Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ботаника вопросы к экзамену

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
59.39 Кб
Скачать

Питання до іспиту з дисципліни «Ботаніка»

 1. Явище тургору і плазмолізу.

 2. Типи поділу клітин і ядер.

 3. Пластиди, їх форма, забарвлення, будова і значення в житті рослин.

 4. Клітинна оболонка, її хімічний склад і будова. Функції клітинної оболонки.

 5. Ядро клітини, його будова і хімічний склад.

 6. Мітохондрії та рибосоми, будова і функції їх.

 7. Короткі відомості про історію відкриття клітини.

 8. Цитоплазма, її фізичні властивості, структура і хімічний склад. Рух цитоплазми.

 9. Типи поділу клітин і ядер. Будова ДНК.

 10. Провідні тканини та їх елементи.

 11. Хімічний склад рослин. Значення води у рослинні.

 12. Білки, їх будова і функції в рослинах.

 13. Вуглеводи і жири в рослинах, їх будова і функції.

 14. Запасні поживні речовини клітини, місця їх накопичення.

 15. Біотехнологія і значення її в підвищенні добробуту народу.

 16. Основна паренхіма та її функції.

 17. Механічна тканина і її елементи.

 18. Покривні тканини первинні і вторинні.

 19. Провідні тканини та їх елементи.

 20. Твірна тканина – первинна мерістема кореня і стебла.

 21. Види меристеми і значення її в одержанні високоякісного посадкового матеріалу квітково-декоративних рослин.

 22. Значення мікорізи у живленні вищіх рослин.

 23. Значення камбію в житті рослини, під час щеплення.

 24. Анатомічна будова кореня. Первинна і вторинна будова коренів.

 25. Видозміни коренів. Практичні засоби, прискорюючи утворення і розвиток коренів.

 26. Форма коренів, частини кореневої системи, значення кореневих волосків.

 27. Морфологічні ознаки листків. Типи живкування.

 28. Форми листкових пластинок. Видозміни листків.

 29. Мікроскопічна будова листка, тканини листка.

 30. Відозміни надземних і підземних пагонів.

 31. Типи розгалуження пагонів на прикладах декоративних рослин.

 32. Комахоїдні рослини, особливості їх живлення, будова.

 33. Будова деревного стовбура. Річні кільця деревини.

 34. Самозапилення і перехресне запилення. Пристосування рослин до самозапилення і перехресного запилення.

 35. Подвійне запліднення квіткових рослин, утворення плодів

 36. Класифікація плодів.

 37. Будова квітки. Процес подвійного запліднення. Рослини одноразово і багаторазово квітучі.

 38. Будова квітки. Різноманіття оцвітини.

 39. Види суцвіть на прикладних культурних і дикорастучіх рослин.

 40. Поняття про апогамію і партенокарпію.

 41. Морфологія квітки. Оцвітина проста і подвійна. Квітки без оцвітин.

 42. Частини квітки та їх функції. Квітки одностатеві і двостатеві.

 43. Будова насіння однодольних і дводольних рослин.

 44. Способи розмноження голонасінних на прикладі сосни звичайної

 45. Вегетативне розмноження рослин на прикладах декоративних рослин.

 46. Заходи стримання росту рослин. Ретарданти. Гербіциди.

 47. Засоби прискорення проростання насіння. Стратифікація. Скарифікація.

 48. Види плодів і насіння, способи їх розповсюдження.

 49. Хлорофіл, його склад, властивості і умови утворення.

 50. Утворення органічних речовин у процесі фотосинтезу.

 51. Вплив зовнішніх умов (світло, вода, температура) на ріст рослин.

 52. Роль мінеральних добрив у живленні рослин.

 53. Грибкові хвороби рослин.

 54. Штучне запилення і значення його у рослинництві.

 55. Рух рослин. Види рухів рослин.

 56. Тропізми і значення їх в житті рослин.

 57. Заходи стимулювання росту рослин. Вигонка рослин.

 58. Дихання коренебульб, бульб, цибулин і плодів і втрата їх ваги під час зберігання.

 59. Онтогенез і філогенез рослин.

 60. Значення світла, температури і води у процесі фотосинтезу.

 61. Утворення органічних речовин у процесі фотосинтезу.

 62. Причини пересування речовин по стеблу до листя і плодів. Явище гутації.

 63. Живлення рослин азотом. Джерела азоту для рослин.

 64. Рослини морозостійкі, зимостійкі, посухостійкі.

 65. Добова та річна періодичність росту рослин. Рослини короткого і

довгого дня.

 1. Фізіологічні причини загибелі рослин від заморозків

 2. Значення мікроелементів для рослин. Мікродобрива. Можливості застосування позакореневого живлення.

 3. Значення для рослин окремих елементів: азоту, фосфору, калію.

 4. Рослини – паразити, напівпаразити. Сапрофіти. Особливості їх живлення.

 5. Головні таксономічні одиниці сучасної систематики рослин.

 6. Однорічні, дворічні і багаторічні рослини.

 7. Характеристика рослин родини. Бобові. Представники цієї родини.

 8. Засоби дихання рослин. Умови дихання.

 9. Характеристика рослин родини. Жовтецеві. Представники цієї родини.

 10. Характеристика рослин родини. Гвоздичні. Представники родини.

 11. Характеристика рослин родини. Івові. Представники цієї родини.

 12. Характеристика рослин родини. Лілейні. Декоративні представники цієї родини.

 13. Характеристика рослин родини. Розові. Культурні та дикоростучі представники родини.

 14. Характеристика рослин родини. Айстрові. Дикоростучі і декоративні представники родини.

 15. Характеристика рослин родини. Злакові. Газонні трави.

 16. Водорості. Способи їх розмноження і класифікація.

 17. Загальна характеристика покритонасінних рослин. Порівняння класу однодольних і дводольних рослин.

 18. Будова папоротей. Чергування статевої і безстатевої фази на прикладі нефролепісу.

 19. Загальна характеристика відділу. Голонасінні. Систематика голонасінних. Декоративні голонасінні рослини.

 20. Будова мохів. Чергування безстатевого і статевого поколінь на прикладі моху «зозулін лен».

 21. Будова хвощів і плаунів.

 22. Особливості будови і фізіологія лишайників.

 23. Класифікація водоростей. Будова зелених водоростей.

 24. Загальна характеристика грибів. Будова міцелію, типи живлення, характер розмноження плодових тіл, класифікація.

 25. Будова, форми і способи розмноження дроб’янок.

 26. Характеристика рослин родини. Айстрові. Представники цієї родини.

 27. Рослинні зони. Фактори, які впливають на розміщення рослин на Землі.

 28. Головні риси рослинного покриву зони тундри.

 29. Екологія рослин. Вплив екологічних факторів на формування рослинних угруповань.

 30. Флористичний розподіл суші.

 31. Значення рослин у природі і житті людини. Призначення ботанічних садів, заповідників, заказників; охорона рослин.