Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Полная МУ проведения Госэкзамена Бак УКР 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
3.63 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Методичні вказівки

ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖІСПИТУ

за фахом 6.050502 «Інженерна механіка»

(БАКАЛАВР)

Затверджено кафедрою

Механізації

будівельних процесів

Харків 2011

ЗМІСТ

1 Загальні положення

2 Критерії оцінки

3 Перелік програмних питань по дисциплінам,

що виносяться на держіспит

4 Перелік основних питань держіспиту

5 Перелік типових задач

Додатки

Методичні вказівки до проведення держіспиту

ЗА ФАХОМ 6.050502 «ІНженерна механіка», ЩО ЗАВЕРШУЄ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРА

1 Загальні положення

1.1 Державний іспит зі спеціальності (надалі «ДІ») є завершальним етапом підготовки бакалавра професійного напрямку «Інженерна механіка», орієнтованого на такі сфери діяльності, як конструювання, виготовлення, експлуатація, ремонт та монтаж обладнання.

1.2 Мета ДІ – оцінка рівня підготовки випускника до виконання під керівництвом фахівця професійних завдань – розробка нескладних технологій, проектування і виробництво машин, апаратів і устаткування, їхня експлуатація, розробка елементів конструкцій устаткування. Нескладних пристосувань і інструментів.

1.3 ДІ проводиться після завершення навчання (закінчення весняної сесії 8-го семестру) за графіком, який складається деканатом МТФ і затверджується ректоратом. Студенти з академічними заборгованостями до ДІ не допускаються.

1.4 На проведення ДІ навчальним графіком приділяється 2 тижні, з яких більша частина призначена для підготовки студентів до іспиту. У період підготовки викладачі ведучих дисциплін проводять за графіком передекзаменаційні консультації.

1.5 На випускаючій кафедрі організується комісія з підготовки до ДІ, що:

- готує відповідну документацію;

- розробляє екзаменаційні білети;

- вирішує питання забезпечення необхідними довідковими матеріалами, а також інші питання пов'язані з підготовкою до проведення ДІ;

- знайомить студентів з порядком проведення іспиту, зі структурою екзаменаційного білета, з методичними вказівками.

1.6 Для проведення ДІ щорічно розробляються екзаменаційні білети (надалі ЕБ) у кількості, на п'ять перевищуючі кількість студентів у найбільшій з контрольованих академічних груп.

1.7 Кожен білет містить 2 питання і задачу. Перші питання ЕБ контролюють знання по дисциплінам «Основи виробництва будівельних матеріалів», «Процеси й устаткування у виробництві будівельних матеріалів і виробів», «Технологічне устаткування ПБМ», «Теплові установки в ПБМ».

Другі питання ЕБ контролюють знання по дисциплінам «Експлуатація і ремонт машин», «Технологічні основи машинобудування», «ВСТВ», «Технологія конструкційних матеріалів».

Задачі в ЕБ базуються на дисциплінах «ПТМ», «Деталі машин», «Технологічні основи виробництва машин і апаратів у ПБМ», «Гідравліка, гидро- і пневмопривід».

1.8 Додаткові питання студентам-випускникам на ДІ можуть задаватися по дисциплінам, які вивчаються ними в процесі навчання в університеті.

1.9 Іспит проводиться у формі усних відповідей по ЕБ і відповідей на додаткові питання перед членами державної екзаменаційної комісії, що складається з найбільш кваліфікованих викладачів за фахом. В один день ДІ складають не більше 12 чоловік (половина академгрупи), час на підготовку до відповіді не перевищує 2,5-астрономічних годин. Питання ЕБ підібрані таким чином, що підготовка до 1-го не повинна займати більш 60 хвилин, до 2-го – 30 хвилин, рішення задачі – не більше 1 години.

1.10 Відповіді оцінюються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно» за приведеними нижче критеріями. У випадку неявки на ДІ із поважної причини допускається організація додаткового засідання ДЕК.