Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Тема 5 особливості обліку на підприємствах громадського харчування План

1 Види підприємств громадського харчування.

2 Організація виробництва продукції.

3 Документальне оформлення господарських операцій.

4 Організація обслуговування споживачів.

5 Облік господарських операцій на підприємствах громадського харчування.

 • Ключові слова та поняття: акт закупки; план-меню; кондитерські цехи; наряд-замовлення; ресторан; бар; кафе; їдальня; комірник; асортимент; сертифікат якості; метод ціни продажу; облікова ціна; кулінарна продукція.

1 Види підприємств громадського харчування.

Громадське харчування - різновид торговельно-виробничої діяльності із забезпечення населення харчуванням. До підприємств громадського харчування належать ресторани, бари, кав'ярні, кафе, їдальні, магазини кулінарії, фабрики-кухні, дрібнороздрібна мережа тощо.

Головною особливістю фінансово-господарської діяльності закладів громадського харчування є те, що вона поєднує елементи виробництва і торгівлі. Під час виготовлення власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) водночас відбувається реалізація їх (торгівля) разом із придбаними на стороні товарами. Продукція, яку реалізують підприємства громадського харчування, може в них повністю виготовлятися, проходити часткове кулінарне оброблення або зовсім не піддаватися обробленню. Продукти харчування, які не пройшли гарячої або холодної технологічної обробки, називають купівельними товарами, а ті, що виготовлені із сировини і підлягали технологічній обробці — продукцією власного виробництва.

Діяльність суб'єктів господарювання, котрі здійснюють підприємницьку діяльність на території України в торговельно-виробничій сфері (громадському харчуванні), регламентується Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року № 219.

Ресторанне господарство — вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Заклади ресторанного господарства поділяються на такі типи:

 • фабрики-кухні,

 • фабрики-заготівельні,

 • ресторани,

 • бари,

 • кафе,

 • їдальні,

 • закусочні,

 • буфети,

 • магазини кулінарних виробів,

 • кафетерії.

Ресторани та бари, в свою чергу, поділяються також на класи: перший, вищий, люкс.

Вибір типу закладу ресторанного господарства та класу ресторану або бару здійснюється суб'єктом господарської діяльності самостійно з урахуванням вимог законодавства України. Суб'єкти господарської діяльності у сфері ресторанного господарства для заняття торговельною діяльністю можуть мати також дрібно­роздрібну торговельну мережу (відкриті літні майданчики, кіоски тощо).

Суб'єкти господарської діяльності у сфері ресторанного господарства при облаштуванні підприємства згідно з обраним типом (класом) повинні мати необхідні виробничі, торговельні приміщення, а також обладнання для приготування та продажу продукції.

Відкриття підприємства громадського харчування узгоджується з органами місцевого самоврядування, установами державної санітарно-епідеміологічної служби у визначеному законодавством порядку.

Для того щоб отримати дозвіл на розміщення об'єкта сфери ресторанного господарства, слід звернутися із заявою до райдержадміністрації за місцем розташування такого об'єкта. За видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі справляється відповідний збір, установлений Декретом КМУ «Про місцеві податки та збори» від 20.05.93 р. № 56-93.

Підприємства та підприємці, котрі є платниками єдиного податку, при отриманні дозволу на розміщення об'єкта торгівлі зазначений збір не сплачують. Звільнення від сплати збору для «єдиноподатників» передбачене Указом Президент; України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» у редакції від 28.06.99 р. № 746/99.

На фасаді приміщення підприємства ресторанного господарства повинно розміщуватися вивіска із зазначенням його типу (класу), назви, найменування суб'єкта господарської діяльності та режиму робото.

Режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється суб'єкта господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування. Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, режим роботи встановлюється суб'єктом господарювання за домовленістю з їх адміністрацією.

Суб'єкти господарської діяльності повинні мати :

• Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства;

• ліцензії, патенти (за їх наявності);

 • Свідоцтво платника ПДВ (для платників ПДВ);

 • Санітарні правила, санітарний журнал;

 • особові медичні книжки працівників;

•журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

•книгу відгуків та пропозицій;

• іншу інформацію для споживачів (наприклад, інформацію про право по купця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари виставлені для продажу; адреси та номери телефонів органів, які зобов'язані забезпечувати державний захист прав споживачів тощо).

Суб'єкти господарської діяльності можуть мати також журнал реєстрації перевірок.

Суб'єктами господарської діяльності повинен забезпечуватися належний санітарний стан виробничих, торговельних і складських приміщень відповідно до вимог Санітарних правил для підприємств громадського харчування, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР від 19.03.91 Мі 5777-91, а також прилеглої до підприємства території, упорядкування та озеленіння.

У закладах громадського харчування повинні використовуватися мийні і дезінфікувальні засоби, що дозволені Міністерством охорони здоров'я України. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються в громадському харчуванні, повинні бути у справному стані та мати чіткий відбиток перевірочного тавра і проходити перевірку в установленому законодавством порядку.

Працівники, які займаються виробництвом, зберіганням, а також продажем харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані мати спеціальну професійну освіту (підготовку).