Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

3 Особливості обліку реалізації продукції та

доходів на залізничних дорогах.

Способи реалізації продукції (перевезення вантажів, багажу, пасажирів та пошти) на залізничних дорогах відрізняються від загальноприйнятих в економіці України. Оплата вартості перевезень пасажирів, вантажів, багажу і пошти здійснюється в основному до початку перевезення. Доти, доки перевезення не закінчені, одержані грошові кошти не можна вважати доходом залізничних доріг. Ці суми називаються дохідними надходженнями, їх передають тільки після того, як завершиться перевезення.

Майже три чверті усіх перевезень здійснюється не однією, а декількома дорогами, тобто в прямому сполученні. Провізну оплату, отриману за перевезення у прямому сполученні, розподіляють між тими дорогами, які здійснили перевезення.

Доходи від перевезень вантажів, пасажирів, багажу і пошти в місцевому сполученні, тобто в межах однієї дороги, надходять безпосередньо у розпорядження цієї дороги і витрачаються нею відповідно до цільових потреб.

Доходи від перевезень у прямому сполученні розподіляються таким чином. Від загальної проїзної плати виділяють частину доходів, яка компенсує витрати на початкову і кінцеву операції за вантажними перевезеннями. Для пасажирських перевезень визначають частину доходів на покриття витрат на формування поїздів далекого сполучення згідно зі встановленими ставками, диференційованими за дорогами. Ці дві групи доходів передаються дорогам відправлення і прибуття вантажів та формування пасажирських поїздів. Суму доходів, що залишилася, розділяють між дорогами руху вантажів, пасажирів, багажу, пошти пропорційно до відстані, пройденої ними кожною дорогою. Додаткові збори, пов'язані з перевезенням вантажів, розподіляються між дорогами пропорційно до суми доходів, отриманої кожною дорогою від вантажних перевезень.

В обліку ці операції відображаються так:

 • на суму дохідних надходжень дебетують рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитують рахунок 681 "Розрахунки за авансами одержаними";

 • на суму нарахованих зобов'язань із ПДВ дебетують рахунок 643 "Податкові зобов'язання" і кредитують рахунок 641 "Розрахунки за податками";

 • на суму виконаних робіт і послуг дебетують рахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і кредитують рахунок 703 "Дохід від реалізації робіт та послуг";

 • на суму списаних податкових зобов'язань дебетують рахунок 703 "Дохід від реалізації робіт та послуг" і кредитують рахунок 643 "Податкові зобов'язання";

 • під час зарахування кредиторської та дебіторської заборгованості дебетують рахунок 681 "Розрахунки за одержаними авансами і кредитують рахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Отже, нині на сітці доріг застосовують дві системи розподілу доходів від вантажних та пасажирських перевезень:

 • за початкову і кінцеву операції дороги отримують за розрахунковими дохідними ставками у розрахунку за тону навантаженого і розвантаженого вантажу, або за сформований пасажирський потяг. Тут діють внутрішні роз­рахункові ціни, єдині для сітки;

 • частина доходів, що залишилася за перевезення вантажів і пасажирів (після виділення сум на початкову і кінцеву операції), розподіляється пропорційно до відстані перевезень у межах окремих доріг на основі вантажних та пасажирських тарифів.

Бухгалтерські проводки з господарських операцій з обліку реалізації та безоплатної видачі палива подано у табл. 7.1

Таблиця 7.1 Господарські операції з обліку реалізації та безоплатної видачі палива

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

Відпущено тверде паливо працівнику

залізниці за зниженою ціною на 10%

(200 - 200 • 0,1 = 180 грн.) + сума ПДВ 36 грн.

377

712

216

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

36

3

Списана облікова вартість реалізованого палива

943

2031

180

4

Сума знижки відображена як надання додаткового блага працівникові

377

661

23,91…

2031

377

661

20 20 20

5

Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ на суму знижки

23,91...

641

4

6

Утримано податок з доходів працівника за

надане додаткове благо

(20• 1,2• 1,176471 • 0,15) = 4,24 грн.

661

6416

4,24

7

Оплачена вартість відпущеного палива

301

377

216

8

Списано безоплатно відпущене паливо непрацюючим пенсіонерам залізниці

377

949

2031

377

200 200

9

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

949

641

40

10

Визначено суму податку з доходів пенсіонера (200 • 1,2 • 1,176471 • 0,15 = 42,35 грн.)

377

949

6416

377

42,35 42,35

Кошти, що надходять до ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ від «Укрзалізниці», відображають на балансовому субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки».

За відвантажені товари та надані послуги ДП «Укрзалізничпостач», ЦПГЗ направляють повідомлення одержувачам товарів (послуг) через Головне фінансово-економічне управління «Укрзалізниці» з відображенням у бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» і кредитом рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Оприбуткування запасів, одержаних в порядку централізованих поставок, відображають в обліку такими записами:

1) одержано запаси, розрахунки за які проведено за Авізо через ЦФ:

Д-т pax. 20, 22, 28, 641 - К-т субрах. 682;

2) одержано запаси від інших структурних підрозділів залізниці за Авізо:

Д-т pax. 20, 22, 28 - К-т субрах. 683;

3) оприбутковано безкоштовно отримані запаси від інших юридичних осіб:

Д-т pax. 20, 22, 28 - К-т субрах. 7183.

Основні синтетичні рахунки, які використовуються на

залізній дорозі

10 - Основні засоби:

 1. - Земельні наділи;

 2. - Капітальні витрати на покращення земель;

 3. - Будівлі та споруди:

 1. - Будинки виробничі;

 2. - Приватизований житловий фонд;

 3. - Будинки, споруди та передавальні пристрої невиробничої сфери;

 4. - Земельне полотно;

 5. - Верхня будова колії;

 6. - Інші споруди господарства колії;

 7. - Споруди інших господарств;

 8. - Передавальні пристрої господарства енергопостачання;

 9. - Передавальні пристрої господарства сигналізації та зв'язку;

 10. - Передавальні пристрої інших господарств.

104 - Машини та обладнання:

 1. - Машини та обладнання (крім обчислюваної техніки);

 2. - Обчислювана техніка;

 3. - Машини та обладнання невиробничої сфери.

105 - Транспортні засоби:

 1. - Електровози;

 2. - Тепловози;

 3. - Паровози;

 4. - Моторвагонні секції;

 5. - Дизельні поїзди та автомотриси;

 6. - Вагони вантажні;

 7. - Вагони пасажирські;

 8. - Контейнери;

 9. - Автомобілі;

 10. - Інші транспортні засоби.

106 - Інструменти, прилади та інвентар:

 1. - Інструменти, прилади та інвентар;

 2. - Інструменти, прилади та інвентар невиробничої сфери.

107 - Робоча та продуктивна худоба:

 1. - Робоча та продуктивна худоба;

 2. - Службові собаки.

 1. - Багаторічні насадження.

 2. - Інші основні засоби:

 1. - Інші основні засоби;

 2. - Інші невиробничі основні засоби;

 3. - Транспортні невиробничої сфери.

20 - Виробничі запаси:

201 - Сировина і матеріали:

 1. - Сировина і матеріали;

 2. - Матеріали верхньої будови колії;

 3. - Покілометровий запас рейок:

20121 - Технологічний незнижуваний покілометровий запас рейок;

 1. - Старопридатні матеріали верхньої будови колії;

 2. - Формений одяг;

 3. - Мастильні матеріали;

 4. - Технологічний не знижувальний запас сировини й матеріалів:

 1. - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів колійного господарства;

 2. - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів локомотивного господарства;

 3. - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів вагонного господарства та ін.;

2017 - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів:

 1. - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів відбудованих поїздів;

 2. - Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів господарств матеріально-технічного забезпечення;

 1. - Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби.

 2. - Паливо:

 1. - Нафтопродукти;

 2. - Тверде паливо;

 3. - Мастильні матеріали;

 4. - Інші види палива;

 5. - Технологічний незнижувальний запас палива:

20340 -Технологічний незнижувальний запас інформативно-статистичних центрів;

20341- Технологічний незнижувальний запас воєнізації охорони та ін.

 1. - Тара й тарні матеріали.

 2. - Будівельні матеріали.

 3. - Матеріали, передані в переробку.

 4. - Запасні частини:

 1. - Запасні частини;

 2. - Запасні частини в ремонті;

 3. - Модусні запчастини;

 4. - Колісні пари в запасі:

 1. Технологічний незнижувальний запас колійних пар колійного господарства;

 2. Технологічний незнижувальний запас колісних пар локомотивного господарства та ін.

 1. - Колісні пари в обмінному фонді;

 2. - Колісні пари в ремонті;

 3. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин;

 1. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин колійного господарства;

 2. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин локомотивного господарства;

 3. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин вагонного господарства та ін.;

2077 - Технологічний незнижувальний запас запасних частин:

 1. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин відбудованих поїздів;

 2. - Технологічний незнижувальний запас запасних частин господарства матеріально-технічного забезпечення;

 1. - Старопридатні запасні частини;

 2. - Старопридатні колісні пари;

 1. - Матеріали сільськогосподарського призначення.

 2. - Інші матеріали:

2090 - Відходи виробництва

2091 - Матеріальні цінності, одержані від ліквідації та при ремонті основних засобів;

2092 - Інші матеріали:

20921 - Технологічний незнижувальний запас квитково-бланкової продукції суворої звітності господарської служби;

22 - Малоцінні швидкозношувані предмети:

 1. - Інструменти;

 2. - Господарський інвентар;

 3. - Спеціальний одяг і взуття;

 4. - Постільні речі;

 5. - Малоцінні швидкозношувані предмети.

 1. - Виконання будівельно-монтажних робіт;

 2. - Перевезення:

 1. - Пасажирське господарство;

 2. - Господарство вантажної та комерційної роботи;

 3. - Господарство вантажних перевезень;

 4. - Локомотивне господарство;

 5. - Вагонне господарство;

 6. - Колійне господарство;

 7. - Господарство цивільних споруд;

 8. - Господарство сигналізації та зв'язку;

 9. - Господарство електропостачання;

2319 - Обслуговування перевезень закордонними залізницями на

території України.

232 - Перевезення:

2321 - Господарство матеріально-технічного забезпечення;

 1. - Відновні поїзди;

 2. - Інші підприємства, підпорядковані залізниці.

233 - Допоміжне виробництво:

 1. - Ремонт основних засобів;

 2. - Паливне господарство;

 3. - Господарство матеріально-технічного забезпечення;

 4. - Господарство вантажної та комерційної забезпеченості;

 5. - Транспортно-експедиційні операції;

 6. - Обслуговування пасажирів (КОП);

 7. - Господарство станцій;

 8. - Міжнародні перевезення;

 9. - Дорожні лабораторії;

 10. - Послуги, пов'язані з охороною.

234 - Допоміжне виробництво:

 1. - Деповський ремонт вантажних вагонів;

 2. - Деповський ремонт пасажирських ремонтів;

 3. - Деповський ремонт рефрижираторських вагонів;

 4. - Капітальний ремонт колії;

 5. - Модернізація колії.

235 - Сільське господарство:

 1. - Рослинництво;

 2. - Тваринництво;

 3. - Переробка продукції тваринництва.

236 - Допоміжне промислове виробництво:

 1. - Пункти льодозаготовлення;

 2. - Кар'єри;

 3. - Господарство електропостачання;

 4. - Господарство водопостачання і водовідведення;

 5. - Промислові підприємства, підпорядковані залізниці;

 6. - Інші види робіт промислового характеру.

 1. - Господарство лісозахисних насаджень.

 2. - Торгівля та громадське харчування:

 1. - Торгівля;

 2. - Громадське харчування.

239 - Інші види робіт по всіх господарствах:

 1. - Інші види робіт в локомотивному господарстві;

 2. - Автотранспортне господарство;

 3. - Інші види робіт;

 1. - Завершені етапи за незавершеними контрактами;

 2. - Проміжні рахунки.

682 - Внутрішні розрахунки:

6820 - Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами;

6821 - Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприємствами основної діяльності залізничного транспорту;

 1. - Внутрішні розрахунки «Укрзалізниці» з підприємствами інших видів діяльності залізничного транспорту;

 2. - Внутрішні розрахунки за доходними надходженнями.

683 - Внутрішньогосподарські розрахунки:

6830 - Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом капітального будівництва залізниці;

 1. - Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за місцевими доходами з іншими надходженнями у складі виручки;

 2. - Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів за дебіторською та кредиторською заборгованістю;

 3. - Розрахунки фінансово-економічної служби з підвідомчими підрозділами;

6834 - Розрахунки фінансово-економічної служби відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділами.

& Рекомендована література:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року, зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 року, зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 року, зі змінами і доповненнями.

 4. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. №3353-ХІІ.

 5. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджене наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 року№291.

 6. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. №157.

 7. П. Й. Атамас Бухгалтерський облік в галузях економіки. К.,ПП. «Рута», 2002-384 с.

 8. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності. К., «Знання», 2004-541 с.

 1. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. Посібник/Під ред Й. Я. Даньків та ін.- К.,2005

 2. Захожай B.C. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., МАУП, 2005-968 с.

 3. Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки. К., «Знання прес», 2000-491 с.

 4. Бухгалтерський облік у галузях економіки / Під ред. Є. І. Свідерського.-К., КНЕУ,2005-233 с.

13)Ткаченко Н. М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.-5-те вид., доп. й перероб.-Л., 2000.

14) Хомяк Р. Л., Лемішовський В. І. Бухгалтерський облік в Україні. Львів: «Інтелект-Захід», 2007.

Контрольні питання

 1. Наведіть галузеві особливості залізничного транспорту та охарактеризуйте їх вплив на організацію виробництва і обліку.

 2. Дайте характеристику структури фінансово-економічної служби залізниці.

 3. Охарактеризуйте склад фінансової звітності залізниць та порядок-її подання (у галузевому розрізі).

 4. Розкрийте особливості організації внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків у системі «Укрзалізниці».

 5. Дайте характеристику рахунків обліку основних засобів підприємств залізничного транспорту та методики нарахування їх амортизації.

 6. Наведіть приклади деталізації рахунків обліку запасів на підприємствах залізничного транспорту.

 7. Дайте характеристику системи централізованих поставок матеріальних цінностей та порядку відображення в обліку розрахунків за такі поставки.

 8. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку пільгової реалізації та безоплатної видачі матеріальних цінностей (палива) працівникам залізниці.

 9. Наведіть приклади субрахунків для обліку виробничих витрат підприємств залізничного транспорту.

 1. Назвіть калькуляційні одиниці для обчислення собівартості вантажних та пасажирських залізничних перевезень.

 2. Наведіть бухгалтерські проводки зі списання витрат за перевезеннями.

 3. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку розрахунків з розподілу витрат на ремонти та амортизацію вагонів і контейнерів.

 4. Охарактеризуйте порядок визначення та особливості організації обліку доходів залізничного транспорту.

 5. Наведіть приклади субрахунків з обліку доходів підприємств «Укрзалізниці».

 6. Облік фінансових результатів.