Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

matematika_3kl_2005 конспекти

.pdf
Скачиваний:
61
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.35 Mб
Скачать

Картка 3

 

 

 

 

 

 

Обчислити суми.

 

 

 

 

 

631 + 257

 

 

273 + 514

 

 

393 + 406

 

 

725 + 164

 

 

Розв’язати рівняння.

 

 

 

x + 273 = 698

 

x – 342 = 128

 

2. Колективна робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшуване

 

740

930

 

 

580

670

Від’ємник

 

 

230

433

628

300

 

Різниця

 

40

 

241

241

 

410

• Заповнити цифри зменшуваного і від’ємника:

8* – *4 = 64

 

3* – *5 = 14

8* – 4* = 52

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Завдання 672, с. 101. Ознайомившись із завданням, учні згадують, як знайти зменшуване, від’ємник, читають різні приклади.

Завдання 673, с. 103. Розв’язати рівняння.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

Завдання 674, с. 102. Учні з допомогою вчителя аналізують зразок віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Пояснюють, як записуються числа при письмовому відніманні, а також в якому порядку виконується обчислення.

Завдання 675, с. 102. Коментоване розв’язання.

Завдання 676, с. 102. Фронтальна робота над задачами, застосування дії віднімання під час розв’язання задач.

V.Розвиток математичних знань

Завдання 678, с. 102. Проаналізувати задачу, скласти стиглий запис, план розв’язання. Самостійно розв’язати задачу.

Під час перевірки пояснити способи обчислень.

 

І

644 км

988 км

ІІ — ?

644 км

 

ІІІ

 

 

222

• Завдання 677, с. 102. Самостійне виконання.

Додаткові завдання (на вибір)

а) Розшифрувати назву міста, розмістивши результати дій у порядку зменшення.

Р

694 – 232

 

 

К 124 + 213

А

879 – 368

 

 

Х 243 + 323

В

792 – 631

 

 

І 826 – 614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) У Сергія a літаків, у Миколи — на 32 літаки більше, ніж у Сергія, а в Олега — на 25 літаків менше, ніж у Сергія. Скільки літаків у хлопчиків разом?

Скласти вираз і знайти його значення при a = 100.

в) Поставити замість * знаки дії.

 

25 * 2 * 5 = 15

25 * 2 * 5 = 28

25 * 2 * 5 = 22

25 * 5 * 2 = 18

25 * 5 * 2 = 35

25 * 5 * 2 = 3

г) Периметр чотирикутника дорівнює 52 см. Одна його сторона дорівнює 12 см, друга — на 7 см менша від першої, а третя — на 8 см більша від другої. Знайти невідому сторону чотирикутника.

ґ) Чотири учні вирішили провести шашковий турнір. Щоб визначити переможця, кожен повинен зіграти із суперниками по одній партії. Скільки всього партій потрібно зіграти?

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього

завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 679, 680, с. 102, 103.

Підсумки уроку.

 

394 – 182

675 – 333

УРОК 80

Тема. Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

Мета: пояснити способи додавання. Вправляти учнів у додаванні і відніманні іменованих чисел. Опрацювати задачу з буквеними даними.

223

I.Перевірка домашнього завдання

Прочитати відповіді прикладів (завдання 679).

Усно пояснити розв’язування задачі 680.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Робота з картками.

 

Картка 1

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

895 – 483

534

– 213

476 – 255

Якщо до невідомого числа додати 273, буде 795.

Знайти невідоме число.

 

 

Картка 2

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

937 – 626

528

0150 217

 

766 – 354

394

– 181

 

Якщо до невідомого числа додати 431, буде 876.

Знайти невідоме число.

 

 

Картка 3

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

379 – 154

584

– 263

 

796 – 481

957

– 742

 

Якщо до невідомого числа додати 543, буде 975. Знайти невідоме число.

2. Колективна робота.

Кожне з чисел 10, 25, 42, 58, 63, 79, 84 доповнити до 130. Відповіді показати на числових блокнотах.

«Ланцюжок».

330 + 500 + 20 – 110 – 40 – 200 420 – 220 – 100 + 30 + 20 + 500

3. Математичний диктант.

Записати найбільше трицифрове число. Записати число, в якому 5 сотень, 3 десятки

і4 одиниці; 7 сотень і 2 десятки; 9 сотень і 5 одиниць. Записати попереднє і наступне числа для числа 734,

296, 128.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

• Обчислити.

 

 

8 + 2

7 + 3

6 + 4

50 + 50

10 + 90

60 + 40

224

IV. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

Завдання 682, с. 103. Учні з допомогою вчителя аналізують, пояснюють спосіб додавання, коли при додаванні одиниць дістаємо десяток або при додаванні десятків дістаємо сотню.

Завдання 683, с. 103. Коментоване обчислення суми, записуючи доданки стовпчиком. Пригадати, як записуються доданки при письмовому додаванні, в якому порядку виконуються обчислення.

V.Розвиток математичних знань

Завдання 684, с. 103. Усне виконання дій з іменованими числами.

Завдання 685, с. 103–104. Фронтальна робота над змістом задачі. Самостійне її розв’язання.

Завдання 686, с. 104. Після ознайомлення зі змістом учні аналізують задачу, пригадують, за допомогою якої дії знаходять, на скільки одне число більше (менше) від іншого; що означає «більше на ...», «менше на ...»; за допомогою якої дії знаходять це менше число; спосіб усного віднімання.

Додаткові завдання (на вибір)

а) Розшифруй речення.

Д

573 + 204

 

 

М 428

+ 281

 

Т

617 + 373

 

 

Р

483

– 242

 

 

И 967 – 624

 

 

Й

837 – 226

 

І

243 + 524

 

 

У

511 + 345

 

Г

897 – 483

 

 

 

739

– 528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

 

352

709

767

611

777

 

241

 

856

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Які три числа, якщо їх додати або перемножити, дають один і той же результат?

в) Периметр прямокутника становить 40 см. Довжини сторін виражені в сантиметрах. Назвати сторони цього прямокутника.

г) Знайти значення виразу 570 – a, 570 + a, якщо a = 30, 100, 230.

• Завдання 681, с. 103. Творча робота над задачею.

225

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього

завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 688, 687, с. 104. Підсумки уроку.

Коментоване обчислення суми. 576 + 214 234 + 475

УРОК 81

Тема. Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.

Мета: ознайомити учнів із способом віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить один нуль. Провести творчу роботу над задачею.

I.Перевірка домашнього завдання

Два учні працюють біля дошки. Переписують із зошитів задачі 688, 687, потім пояснюють їх розв’язання.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та

опорних знань

1. Робота з картками.

 

 

Картка 1

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

325 + 265

724 + 183

 

671 + 319

Порівняти числа.

 

 

 

400

444

8

м 2 дм

2 м 8 дм

393

339

520 см

5 м 2 дм

550

505

7

м 2 дм 3 см 723 см

Картка 2

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

346 + 261

432 + 328

 

 

191 + 718

542 + 338

 

 

Порівняти числа.

 

 

 

631

561 + 100

6

м 3 см

6 м 3 дм

700

400 + 200

421 см

1 м 2 дм 4 см

933

620 + 120

8

м 4 дм

840 см

226

Картка 3

 

 

 

Обчислити.

 

 

693 + 111

 

276 + 224

 

375 + 434

 

778 + 212

 

Порівняти числа.

 

 

521

800

– 200

6

дм 2 см 602 см

436

236

+ 200

7

м 9 дм 3 см 783 см

200

300

– 150

372 см 37 дм 2 см

734

990

– 330

 

 

2. Колективна робота.

• Виконати дії.

Зменшуване

390

 

280

970

210

680

 

Від’ємник

120

400

 

 

110

80

720

Різниця

 

200

120

330

 

 

280

• «Бліц-турнір».

У барі 8 столів, стільців у 2 рази більше. Скільки столів і стільців у барі?

Лялька коштує 42 гривні, а ведмедик — у 6 разів дешевше. Скільки заплатили за всю покупку?

Ілона має 50 гривень, а Дмитро — на 150 гривень більше. На скільки більше грошей у Дмитра, ніж у Ілони?

Завдання 689, с. 104.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Віднімання виду 100 – 60; 70 – 27.

IV. Сприймання та усвідомлення учнями нового

навчального матеріалу

• Завдання 690, с. 104. Аналіз учнями зразка віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить один нуль.

807 – 423 = 384

227

Від 7 одиниць відняти 3 одиниці, буде 4 одиниці. Десятків у зменшуваному немає. Беремо 1 сотню.

В1 сотні 10 десятків. 10 десятків мінус 2 десятки, буде 8 десятків. Сотень залишилось 7. 7 мінус 4 буде 3.

580 – 327 = 253 Одиниць у зменшуваному немає. Беремо 1 десяток.

В1 десятку — 10 одиниць. 10 одиниць відняти 7 буде 3 одиниці. Десятків залишилося 7. 7 мінус 2 буде 5. Від 5 сотень відняти 3 сотні — буде 2 сотні.

Завдання 691, с. 104. Коментоване розв’язання прикладів.

V.Розвиток математичних знань

Завдання 692, с. 104. Усне виконання дії з іменованими числами. Вчитель нагадує, що метри треба виразити в дециметрах або сантиметрах.

Завдання 693, с. 104. Після ознайомлення зі змістом учні складають запитання, щоб задача розв’язувалася за допомогою двох дій: а) знайти третє число; щоб задача розв’язувалася за допомогою трьох дій: б) знайти суму трьох чисел. Складають план розв’язання задач. Приступають до самостійного розв’язання у зошитах.

Завдання 694, с. 105. Ознайомившись зі змістом, учні повідомляють план розв’язання. Запропонувати записати розв’язання за допомогою дій та виразу.

Завдання 695, с. 105. Самостійне виконання.

Іваріант — перший рядок, ІІ варіант — другий рядок. Для полегшення перевірки біля дошки працюють два учні.

Додаткові завдання (на вибір)

 

 

а) Обчислити.

 

 

 

 

470

+ 322

507

– 326

496

– 223

231

+ 534

999

– 278

584

+ 111

693

+ 102

724

– 520

431

+ 431

б) Розв’язати рівняння.

 

 

x – 168 = 320

x + 534 = 834

 

 

796

x = 584

321

+ x = 585

 

 

в) До обіду автомобіль проїхав 340 км, а після обіду — на 80 км менше. Яку відстань проїхав автомобіль за день?

228

г) Позначити точки CDMF. З’єднати кожні дві точки відрізком. Скільки відрізків утворилося? Записати утворені відрізки і виміряти їх довжину.

ґ) Скільки потрібно зробити розрізів, щоб розпиляти семиметрову колоду на частини завдовжки 1 м кожна?

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 696, 697, с. 105. Підсумки уроку.

Знайти значення різниць. 730 – 216 609 – 345

УРОК 82

Тема. Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд.

Мета: пояснити спосіб додавання трицифрових чисел з переходом через десяток. Опрацювати складання задачі за стислим записом.

I.Перевірка домашнього завдання

Один учень пояснює розв’язання задачі 696 (за допомогою дії та виразу).

Декілька учнів повідомляють відповіді прикладів з іменованими числами 697.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та

опорних знань

1. Робота з картками.

 

Картка 1

 

 

Обчислити.

 

 

908

520

654

562

317

150

У садку росло 280 червоних троянд, а білих — на 134 троянди менше. Скільки росло білих троянд?

229

Картка 2

 

 

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

 

 

831

607

540

 

780

521

 

283

320

465

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадку росло 260 червоних троянд, білих — 120,

ажовтих — на 134 менше, ніж червоних і білих разом. Скільки росло жовтих троянд?

Картка 3

 

 

 

 

 

Обчислити.

 

 

 

 

 

609

580

 

920

 

506

371

 

279

617

421

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадку росло 260 червоних троянд, білих — 120,

ажовтих — на 134 менше, ніж червоних і білих разом. Скільки всього троянд росло в саду?

2. Колективна робота.

Доданок

 

520

244

 

370

 

221

600

586

Доданок

 

231

 

333

 

260

474

170

204

Сума

 

 

648

888

900

560

 

 

 

• Поставити такі знаки дій, щоб записи були пра-

вильними.

 

 

 

 

 

 

 

 

49 * 7 = 7

5 * 6 * 1 = 29

8 * 8 * 20 * 15 = 59

49 * 7 = 42 5 * 6 * 1 = 30

8 * 8 * 20 * 15 = 69

З чисел від 16 до 91 назвати ті, які діляться на 9.

Скільки на малюнку: трикутників, квадратів, чотирикутників?

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Завдання 698, с. 105. Усне виконання.

230

IV. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

Завдання 699, с. 105. Учні разом з учителем з’ясовують спосіб додавання, якщо сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків. Під час аналізу вчитель нагадує, як записуються доданки при письмовому додаванні та порядок обчислення.

Завдання 700, с. 105. Коментоване розв’язування прикладів.

V.Розвиток математичних знань

Завдання 701, с. 106. Творча робота над задачею. Учні складають задачу за стислим записом. Можна запропонувати поставити запитання, щоб задача розв’язувалася за допомогою двох або трьох дій. Після з’ясування послідовності виконання розв’язування, записати розв’язання до зошитів. Два учні працюють біля дошки (один розв’язує — за допомогою двох дій, другий — за допомогою трьох дій).

Завдання 702, с. 106. Фронтальна робота над змістом задачі. Запропонувати стислий запис умови задачі.

І — 246 км

? км

ІІ — ? на 20 км менше

 

Задачу розв’язати фронтально.

• Завдання 703, с. 106. Пригадати, що таке прямокутник і як знайти його периметр. Самостійне виконання по варіантах. Провести взаємоперевірку.

Додаткові завдання (на вибір)

а) Обчислити вирази. Підкреслити найменший

і найбільший результат.

 

 

 

560

+ 30

340

+ 60

450

+ 150

371

+ 229

593

– 390

892

– 492

600

– 70

280

– 80

784

– 262

420

+ 54

736

– 26

333

+ 371

б) До шкільного буфету завезли 320 кг печива, вафель — на 120 кг більше, ніж печива, а цукерок — на 210 кг менше, ніж вафель. Скільки всього кілограмів солодощів завезли до шкільного буфета?

в) На відрізку довжиною 9 см через кожен сантиметр ставили точку. Скільки точок, не рахуючи кін-

231

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]