Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник_Задачі_вправи_хімії.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.3 Mб
Скачать

Контрольні завдання

321. Визначити ступінь дисоціації сульфідної кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації за першим ступенем дорівнює 1,1·10-7.

Відповідь: 1,05·10-3.

322. Визначити ступінь дисоціації ацетатної кислоти в 1М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 1,75·10-5

Відповідь: 4,2·10-3.

323. Визначити константу дисоціації ацетатної кислоти в 0,1 М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 1,34%.

Відповідь: 1,79·10-5.

324. Визначити ступінь дисоціації купрум(II) гідроксиду в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 3,4·10-7.

Відповідь: 0,18%.

325. Визначити константу дисоціації алюміній гідроксиду в 0,1М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 1,33%.

Відповідь: 1,77·10-5.

326. Знайти константу дисоціації сульфідної кислоти в 0,1 М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,105%.

Відповідь: 1,1·10-7.

327. Розрахувати ступінь дисоціації купрум(II) гідроксиду в 0,01 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 3,4·10-7.

Відповідь: 0,58%.

328. Знайти константу дисоціації нітритної кислоти в 0,01 М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,22.

Відповідь: 4,84·10-4

329. Розрахувати ступінь дисоціації сульфідної кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 1,1·10-7.

Відповідь: 0,105%.

330. Розрахувати ступінь дисоціації нітритної кислоти в 0,01 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 5,1·10-4.

Відповідь: 22,6%.

331. Знайти константу дисоціації ацетатної кислоти в 0,01 М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 4,25%.

Відповідь: 1,81·10-5.

332. Знайти константу дисоціації ацетатної кислоти в 1М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,42.

Відповідь: 1,76·10-5.

333. Визначити ступінь дисоціації фторидної кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 7,4·10-4.

Відповідь: 8,23%.

334. Визначити ступінь дисоціації мурашиної кислоти НСООН в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 1,8·10-4.

Відповідь: 4,2%.

335. Визначити ступінь дисоціації ціанідної кислоти в 0,05 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 7,9·10-10.

Відповідь: 0,013%.

336. Визначити ступінь дисоціації хлорнуватистої кислоти HClO в 0,001 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 5,0·10-8.

Відповідь: 0,07%.

337. Визначити ступінь дисоціації нітритної кислоти в 0,02 М розчині, якщо константа дисоціації дорівнює 4·10-4.

Відповідь: 15,8%.

338. Знайти константу дисоціації мурашиної кислоти в 0,2 М розчині, якщо ступінь дисоціації НСООН дорівнює 3,2%.

Відповідь: 2·10-4.

339. Знайти константу дисоціації HClO в 0,1 М розчині, якщо ступінь дисоціації кислоти дорівнює 0,07%.

Відповідь: 4,9·10-8.

340. Знайти константу дисоціації карбонатної кислоти в 0,15 М розчині, якщо ступінь дисоціації Н2СО3 дорівнює 0,173%.

Відповідь: 4,5·10-7.

341. Визначити ізотонічний коефіцієнт розчину ацетатної кислоти і ступінь її дисоціації, якщо в 1 л 0,01М розчину міститься 6,26·1021 молекул і іонів цієї кислоти.

Відповідь:1,04, 4%.

342. Визначити уявний ступінь дисоціації HNO3, якщо розчин 0,25 моль HNO3 в 2,5 л води замерзає при -0,350С.

Відповідь: 89%.

343. Осмотичний тиск 0,05 молярного розчину калій карбонату при 00С дорівнює 136,3 кПа. Визначити уявний ступінь дисоціації в розчині.

Відповідь: 70%.

344. Розчин KNO3 з процентною концентрацією 8,43% закипає при 100,80С. Ебуліоскопічна стала води Е = 0,520С·кг/моль. Обчислити уявний ступінь дисоціації KNO3 в розчині.

Відповідь: 69%

345. При 1000С тиск пари над розчином, що містить 0,05 моль в 450г води, дорівнює 100,78 кПа. Визначити уявний ступінь дисоціації.

Відповідь: 80%.

346. Розчин 0,53 г Na2CO3 в 200 г води замерзає при -0,130С. Визначити уявний ступінь дисоціації солі.

Відповідь: 90%

347. Ізотонічний коефіцієнт 1 молярного розчину дорівнює 1,03. Скільки розчинених частинок міститься в 10-3 л цього розчину.

Відповідь: 6,2·1020.

348. Визначити ізотонічний коефіцієнт розчину, який замерзає при -0,5190С і складається з 2,1 г КОН і 250 г води.

Відповідь: 1,86

349. Розрахувати відносне зниження тиску водяної пари при деякій температурі над розчином, що складається з 7,1 г Na2SO4 і 500 г води. Уявний ступінь дисоціації в цьому розчині дорівнює 75%.

Відповідь: 4,5·10-3.

350. Обчислити ізотонічний коефіцієнт для 2н розчину CaCl2, що має при 200С осмотичний тиск 5600 кПа. Визначити уявний ступінь дисоціації CaCl2 в цьому розчині.

Відповідь: 2,3; 65%.

351. Визначити ступінь дисоціації фторидної кислоти, якщо при розчиненні 0,1 моль HF в 1 л води утворюється 1,81·1022 іонів і 5,12·1022 молекул цієї кислоти.

Відповідь: 15%.

352. Визначити осмотичний тиск розчину MgSO4 з молярною концентрацією 0,1 моль/л, якщо уявний ступінь дисоціації солі дорівнює 0,5.

Відповідь: 187 кПа.

353. Тиск водяної пари над розчином 22,2 г CaCl2 в 1000 г води при 200С становить 2,32 кПа, а тиск пари над водою за тієї самої температури – 2,34 кПа. Визначити уявний ступінь дисоціації солі в розчині.

Відповідь: 69,5%.

354. При розчиненні NaOH масою 12 г в 100 г води температура кипіння підвищилась на 2,650С. Ебуліоскопічна стала води Е=0,520С·кг/моль. Визначити уявний ступінь дисоціації NaOH.

Відповідь: 70%.

355. Чому дорівнює осмотичний тиск 0,1 молярного розчину KCl при 170С, якщо уявний ступінь дисоціації цієї солі становить 85%?

Відповідь: 445,8 кПа.

356. Обчислити ізотонічний коефіцієнт розчину MgCl2, якщо уявний ступінь дисоціації солі складає 75%.

Відповідь: 2,5.

357. Визначити уявний ступінь дисоціації CaCl2 в розчині, який містить 4,47г CaCl2 в 100 г води, і замерзає при -20С.

Відповідь: 80%.

358. Обчислити тиск пари при 1000С над розчином, який складається з 24,8 г КСl і 100 г води. Уявний ступінь дисоціації солі дорівнює 75%.

Відповідь: 91,7 кПа.

359. Визначити уявний ступінь дисоціації NH4Cl, якщо для приготування розчину взяли сіль масою 1,07 г і воду об’ємом 200 мл. Температура кипіння цього розчину дорівнює 100,090С.

Відповідь: 73%.

360.Обчислити ізотонічний коефіцієнт розчину ZnSO4 з молярною концентрацією 0,1 моль/л , якщо уявний ступінь дисоціації складає 40%.

Відповідь: 1,4