Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

4 Облік вибуття товарів.

Реалізація лікарських засобів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів. Реалізація з аптек або аптечних пунктів без рецептів лікарів тих лікарських засобів, які відповідно до вимог нормативно-правових актів повинні відпускатися лише за рецептами лікарів - забороняється. Переліки торгових лікарських засобів, які повинні реалізовуватися за рецептами або без рецептів лікарів та порядок їх відпуску встановлено МОЗ України.

В аптеках при реалізації товару використання РРО є обов'язковим. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000р. №1336 виконувати розрахункові операції без застосування РРО з використанням книги обліку розрахункових операцій (КОРО) та рахункової книжки (РК) дозволено при роздрібній торгівлі медичними і фармацевтичними товарами на території села (граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій - 75 тис. грн.).

Реалізація в аптеках товарів, які не віднесено до лікарських засобів, а також не зареєстрованих в Україні як вироби медичного призначення, забороняється.

Крім реалізації товару, в аптеках окремо обліковується документальний розхід товару, не зв'язаний з реалізацією, тобто його документальне списання:

  • на господарські потреби;

  • при наданні першої медичної допомоги;

  • при знатті ліків Держінспекцією для аналізу;

  • при недостачі за рахунок природної втрати;

  • при закінченні терміну придатності;

  • при уцінці на лікарські препарати, при переоцінці роздрібних цін (зниження вартості);

  • при поверненні товару постачальникам.

Підтримання належного санітарного режиму замовлює розхід товарів на господарські потреби: мийні засоби, мило, сода, крохмаль, хлорамін. їх розхід реєструється у відповідній книзі, згідно з записами в якій в кінці місяця складається довідка у двох екземплярах, де вказується вартість використаних медикаментів в роздрібних та оптичних цінах. Ця довідка є підставою для списання використаного товару в розхід.

Для надання першої медичної допомоги в аптеці є спеціальна шафка з набором медикаментів згідно з переліком. Допомога надається безкоштовно, а вартість використаних медикаментів відноситься на витрати аптеки. Підставою є записи в книзі обліку і довідка, складена в кінці місяця з переліком і вартістю медикаментів.

Факт зняття ліків на аналіз в Держінспекцію з контролю за якістю, виробництвом та безпекою лікарських засобів та виробів медичного призначення оформлюється актом у двох екземплярах. Акт є підставою для списання вартості лікарських форм і виготовлення хворому нових ліків.

Решта внутрішньо аптечних операцій, які зменшують товарний залишок, здійснюються на підставі таких документів: актів - переведення товару в інші облікові групи, при зниженні роздрібних цін; накладна з переліком товару - при поверненні товару постачальнику. Весь документальний розхід реєструється в витратній частині другого розділу місячного звіту.

Аптеки, які мають ліцензію на право виготовлення ліків, ведуть облік прийнятих амбулаторних екс темпоральних рецептів у відповідних документах, а саме: рецептурному журналі, реєстрі роздрібних оборотів і місячному звіті. Це зумовлено тим, що кількість і сума реалізації з екс темпоральної рецептури є базовим показником для розрахунку суми природної втрати. Крім того, хворий, замовляючи лікарську форму, залишає рецепт в аптеці, а одержує квитанцію, за якою отримує виготовлену лікарську форму, тому прийняті в роботу рецепти реєструються: присвоюється номер, записується прізвище хворого, назва лікарської форми, вартість медикаментів і посуду, води очищеної і наводиться сума разом. Нумерація в рецептурному журналі проставляється за порядком від початку місяця. В кінці зміни підраховується кількість і вартість прийнятих рецептів на лікарські форми індивідуального виготовлення і переноситься в нагромаджу вальні документи: реєстр роздрібних оборотів і роздрібну частину товарного звіту. Місячна ума з вартості реалізованих тарифів і води оприбутковується в прихідній частині, бо продавати можна тільки оприбуткований товар.

Облік кількості амбулаторних рецептів ведеться в нагромаджу вальному документі - реєстрі роздрібних оборотів. Там і виводиться середня вартість одного рецепта за місяць. Реєструючи відпуск лікувально-профілактичним установам, у всіх документах відображають тільки суму, тому в аптеках змішаного типу середня вартість одного екс темпорального і одного готового лікарського засобу (ГЛЗ) по амбулаторному відпуску прирівнюється до середньої вартості одного екс темпорального і одного готового ГЛЗ по стаціонарному відпуску.

Аптеки, відпускаючи товар в ЛПУ та інші установи за безготівковим розрахунком, здійснюють цю діяльність на підставі вимог, подан7их в аптеку. На отруйні, наркотичні лікарські засоби та етиловий спирт вимоги виписуються латинською мовою на окремих бланках із штампом, печаткою і підписом керівника ЛПУ. Сильнодіючі і інші лікарські засоби випускають на спільній вимозі. Вимоги в аптеці користуються, таксуються згідно з прейскурантом роздрібних цін за кожною назвою.

Товар одноразовим покупцям відпускається після оплати виставленого аптекою рахунку. Лише тоді покупець може одержати товар в аптеці. Для цього він повинен подати доручення.

Якщо рахунки з аптекою ЛПУ систематичні, одержані ЛЗ оплачуються на підставі планових платежів, товар відпускається згідно з вимогами без попередження оплати. Вимоги за відпущений товар реєструються хронологічно в книзі обліку гуртового відпуску і розрахунків з покупцями, для кожної ЛПУ - окрема сторінка. На основі зареєстрованих за певний період вимог в аптеці оформляються рахунки, до яких додаються вимоги. В рахунках вказуються дата, номер і тільки загальна сума на відпущений товар. Усі виписані рахунки протягом місяця хронологічно реєструються в реєстрі виписаних покупцям рахунків, тарифів, води. Згідно з домовленістю гроші надходять в аптеку періодично: роз на тиждень, раз на декаду чи роз на місяць.

Для контролю за сумою відпущених медикаментів і грошей, що надійшли, в кінці місяця оформляється оборотна відомість особових рахунків покупців, де вказується залишок грошей на початок місяця. Недоплачену суму покупці перераховують на рахунок аптеки до початку чергового місяця. Надлишок грошей аптека повинна зарахувати в рахунок подальшого відпуску товарів. Загалом у аптеці заборгованість на початок місяця не повинна перевищувати суми одноденної реалізації. Отже, за реєстром виписаних покупцям рахунків визначається загальний обсяг реалізації за безготівковим розрахунком і заноситься в місячний звіт.

Провізор-технолог, приймаючи пільгові рецепти, таксує їх за повною вартістю і реєструє в окремому рецептурному журналі і додатково в реєстрі рецептів. У реєстр вносять номер за порядком, номер рецепта, прізвище хворого, вартість відпущених медикаментів, суму, заплачену хворим (50%), суму, яка підлягає оплаті ЛПУ. Реєстр заповнюється в двох екземплярах, на підставі одного з них виписується рахунок, який передається або в місцеві органи. Інший екземпляр залишається з рецептами в аптеці. Реєстри складаються окремо для кожної категорії хворих і кожної ЛПУ. Виписаний ЛПУ рахунок реєструється в реєстрі виписаних рахунків, а сама, заплачена готівкою, - в реєстрі роздрібних оборотів.

В аптеках фінансовий результат від реалізації товару визначається порівнянням доходів і витрат звітного періоду. Для аптек з правом роздрібної реалізації величина доходу дорівнює сумі виторгу, бо момент відпуску, що ідентифікується як дохід, збігається з моментом оплати. Сума витрат дорівнює сумі собівартості реалізованих товарів(реалізація в оптових цінах), для визначення якої використовується метод оцінки за цінами продажу, що базується на застосуванні середнього відсотку.

Собівартість(обсяг реалізації в оптових цінах) визначається як різниця між роздрібною вартістю реалізованих товарів і сумою їх торгової націнки.

Сума реалізації торгової націнки визначається як добуток обсягу реалізації в роздрібних цінах на відсоток торгової націнки, поділений на 100.

Рівень реалізованої торгової націнки (відсоток торгової націнки) визначається як частка від ділення суми торгової націнки в залишку товару і торгової націнки в товарі, що надійшов, на суму залишку товару в роздрібних цінах і товару, що надійшов, помножена на 100.

Порядок відображення реалізації товарів на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці

Таблиця 8.2 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів в аптеках.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Роздрібна реалізація товарів за готівку

1

Надходження грошей у касу від реалізації

301

702

2

Списання собівартості реалізації товарів

902

282

3

Списання націнки на реалізовані товари

285

282

4

Списання на фінансовий результат суму доходу

702

791

5

Списання на фінансовий результат собівартість

реалізації товарів

791

902

Роздрібної реалізації товарів за безготівковим розрахунком зпередоплатою

1

Надійшла передоплата

311

371

2

Відпущено товар

361

702

3

Списано собівартість товару

902

282

4

Списано торгову націнку

285

282

5

Здійснено зарахування заборгованості

371

361

6

Списано на фінансовий результат

собівартість

реалізованих товарів

791

902

7

Списано на фінансовий результат отриманий дохід

702

791

Реалізація товару за безготівковим розрахунком на умовах

відтермінування платежу

1

Відпущено товар

361

702

2

Списано балансову вартість товару

902

282

3

Списано торгову націнку

285

282

4

Списано на фінансовий результат отриманий дохід

702

791

5

Списано на фінансовий результат собівартість

реалізованих товарів

791

902

6

Надійшла оплата за товар

311

361

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.