Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

matematika_3kl_2005 конспекти

.pdf
Скачиваний:
61
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.35 Mб
Скачать

• Скільки чотирикутників на малюнку? Назвати їх.

д) На столі стоять 6 склянок, перші 3 з них —

змолоком, інші — з соком. Як зробити, щоб склянка

зсоком і склянка з молоком чергувалися? Дозволяється брати тільки одну склянку.

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 892, 893, с. 130, 131. Підсумки уроку.

Розв’язати з коментуванням. 240 · 4 120 · 7

УРОК 105

Тема. Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Мета: удосконалювати вміння обчислювати різні вирази, вправля-

ти учнів у творчій роботі над задачею.

I.Перевірка домашнього завдання

«Ланцюжком» учні повідомляють відповіді прикладів 892.

Один учень записує розв’язання задачі 893 за допомогою виразу, другий учень пояснює її розв’язання.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та опорних знань

292

1. Робота з картками.

 

Картка 1

 

Виконати дії.

 

43

· 2

330 · 2

90

: 9

150 · 6

Накреслити прямокутник зі сторонами 4 см і 6 см. Знайти суму довжин його сторін.

Картка 2

 

Виконати дії.

 

54 · 2 + 200

280 · 3

10 : 10 + 999

140 · 4

Накреслити прямокутник зі сторонами 3 см і 5 см.

Знайти його периметр.

 

Картка 3

 

Виконати дії.

 

(37 · 3 – 11) : 20

240 · 3

(360 : 6 – 10) · 5

310 · 3

Накреслити прямокутник зі сторонами 2 см і 5 см. Знайти його периметр.

2. Колективна робота.

Обчислити «ланцюжок».

Бліц-турнір.

а) В одному цеху пошили 220 спідниць, а в другому — 340 спідниць. 280 спідниць продали. Скільки спідниць залишилось?

б) Оксанка купила 8 м’ячів, а Андрій у 10 разів більше. Скільки всього м’ячів купили діти?

в) 60 пиріжків розклали порівну на тарілки. Скільки тарілок використали, якщо на кожній лежить по

20пиріжків?

г) В одній книзі 46 сторінок, в другій — 54 сторін-

ки, а в третій — у два рази більше, ніж у першій і другій книзі разом. Скільки сторінок у третій книзі?

ІІІ.Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Завдання 894, с. 131. Усне виконання.

293

IV. Розвиток математичних знань

Завдання 895, с. 131. Прочитавши задачу, учні пригадують, що 1 дм = 10 см, 10 дм = 1 м, 1 м = 100 см; 12 м = дм. Повідомивши розв’язання, самостійно записують його у зошити.

Завдання 896, с. 131. Ознайомившись зі змістом задачі, учні з’ясовують, що можна знайти за допомогою кожного виразу. Запропонувати учням скласти задачу.

Завдання 898, с. 131. Усне виконання.

Завдання 897, с. 131. Коментоване виконання першого рядка. Решту прикладів учні мають виконати самостійно. Бажано провести взаємоперевірку.

Виконати обчислення коментовано.

20 :

4 · 10

+ 640 : 8 : 20

72

· 10

: 8

– 280 : 7 : 20

100

· 4 : 8

– 80 · 2 : 40

80

· 10

: 1

– 90 · 10 : 10

• Розв’язати рівняння з перевіркою.

x : 3 = 300

x · 60 = 120

 

320 : x = 4

Додаткові завдання (на вибір)

а) У цирку 960 місць. На вечірню виставу продано 425 квитків в партер, 53 до амфітеатру і 372 квитки на балкон. Скільки ще залишилося квитків на цю виставу?

б) Накреслити відрізки СВ = 3 см і МК = 12 см. У скільки разів відрізок СВ менший, ніж відрізок

МК?

в) Скласти всі можливі рівності з чисел 80, 4, 320. Користуючись цими рівностями, повторити правила множення і ділення круглих чисел.

г) Катруся малює кольорових слоненят: жовтого, потім синього, потім зеленого, потім сірого, потім фіолетового, потім знову жовтого, синього, зеленого, сірого, фіолетового і так далі. Якого кольору буде 19-те слоненятко, намальоване Катрусею?

ґ) Через 16 років Дарина буде втричі старша. Скільки їй років тепер

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 900, 901, с. 131. Підготуватися до контрольної роботи.

294

Підсумки уроку.

Розв’язати з коментуванням.

3 хв – 40 с

140 · 3 480 : 6

УРОК 106

Тема. Контрольна робота.

Мета: перевірити обчислювальні навички учнів позатабличного множення двоцифрових і круглих трицифрових чисел та вміння розв’язувати задачі.

І варіант

 

 

 

Виконати дії.

 

 

 

16 · 4

20

· 6 : 4

7

· 12

50

· 10 · 0

7

· 4 · 2

630

: 9 : 10

5

· (9 + 8)

847

– (230 · 2)

Виконати дії з іменованими числами.

1

кг – 420 г

3

м – 3 дм

1

кг : 2

2

год – 2 хв

Обчислити.

 

 

(17 · 4 – (19 + 6) : 1) 10 До дитячого табору привезли 4 ящики фруктів по

20 кг у кожному і 6 ящиків печива по 12 кг у кожному. Скільки всього продуктів привезли до дитячого табору?

Ширина прямокутника у 2 рази менше від його довжини. Знайти суму всіх сторін прямокутника,

якщо його довжина становить 8 см.

 

ІІ варіант

 

 

 

 

Виконати дії.

 

 

18 · 3

5

· 7 · 2

90 · 2 : 3

720 : 8 : 10

6

· 13

5

· (7 + 9)

40 · 10 · 1 782 – (180 · 3)

Виконати дії з іменованими числами.

4

м – 8 дм

 

 

5 м – 5 дм

 

4

м : 5

 

 

3 год – 3 хв

 

Обчислити.

 

 

 

(16 · 3 – (34

– 16) : 1) · 10

 

На екскурсію до музею привезли дітей у двох автобусах по 20 учнів і у 5 мікроавтобусах по 13 учнів. Скільки всього дітей відвідало музей?

295

Довжина прямокутника у 3 рази більше від його ширини. Знайти суму всіх сторін прямокутника, якщо його ширина становить 2 см.

Додаткові завдання.

а) Які чотири цифри потрібно викреслити з числа 2793104, щоб отримати найменше можливе трицифрове число?

б) Записати у порядку зростання трицифрові числа, у кожному з яких у розряді одиниць стоїть цифра 5, а в розряді сотень — цифра 2.

в) Скласти вираз і знайти його значення. Перший доданок a, другий — у 5 разів більше від

нього. Знайти суму, якщо a = 300.

г) Розставити дужки так, щоб рівності були правильними.

18 : 2 · 3 · 1 = 3 32 + 16 : 8 = 6 4 – 18 : 9 · 2 = 4

• Завдання 899, с. 131.

УРОК 107

Тема. Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язання задач двома способами.

Мета: проаналізувати помилки, допущені у контрольній роботі, виконати роботу над ними. Пояснити правило ділення суми на число, опрацювати розв’язання задачі двома способами.

I. Характеристика результатів контрольної роботи

II.Аналіз помилок та робота над ними

Проаналізувати помилки.

Розв’язання завдань схожих на ті, в яких були допущені помилки.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Завдання 902, с. 131, 132. Ознайомившись зі змістом та проаналізувавши його, учні розв’язують задачу двома способами, користуючись поданими планами. Розв’язання записують за допомогою дій та виразу.

296

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

Завдання 903, с. 132. Колективне виконання.

Завдання 904, с. 132. Фронтальне виконання.

Завдання 905, с. 132. Прочитавши задачу та проаналізувавши її умову, учні розв’язують задачу двома способами, користуючись схемами.

V. Розвиток математичних знань

Завдання 906, с. 132. Самостійне виконання по варіантах. Перевірку виконати, обмінявшись зошитами.

Завдання 907, с. 133. Колективне виконання.

АО = 45 мм АВ = АО + ОВ ОВ = 53 мм АВ = 45 мм + 53 мм = 88 мм

Додаткові завдання (на вибір)

а) Для гуртка малювання купили 6 коробок кольорових олівців по 11 олівців у кожній коробці та 4 коробки по 14 олівців. Скільки всього олівців купили?

б) Порівняти іменовані числа.

 

 

 

 

8

дм 3 см

38 см

5

м

2

см

502

см

6

дм 9 см

60 см

2

м

3

дм

23 см

4

м 7 дм

47 дм

3

дм 1 см

31

см

в) Вставити пропущені цифри.

 

 

1

2

 

 

2 7

 

9 1

+ 2

9

– 4

9

5

7

 

 

9 7

3

2

 

 

0 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5

7

7

 

3

5

+ 3

8

3 2

+

 

8 5

7

9

5

0

 

9 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Дмитро відмітив 5 крапок, кожну на відстані 5 см від крапки О. На якій лінії опиняться всі ці крапки?

ґ) Розв’язати рівняння.

 

x : 8 = 80

x · 3 = 270

x + 526 = 877

x – 391 = 299

297

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Завдання 908, 909, с. 133. Підсумки уроку.

Обчислити з коментуванням. (8 + 14) : 2.

УРОК 108

Тема. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Мета: пояснити даний спосіб ділення, опрацювати розв’язання

рівнянь, знаходження значень буквених виразів.

I.Перевірка домашнього завдання

Один учень повідомляє розв’язання задачі 908.

Повідомити відповіді прикладів 909.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та

опорних знань

1. Робота з картками.

Картка 1

Обчислити.

 

 

(20

+ 6)

:

2

1

кг – 500 г

(15

+ 10)

: 5

3

м – 3 дм

(14

+ 21)

: 7

2

год – 5 хв

Картка 2

 

 

 

Обчислити.

 

 

(28

+ 20)

: 4

1

кг – 350 г

(21

+ 6)

:

3

4

м – 2 дм

(9 + 9) :

9

 

3

год – 1 год 5 хв

Картка 3

 

 

 

Обчислити.

 

 

(40

+ 4)

:

4

1

кг – 620 г

(9 + 18)

:

9

5

м – 4 дм 2 см

(21

+ 21)

: 7

5

год – 2 год 24 хв

2. Колективна робота.

298

• Граф-схеми.

(Відповідь: 32)

 

 

(Відповідь: 40)

• Знайти помилки.

 

 

5 · 20 = 10

72 : 6 = 8

4 · 8 = 23

800

: 100 = 8

64 : 8 = 8

77

: 7 = 1

81 :

9 = 9

2 · 24 = 48

32

· 3 = 96

Бліц-турнір.

а) У книзі 420 сторінок. Марина читала цю книгу протягом 5 днів по 20 сторінок. Скільки сторінок їй залишилося прочитати?

б) В одній книзі 200 сторінок, а в другій — у 2 рази більше. За скільки днів Михайло прочитає другу книгу, якщо за один день він читає по 10 сторінок?

в) В одній книзі 150 сторінок, а в другій — на 50 сторінок більше. За скільки днів Микола прочитає другу книгу, якщо за один день він читає по 10 сторінок?

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

3. Математичний диктант.

а) Яке число у 5 разів менше 350? б) Яке число на 5 менше 350?

в) У скільки разів 600 більше 100? г) На скільки 600 більше 100?

ґ) Яке число у 4 рази більше 13? д) Яке число на 4 більше 13?

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового

навчального матеріалу

299

Завдання 910, с. 133. Фронтальна робота. Учні

здопомогою вчителя з’ясовують спосіб ділення.

Завдання 911, с. 133. Коментоване виконання.

Завдання 912, с. 133. Прочитавши умову та проаналізувавши її, учні самостійно записують розв’язання.

Завдання 913, с. 133. Прочитавши правила знаходження невідомих чисел, учні самостійно роз- в’язують рівняння. Для полегшення перевірки три учні працюють біля дошки.

Завдання 914, с. 133. Коментоване виконання.

V.Розвиток математичних знань

Завдання 915, с. 133. Ознайомившись з умовою задачі, учні з’ясовують, які питання можна поставити, та приступають до розв’язання задачі.

Завдання 916, с. 134, Прочитавши задачу та проаналізувавши її, учні складають план розв’язання:

1)Скільки борошна витратили? 2) Скільки днів витрачали по 20 кг борошна?

Додаткові завдання (на вибір)

а) Обчислити.

90 + 4 · 6 : 8 · 5 – 20 2 · 8 · 10 + 25 : 5 · 10 30 · 3 – 42 : 6 · 3 – 31 (21 + 3 · 8) : 9 + 1 · 5

б) Виконати дії з іменованими числами. 5 дм 4 см 2 мм + 2 дм 6см 5 мм 3 м 7 дм 5 см + 2 м 1 дм 4 см 4 м 6 дм – 2 м 3 дм 2 см 8 м 9 дм 4 см – 3 м 5 дм

в) Відрізок СК дорівнює 14 см. Він у 2 рази довший за відрізок АМ. Накреслити відрізок АМ.

г) Знайти два таких числа, добуток яких дорівнює 9 і частка від ділення більшого числа на менше становить 9.

ґ) Швидко обчислити суму чисел 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.

VI. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

300

Завдання 917, 918, с. 134. Підсумки уроку. Обчислити.

48 : 8.

УРОК 109

Тема. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3; 50 : 2.

Мета: пояснити зазначений вище спосіб ділення; опрацювати складання задачі за поданим виразом та розв’язати задачу на три дії.

I.Перевірка домашнього завдання

По черзі учні повідомляють відповіді прикладів

917.

Два учні, які розв’язали задачу 918 різними способами повідомляють розв’язання.

II.Актуалізація та корекція сенсорного досвіду та опорних знань

1. Робота з картками.

Картка 1

 

 

Обчислити.

 

 

84

: 2

96

: 3 + 18

42

: 2

86

: 2 – 13

Розв’язати рівняння.

 

24

: x = 2

46 + x = 83

Картка 2

 

 

Обчислити.

 

 

48

: 2 : 6

36

: 3 : 4

64

: 2 : 8

86

: 2 + 17

Розв’язати рівняння.

 

96

: x = 3

87 – x = 19

Картка 3

 

 

Обчислити.

 

 

99

: 3 + 14

48

: 4 · 2 + 15

84 : 4 : 3

69 : 3 + 2 · 14

Розв’язати рівняння.

 

86

: x = 2

94 – x = 58

301

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]