.02.2000 №92;

Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків від 11.08.94 №69;

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.95 №88;

Наказ Міністерства статистики України про затвердження типових форм первинного обліку №352 від 29.12.95;

Інструкція про порядок визначення розмірів збитку від розкрадань, нестачі, знищення матеріальних цінностей від 22.10.96 №116;

Наказ Міністерства фінансів України. Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку основних засобів № 561 від 30 вересня 2003р.;

Методичні рекомендації до бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України №566 від 30.09.2003р.

Терміни і визначення

Амортизація — це систематичний розподіл амортизаційної вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання;

Група основних засобів — це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням і умовами використання необоротних матеріальних активів;

Ліквідаційна вартість — це сума грошових коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку корисного використання, за мінусом витрат, зв’язаних з продажем (ліквідацією);

Об’єкт основних засобів — завершений пристрій з усіма пристосуваннями до нього, або окремі конструктивно відокремлені предмети, призначені для виконання самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного призначення, які мають для обслуговування спільні пристрої, приналежності, керування і єдиний фундамент, внаслідок чого кожний предмет може виконувати свої функції, а комплекс — відповідну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство тримає з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам, чи здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (чи операційний цикл, коли він більше року);

Строк корисного використання — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлений очікуваний обсяг продукції, робіт, послуг;

Переоцінена вартість — вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Класифікація основних засобів

До основних засобів відносяться необоротні матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання в процесі виробництва чи постачання товарів, надання в оренду іншим особам для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний термін корисного використання яких перевищує один рік чи операційний цикл, якщо він більше року (рис. 1.1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.