Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БО в галузях.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.48 Mб
Скачать

Тема 6 облік в автотранспортних підприємствах План

1 Загальні положення. Нормативні аспекти.

2 Ліцензування автомобільних перевезень, їх облік.

3 Облік автотранспорту на АТП.

4 Облік запасних частин на АТП.

5 Облік витрат, доходів і фінансових результатів.

6 Облік пасажирських перевезень.

7 Облік експедиційних послуг.

8 Документальне оформлення автотранспортних перевезень.

9 Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та реалізації їх.

  • Ключові слова та поняття: автомобільний транспорт; пасажирські перевезення; вантажні перевезення; транспортно-експедиторські послуги; ліцензія; внутрішні перевезення; автостанція; ліцензійна картка; міжнародні перевезення; білетно-облікова документація; подорожний лист; книга замовлення; автобусні перевезення; експресні перевезення; таксомоторні перевезення; абонементний квиток; таксометр; експедирування вантажів.

1 Загальні положення. Нормативні аспекти.

Автомобільний транспорт є однією зі складових транспортної системи України. Виконуючи майже 80% обсягу вантажних перевезень економіки країни і більше ніж 90% пасажирських перевезень, автомобільний транспорт є також учасником процесу діяльності всіх інших видів транспорту (залізничного, морського, річкового, повітряного), тому що доставляє вантажі та пасажирі до пунктів відправлення ( залізничних станцій, морських та річкових портів) і вивозить вантажі та пасажирів із пунктів призначення.

Виробнича діяльність підприємств автомобільного транспорту загального користування різноманітна. Вони виконують основний обсяг перевезень на внутрішньоміських, внутрішньообласних, міжміських та міжнародних магістралях.

За формою власності автотранспортні підприємства поділяються на державні, зі змішаною формою власності та приватні. Автомобільний транспорт України як державного, так і приватного сектору, поділяється на вантажний, пасажирський та транспортно - експедиційний. Звідси й автоперевезення поділяють на вантажні та пасажирські.

Вантажний автотранспорт організаційно об'єднується в автотранспортні підприємства (АТП). Основу виробничої бази АТП складають автомашини, причепи й напівпричепи, тобто рухомий склад, на якому здійснюються автомобільні перевезення. Автомобільні перевезення за місцем їх здійснення поділяють на внутрішньоміські, внутрішньорайонні і міжміські. Згідно з таким поділом окремо ведеться й облік перевезень за кожним видом. Крім того, в АТП ведеться облік рухомого складу за їх моделями. Це пов'язано з різною вантажопідйомністю, що є основним показником діяльності автопідприємств цього виду.

Основним первинним документом, за яким обліковується робота вантажних автомобілів, є подорожній лист. Згідно з даними подорожнього листа вантажного автомобіля здійснюється облік його роботи, витрат пального, нараховуються заробітна плата та нарахування на неї на соціальні заходи як водіям, так і іншим працівникам, які виконують роботи з перевезення вантажів, проводяться розрахунки за виконану транспортну роботу. Подорожній лист видається водієві щоденно перед виїздом з гаражу.

Особливістю обліку в АТП є оперативний облік випуску автомобілів на лінію та їхній технічний стан. Щоденно диспетчер складає разом з іншими службами диспетчерський рапорт, який є основою для використання його керівництвом АТП у прийнятті рішень щодо підвищення технічної готовності парку автомобілів.

В АТП ведеться облік замовлень на перевезення вантажів у спеціальному журналі, в якому вони реєструються в мірі їх надходження від клієнтів.

Пасажирський автотранспорт теж організаційно формується в АТП або приватній фірмі. Кожному автобусному АТП затверджується маршрутна схема. Облікові та аналізу підлягаються такі показники роботи автобусів: протяжність траси (маршруту); нульовий пробіг; швидкість сполучення; час на виконання одного рейсу; час перебування автобуса на лінії; кількість рейсів за день; пробіг автобуса на маршруті.

Основним первинним документом обліку роботи автобусів і нарахування заробітної плати водіям є подорожній лист для міських і приміських маршрутів. Він виписується в одному примірнику диспетчером і видається водієві. У пасажирських АТП застосовують одноденні й багатоденні подорожні листи автобусів. Останні використовують протягом місяця.

Транспортно-експлуатаційне обслуговування включає в себе комплекс робіт, пов'язаних із підготовкою, відправленням і одержанням вантажів, а також послуги з транспортного обслуговування населення (підготовку вантажів до перевезень, організацію перевезень, операції з обслуговування населення - приймання вантажів, їх пакування, доставка квитків додому тощо).

Облік замовлень на виконання транспортно-експедиційних послуг ведеться у спеціальній книзі приймання замовлень. На основі даних про замовлення, які надішли протягом доби, складається заявка на необхідну кількість автомобілів за типами й марками. Потім диспетчер складає зведену заявку, направляє до АТП.

Облік роботи автомобілів на транспортно-експедиційному обслуговуванні ведеться працівниками ТЕП у картці обліку роботи автомобілів. Картка заповнюється у двох примірниках на основі добових звітів відділень і договору із замовником. Найпоширенішою формою обліку в автотранспортних підприємствах є журнально-ордерна форма обліку. Вона застосовується здебільшого у великих автогосподарствах. У приватних автогосподарствах застосовується спрощена та проста форма обліку із застосуванням певного набору відомостей залежно від кількості облікових операцій, а також Журналу-Головної.

У структурних підрозділах транспортних підприємств, виділених в окремі виробничі одиниці, які належать до інших галузей народного господарства, облік витрат доходів здійснюється відповідно до особливостей цих галузей з урахуванням специфіки автоперевезень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.