Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_Задачі_вправи_хімії.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.3 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р.А.Яковлева, Т.І.Уманська, В.І.Григор’єва

Ю.М.Данченко, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко Ю.В.Попов, Л.П.Снагощенко

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ З ХІМІЇ

Навчальний посібник

для самостійної роботи студентів

будівельних вищих навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів будівельних

вищих навчальних закладів

Харків

«Міська друкарня»

2010

ББК 38.36

З15

УДК 54(075)

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для самостійної роботи студентів

будівельних вищих навчальних закладів

(Лист1/11-8816 від 28.10.09)

Рецензенти:

І.М.В’юнік

докт.хім.наук, професор, зав. кафедрою неорганічної хімії

ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Е.Б.Хоботова

докт.хім. наук, професор, зав. кафедрою хімії ХНАДУ

В.І.Булавін

канд. хім. наук, професор, зав. кафедрою загальної і неорганічної хімії

НТУ “ХПІ”

З15

Р.А.Яковлєва, Т.І.Уманська, В.І.Григор’єва, Ю.М.Данченко, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко, Ю.В.Попов, Л.П.Снагощенко.«Задачі та вправи з хімії». Навчальний посібник для самостійної роботи студентів будівельних вищих навчальних закладів: «Міська друкарня».- Харків: 2010.- 183 с.

Ил.: 10; табл.: 11; бібліогр.: 12 назв.

ISBN

Збірник задач і вправ з хімії призначений для самостійної роботи студентів будівельних вузів. Посібник охоплює основні теми курсу: основні поняття і закони хімії, основні класи неорганічних сполук, основи термохімії та хімічної термодинаміки, хімічна кінетика, розчини, дисперсні системи, будова атома і періодична система Д.І.Менделєєва, окисно-відновні та електрохімічні процеси, корозія металів, хімія води.

У кожній темі стисло наведені теоретичні відомості, приклади виконання типових завдань і задачі для самостійного рішення. До складу посібника входить також довідковий матеріал та деякі теоретичні питання, винесені на самостійне вивчення.

ISBN

© Р.А.Яковлєва, Т.І.Уманська, В.І.Григор’єва Ю.М.Данченко, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко, Ю.В.Попов, Л.П.Снагощенко, 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.............................................................................................…

6

РОБОЧА ПРОГРАМА...............................................................................

7

I МОДУЛЬ................................................................................................…..

10

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ ХІМІЇ..........................................…..

10

Основні поняття та визначення...........................................................…….

10

Приклади виконання завдань.................................................................…...

12

Контрольні завдання...............................................................................…...

16

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК................................…...

23

Основні поняття та визначення.............................................................…...

23

Приклади виконання завдань................................................................……

25

Контрольні завдання ............................................................................…….

26

ТЕРМОХІМІЯ ТА ТЕРМОХІМІЧНІ РОЗРАХУНКИ..........................…..

28

Основні поняття та визначення..........................................................……..

28

Приклади виконання завдань.............................................................……..

29

Контрольні завдання...............................................................................…..

33

ЕНТРОПІЯ. ЕНЕРГІЯ ГІББСА ТА НАПРЯМЛЕНІСТЬ ПРОЦЕСІВ……..

43

Основні поняття та визначення..................................................…………..

43

Приклади виконання завдань...............................................................…….

43

Контрольні завдання.....................................................................………….

46

ХІМІЧНА КІНЕТИКА...........................................................................……

50

Основні поняття та визначення............................................................……

51

Приклади виконання завдань................................................................……

52

Контрольні завдання................................................................................…..

ХІМІЧНА РІВНОВАГА……………………………………………………

Основні поняття та визначення……………………………………………

Приклади виконання завдань ……………………………………………..

Контрольні завдання ……………………………………………………….

53

58

58

59

61

II МОДУЛЬ..............................................................................................…..

64

РОЗЧИНИ. КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ.............................................…..

64

Основні поняття та визначення..............................................................…..

64

Приклади виконання завдань.................................................................…...

65

Контрольні завдання.............................................................................…….

ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ ……………………….

Основні поняття та визначення ……………………………………….…..

Приклади виконання завдань………………………………………………

Контрольні завдання………………………………………………………..

67

68

68

69

71

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ. СТУПІНЬ ТА КОНСТАНТА ДИСОЦІАЦІЇ ………………………………………………………………

75

Основні поняття та визначення..............................................................…..

75

Приклади виконання завдань.................................................................…...

76

Контрольні завдання...............................................................................…...

ІОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК………………...

Основні поняття та визначення …………………………………………...

Приклади виконання завдань ……………………………………………..

Контрольні завдання ………………………………………………………

81

85

85

85

87

ІОННА РІВНОВАГА В ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ.

ДОБУТОК РОЗЧИННОСТІ....................................................……………..

89

Основні поняття та визначення..........................................................……..

89

Приклади виконання завдань............................................................………

89

Контрольні завдання.............................................................................…….

РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ……………………………. …

Основні поняття та визначення …………………………………………..

Приклади виконання завдань ……………………………………………...

Контрольні завдання ……………………………………………………….

90

92

92

92

94

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ..................................................................................…...

96

Основні поняття та визначення............................................................……

96

Приклади виконання завдань................................................................……

96

Контрольні завдання............................................................................……..

КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ ……………………………………………………..

Основні поняття та визначення …………………………………………...

Приклади виконання завдань ……………………………………………..

Контрольні завдання ………………………………………………………

99

101

101

101

103

БУДОВА АТОМА.................................................................................…….

106

Основні поняття та визначення...........................................................…….

105

Приклади виконання завдань..............................................................…….

107

Контрольні завдання...........................................................................……...

III МОДУЛЬ ………………………………………………………………..

ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ ………………………………………….

Основні поняття та визначення …………………………………………..

Приклади виконання завдань …………………………………………….

Контрольні завдання ………………………………………………………

109

111

111

111

112

116

ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ.............................................................……..

121

Основні поняття та визначення.................................................…………..

Приклади виконання завдань.........................................................……….

Контрольні завдання........................................................................……….

КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ……………………………………………………….

Основні поняття та визначення …………………………………………...

Приклади виконання завдань ……………………………………………..

Контрольні завдання………………………………………………………..

ЭЛЕКТРОЛІЗ РОЗПЛАВІВ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

ЕЛЕКТРОЛІТІВ………………………………………………….…………

121

122

123

126

126

127

127

129

Основні поняття та визначення......................................................………..

129

Приклади виконання завдань..........................................................………..

130

Контрольні завдання........................................................................………..

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ…………………………………………………………

Основні поняття та визначення …………………………………………..

Приклади виконання завдань ……………………………………………..

Контрольні завдання ………………………………………………………

133

136

136

136

139

КАРБОНАТНА РІВНОВАГА.

ФОРМИ ІСНУВАННЯ СО2 У ВОДІ………………………………………

143

Основні поняття та визначення.........................................................……...

143

Приклади виконання завдань............................................................………

144

Контрольні завдання..........................................................................………

146

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………….……………

ДОДАТКИ …………………………………………………….……………

ДОДАТОК А. БУДОВА РЕЧОВИНИ…………………………………….

ДОДАТОК Б. ТАБЛИЦІ …………………………………………………..

149

150

150

169

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ…………………...

181