Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Полная МУ проведения Госэкзамена Бак УКР 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
3.63 Mб
Скачать

Відповідь на питання по дисципліні «Процеси й обладнання у виробництві будівельних матеріалів і виробів»

ПИТАННЯ:

Повітряна сепарація, на чому вона заснована. Умови протікання процесу повітряної сепарації (чотири).

ВІДПОВІДЬ:

Повітряною сепарацією називається процес поділу дрібнодисперсних сипучих матеріалів у повітряному або газовому потоці на фракції (класи) за крупністю часток.

Поділ дрібнодисперсних сипучих матеріалів у повітряному (газовому) потоці на фракції (класи) за крупністю часток засновано на взаємозв'язку величини частки і швидкості її вітання.

Під швидкістю вітання варто розуміти таку швидкість повітряного потоку (сталого), що підтримує частки матеріалу в потоці в зваженому стані.

Для нормального протікання процесу повітряної сепарації необхідно дотримуватись наступних чотирьох умов поділу.

1. Повітряний потік у зоні поділу повинен мати однакове поле швидкостей.

2. Сили (сила ваги і сила тиску потоку на частку), що діють на кожну частку, повинні знаходитися в різній функціональній залежності від її розміру і мати протилежний напрямок.

3. Для часток одного якого-небудь розміру, названого граничним, у всій зоні поділу повинна встановитися динамічна рівновага, тобто

Gч = Рв.п. ,

де Gч – сила ваги частки; Рв.п. – сила тиску повітряного потоку на частку.

Частки інших розмірів повинні виноситися з зони поділу (сепарації в різних напрямках: менші граничного – в одну сторону, більше – в іншу.

4. Величини сил, що діють на частку будь-якого розміру, повинні піддаватися регулюванню в широких межах.

Ці умови є ідеальними і не можуть бути цілком забезпечені в жодному з реальних сепараторів. Однак, чим повніше вони задовольняються, тим досконаліший тип конструкції сепаратора.

Відповідь на питання по дисципліні «Технологічне обладнання пбм (1 частина)»

ПИТАННЯ:

Призначення, устрій і принцип роботи тарілчастого живильника. Напишіть умови до визначення частоти обертання диска (тарілки).

ВІДПОВІДЬ:

Тарільчастий живильник призначений для безперервної подачі дрібноподрібненого матеріалу в переробне обладнання, а також для об'ємного дозування порошкоподібних матеріалів.

Тарільчастий живильник (рис. ) складається з насадка, укріпленого на горловині бункера з сипучим матеріалом і горизонтального диска (тарілки) 2 , що приводиться до руху від електродвигуна через трубчасту або черв'ячну передачу 3 . Зернистий або порошкоподібний матеріал надходить з бункера на диск, утворюючи форму усіченого конуса, розміри якого визначаються кутом природного укосу даного матеріалу і відстанню від обойми 5 до диска 2 . При обертанні диска (тарілки) живильника частина матеріалу, що знаходиться на ньому, скидається скидачем (ножем) 4 у розвантажувальний потік. Кількість матеріалу, що скидається, за один оберт диска можна регулювати двома способами. При першому способі регулювання кількості матеріалу, що скидається, можна здійснювати за рахунок підйому та опускання обойми 5 , одягнутої на насадку 1 .

Піднімаючи за допомогою фіксуючих гвинтів 3 обойму догори можна збільшити на диску (тарілці) основу конуса матеріалу, а отже, і його подачу (скидання). При опусканні обойми можна зменшити основу конуса матеріалу і звести подачу до мінімуму.

Скидання матеріалу з диска (тарілки) здійснюється за допомогою ножа (скидача) 4 , встановленого під кутом (рис. , розріз А-А). При кожнім обороті диска (тарілки) ніж зрізує і скидає в приймач кільце матеріалу, яке дорівнює обсягові усіченого конусу, за винятком обсягу циліндра, обумовленого радіусом – відстань від осі обертання диска до кромки ножа. Регулюючи установку ножа, можна регулювати ширину кільця матеріалу, що скидається, а отже, і продуктивність живильника.

Кількість оборотів диска (тарілки) тарілчастого живильника визначається за умови: сили тертя матеріалу об поверхню тарілки живильника повинні бути більші або дорівнювати відцентровим силам, що діють на матеріал при обертанні диска і які прагнуть його скинути з тарілки, тобто

Fтр ≥ Рц.

Ця умова дозволяє визначити робочу частоту обертання диска (тарілки) живильника. Розрахункова схема для визначення робочої частоти тарілки представлена на рис. .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.