Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Полная МУ проведения Госэкзамена Бак УКР 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
3.63 Mб
Скачать

Основи виробництва будівельних матеріалів

1 Назвіть основні властивості будівельних матеріалів.

2 Приведіть класифікацію будівельних в'яжучих матеріалів.

3 Назвіть способи одержання портландцементу.

4 Дайте характеристику мокрого способу виробництва портландцементу.

5 Дайте характеристику сухого способу виробництва портландцементу.

6 Охарактеризуйте комбінований спосіб виробництва портландцементу.

7 Вкажіть основні типи випалювальних печей для виробництва портландцементу сухим і мокрим способами.

8 Як визначити марку цементу.

9 Приведіть класифікацію заповнювачів для бетонів

10 Приведіть класифікацію бетонів.

11 Назвіть основні способи виробництва залізобетонних виробів.

12 Назвіть способи ущільнення структури бетонної суміші.

13 Охарактеризуйте конвеєрний спосіб виробництва залізобетонних виробів.

14 Охарактеризуйте агрегатно-потоковий спосіб виробництва залізобетонних виробів.

15 Охарактеризуйте касетний спосіб виробництва залізобетонних виробів.

16 Охарактеризуйте стендовий спосіб виробництва залізобетонних виробів.

17 Дайте порівняльний аналіз існуючих способів виготовлення залізобетонних виробів.

18 Укажіть, з якою метою проводиться обробка бетонів, назвіть її основні параметри.

19 Охарактеризуйте пластичний спосіб формування керамічної цегли.

20 Назвіть основні технологічні переділи виробництва керамічної цегли напівсухим способом.

21 Охарактеризуйте спосіб и виробництво силікатної цегли.

22 Дайте характеристику барабанного способу виробництва силікатної цегли.

23 Приведіть приклад розрахунку матеріального балансу підприємства з виробництва портландцементу сухим способом.

24 Приведіть приклад розрахунку складу важкого бетону для виробництва ребристих плит.

Теплові установки

  1. Ямна пропарювальна камера. Принцип дії.

  2. Касетна установка. Принцип дії.

  3. Щілинні пропарювальні камери. Принцип дії.

  4. Автоклав. Принцип дії.

  5. Тунельна піч для випалу цегли. Принцип дії.

Експлуатація і ремонт машин

1 Показники якості машин. Категорії якості: продуктивність, надійність, довговічність, працездатність, ремонтопридатність.

2 Довговічність машин, її види.

3 Зношування деталей машин. Види зношування і їхня характеристика.

4 Методи контролю зношування деталей машин.

5 Вимірники і фактори, що визначають процес зношування.

6 Поняття про граничні і припустимі зношування деталей. Граничні зношування для з'єднань типу: вал-підшипник ковзання і кочення.

7 Визначення стану зубчастого зачеплення і гранично припустимих значень: товщини зубів, зазори і биття.

8 Методи підвищення зносостійкості деталей машин. Охарактеризуйте вплив окремих матеріалів на зміну властивостей сталей.

9 Термічні, хіміко-термічні і механічні методи підвищення зносостійкості деталей.

10 Підвищення зносостійкості поверхонь деталей машин шляхом покриття зносостійкими матеріалами.

11 Корозійне руйнування деталей і устаткування. Класифікація корозійних процесів. Міри боротьби з корозією.

12 Поняття про хімічну й електрохімічну корозію і методи захисту.

13 Вплив середовища на характер корозійного руйнування деталей і шляхи захисту.

14 Різновиди корозії за умовами її протікання і методи гальмування корозійних процесів.

15 Класифікація засобів боротьби з корозією за трьома основними факторами, їх характеристика.

16 Захист металевих поверхонь устаткування і його деталей за допомогою неметалічних захисних покриттів: оксидування, фосфорування, лакофарбові й емалеві покриття.

17 Електрохімічний захист машин, агрегатів і конструкцій.

18 Змащення вузлів тертя машин. Класифікація мастильних матеріалів і їх основні властивості.

19 Вибір мастильних матеріалів. Карта змащення.

20 Короткострокове і тривале збереження недіючого устаткування і захист його від корозії.

21 Основні положення по раціональній експлуатації машин, облік роботи. Догляд за машинами і кріпильні роботи.

22 Контрольно-регулювальні роботи в період експлуатації пнемо- і гідросистем, гальм і приводів машин.

23 Організація технічного обслуговування і ремонту машин. Система ППР і СТОІР, їх переваги і недоліки. Поняття про ремонтний цикл, його структура і періодичність обслуговувань і ремонтів.

24 Ремонтні нормативи, трудоємкість ТО і ремонту, її розрахунок для окремих видів машин.

25 Планування обслуговувань і ремонтів машин.

26 Організація проведення обслуговування і ремонтів устаткування на заводах.

27 Діагностика машин. Види діагностики і методи проведення.

28 Контроль роботи устаткування в процесі експлуатації. Види експлуатаційних іспитів машин, підвідомчих технічному наглядові.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.