Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yatsenyuk_Petro_6 ШПОРИ.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
178.81 Кб
Скачать

17. Порівняльний аналіз Руської правди Пестеля та конституції Муравйова (з аграрного питання).

- Пестель виступав за особисте звільнення селян і наділ їх землею (суспільна земля), адже «земля є власністю всього роду людського». Проте, не відкидався принцип приватної власності на землю. Земля поділялася на:

 • Фонд суспільних земель, частково конфіскованих у поміщиків, частково ревізованих з державних земель. Земля могла бути продана, селянин – отримати достатній для прожиття наділ (вперше розподіл за трудовою нормою);

 • Фонд приватновласницьких земель, які є недоторканими і можуть продаватися-купуватися, даруватися, успадковуватися, оброблятися найманою працею.

 • Муравйов розглядав 3 варіанти:

  1. Наділення селян землею;

  2. Залишити їх без землі;

  3. Дати присадибну ділянку + 2 десятини польової землі (для поміщицьких селян), за державними і удільними селянами залишалася та земля, якою вони володіли.

Тобто, більш цікавою для селян могла б виявитися програма Пестеля.

18. ... З питання державного устрою Росії.

19. Повстання 14 грудня 1825 р. Оцінка руху декабристів.

- Після смерті Олександра І склалося міжцарствування. Тому керівники Північного товариства вирішили, що повстання треба прийняти в момент складання присяги Сенату Миколі І. Повсталі хотіли примусити прийняти його програму – «Маніфест до російського народу», де вимагалося скасувати самодержавство, кріпацтво і ввести демократичні свободи, встановити тимчасове революційне правління і скликати Великий Собор усіх станів. Почалася агітація у військах. До 11 години на Сенатську площу вийшли Московський полк лейб-гвардії, матроси гвардійського морського екіпажу і частини петербурзького гарнізону (разом 3 тис. чол.). Але виявилося, що Сенат уже присягнув імператору, та й диктатор повстання Трубецькой не з‘явився. Повсталі обрали тактику вичікування, а тому були розстріляні з гармат. Почалися арешти членів товариства.

- Почувши про повстання на півночі, Муравйов-Апостол і Бестужев-Рюмін підняли повстання Чернігівського полку. 3 січня 1826 року полк був розстріляний.

- Слідство проходило таємно, до нього було притягнуто 579 чол. 289 визнані винними. Пестель, Рилєєв, Муравйов-Апостол, Бестужев-Рюмін і Каховський були повішані, інші – заслані у Сибір і на Кавказ, забиті шпіцрутенами, розжалувані. Було заборонено згадувати про повстання.

- Причини поразки повстання:

 • Ставка на заколот і військовий переворот;

 • Слабкість пропаганди;

 • Недостатня підготовленість суспільства;

 • Неузгодженість дій;

 • Вичікувальна тактика в момент повстання.

 • Значення повстання декабристів:

  • Декабристи склали першу революційну програму і план облаштування держави.

  • Було вперше здійснено спробу практично перетворити соціально-політичну систему Росії.

  • Подія справила вплив на подальший розвиток суспільно-політичної думки.

20. Політика уряду Миколи і в галузі освіти та цензури.

В цій галузі Микола І продовжував політику Олександра І. В 1826 був створений Комітет по влаштуванню навчальних закладів. Задачі комітету : провірити всі статути навчальних закладів, виробити єдині принципи просвітництва, оприділити набір навчальних дисциплін. Цей комітет розробив основні принципи правлячої політики в області освіти. Ці принципи були закріплені в статуті нижчих та середніх навчальних закладів 1828 року. Відірваність та замкнутість освіти від народу було створено при Миколі І. Така ж політика поширилася і на вищі навчальні заклади. В цей час система вишів розширилася у зв'язку із різноманітною потрібністю спеціалістів. Статут 1835 року поставив виші у залежність перед владою. Збільшено плату за навчання та скорочення набору студентів. Науки які не мали прикладоного характеру виключалися із списку навчальних. (філософія). Казармена дисципліна. За порушення якої студента могли віддати в карцер чи в солдати. Ще сильнішою стала цензурна політика. В 1826 році виданий новий цензурний статут. Сучасники його називають чугунним. Був створений Головний цензурний комітет, який слідкував у першу чергу за тим що друкується. Будь - яка критика викорінювалася із літератури. (Щодо правителя).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]