Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_Задачі_вправи_хімії.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.3 Mб
Скачать

Іонна рівновага в гетерогенних системах добуток розчинності основні поняття та визначення

Добуток розчинності ДР

- добуток рівноважних концентрацій іонів важкорозчинного електроліту, взятих у степенях, рівних стехіометричним коефіцієнтам в рівнянні дисоціації.

Для гетерогенної системи

Приклади виконання завдань

Приклад 1. Визначення добутку розчинності важкорозчинного електроліту.

Насичений розчин Pb3(PO4)2 містить 1,5·10-9 моль/л розчиненої солі. Розрахувати добуток розчинності плюмбум(П) фосфату.

Розв’язання. У насиченому розчині важкорозчинного сильного електроліту встановлюється рівновага між твердою фазою та електролітом, що міститься в розчині:

.

Оскільки електроліт важкорозчинний, його насичений розчин є дуже розбавленим і електроліт у розчині практично повністю дисоціює на іони. Як видно з рівняння гетерогенної рівноваги, концентрація Pb2+ втричі більша за розчинність солі, а концентрація вдвічі більша за розчинність.

Таким чином [Pb2+] = 3·1,5·10-9 моль/л, моль/л.

Добуток розчинності розраховується за формулою: .

Отже .

Приклад 2. Визначення концентрації іонів малорозчинного електроліту в його насиченому розчині.

Добуток розчинності CaSO4 при 200С дорівнює 6,1·10-5. Визначити концентрацію іонів Са2+ і в насиченому розчині і розчинність солі (в моль/л і в г/л) при даній температурі.

Розв’язання. У насиченому розчині важкорозчинного електроліту існує рівновага між твердою фазою та електролітом, що міститься в розчині:

. Позначаємо розчинність солі CaSO4 через S (моль/л). При дисоціації CaSO4 утворюється S моль/л іонів Са2+ і S моль/л іонів .

Оскільки величина добутку розчинності CaSO4 дорівнює:

,

то концентрації іонів і розчинність CaSO4 становлять:

(моль/л).

Для переходу до розмірності розчинності солі у г/л треба розрахувати молярну масу CaSO4:

.

Тоді розчинність (г/л) становить:

.

Контрольні завдання

381. Розчинність СаСО3 при температурі 35 0С дорівнює 6,9·10–5 моль/л.. Розрахувати добуток розчинності даної солі.

Відповідь: 4,8·10-–9.

382. Розрахувати добуток розчинності PbBr2 при 250С, якщо розчинність солі при даній температурі дорівнює 1,32·10–3 моль/л.

Відповідь: 9,2·10– 9 .

383. Розрахувати концентрацію іонів Pb2+ і J насиченого розчину, якщо добуток розчинності PbJ2 при 200С дорівнює 8·10–9.

Відповідь: 1,3·10–3 моль/л; 2,6·10– 3 моль/л.

384. Розрахувати концентрацію іонів Pb2+ і Сlнасиченого розчину, якщо добуток розчинності PbCl2 при 250С дорівнює 2,12·10–5.

Відповідь: 1,7·10–3 моль/л; 3,4·10–3 моль/л.

385. Розрахувати добуток розчинності PbSO4 при 200С, якщо розчинність солі при даній температурі дорівнює 1.4·10– 4 моль/л.

Відповідь: 1,96·10–8.

386. Добуток розчинності Ag2SO4 при 250С дорівнює 2·10–5. Розрахувати розчинність солі при даній температурі.

Відповідь: 0,53 г/л.

387. Розрахувати добуток розчинності BaCO3 при 250С, якщо розчинність солі при даній температурі дорівнює 1,5·10–4 моль/л.

Відповідь: 2,25·10– 8.

388. Розрахувати концентрацію іонів Са2+ і F- насиченого розчину, якщо добуток розчинності солі Са F2 при 250С дорівнює 4·10–11.

Відповідь: 1·10–4 моль/л; 2·10–4 моль/л.

389. Розчинність ВаСО3 при 180С дорівнює 1,6·10–4 моль/л. Розрахувати добуток розчинності при даній температурі.

Відповідь: 2,56·10–8.

390. Добуток розчинності солі PbCl2 при 250С дорівнює 2·10–5. Розрахувати розчинність солі при даній температурі.

Відповідь: 0,47 г/л.

391. Розрахувати добуток розчинності цинк гідроксиду при 250С, якщо розчинність при даній температурі дорівнює 1,9·10–4 моль/л.

Відповідь: 2,7·10– 11.

392. Добуток розчинності SrSO4 при 250С дорівнює 3,2·10–7. Визначити розчинність солі при даній температурі.

Відповідь: 0,33 г/л.

393. Розрахувати концентрацію іонів Ag+ і насиченого розчину, якщо добуток розчинності солі Ag2SO4 при 180С дорівнює 6,2·10-9.

Відповідь: 2,4·10–3 моль/л; 1,2·10– 3 моль/л.

394. Розчинність солі PbJ2 при 170С дорівнює 1,6·10–4 моль/л. Розрахувати добуток розчинності при даній температурі.

Відповідь: 1,6·10–11 .

395. Розчинність магній гідроксиду при 200С дорівнює 1,4·10–3 моль/л. Розрахувати добуток розчинності Mg(OH)2 при даній температурі.

Відповідь: 1,1·10–8 .

396. Розчинність Ni(OH)2 при 180С дорівнює 1,3·10–4 моль/л. Розрахувати добуток розчинності Ni(OH)2 при даній температурі.

Відповідь: 8,8 ·10–12 .

397. Розчиність Pb(OH)2 при 25 0С дорівнює 1,8 ·10–5 моль/л. Розрахувати добуток розчинності Pb(OH)2 при даній температурі.

Відповідь: 2,3 ·10–14.

398. Розчинність Fe(OH)2 при 30 0С дорівнює 1,9 ·10–5 моль/л. Розрахувати добуток розчинності при даній температурі.

Відповідь: 2,7 ·10–14 .

399. Розрахувати концентрації іонів Ni2+ і OH- насиченого розчину, якщо добуток розчинності Ni(OH)2 при 25 0С дорівнює 1,6 ·10–14.

Відповідь: 1,6 ·10– 5 моль/л; 3,2 ·10–5 моль/л.

400. Розрахувати концентрації іонів Pb2+ і ОН- насиченого розчину, якщо добуток розчинності Pb(OH)2 при деякій температурі дорівнює 1,0 ·10–15.

Відповідь: 1,4 ·10–5 моль/л; 2,8 ·10–-5 моль/л.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.