Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yatsenyuk_Petro_6 ШПОРИ.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
178.81 Кб
Скачать

41.Розвиток сільського господарства 60-90 рр. 19ст.

Аграрний сектор був панівним у економіці, його капіталізація йшла найповільніше. Найкращими землями володіли поміщики, тому варто слідкувати за станом їх господарств. У них склалися 3 типи ведення господарства:

  1. Відробіткова система – закабалені через оренду селяни працювали на поміщицькій землі своїм інвентарем (низька продуктивність). Часто такі поміщики розорювалися (чорноземні райони Центру і Поволжя).

  2. Капіталістична система – вільнонаймані селяни-батраки працювали панським інвентарем. Саме тут впроваджувалися нововведення, тому росла товарність господарства. (Прибалтика, Україна, Зах. Білорусь).

  3. Змішана система – вільнонаймана праця разом з відробками (перша витісняла другу). (Лівоб.Укр., Сх. Білорусь).

Селянське господарство ще повільніше капіталізувалося через малоземельність, безгрошів’я, неграмотність, переділи землі, голод.

Основні риси у розвитку сільського господарства:

 • С-г. розвивалося екстенсивним шляхом – за рахунок розширення посівних площ і освоєння нових районів.

 • Спеціалізація районів:

   • зернові – чорноземний Центр, південь України, Поволжя;

   • молочне скотарство – північно-західні і цн. губернії;

   • мясне скотарство – пд.-сх. губернії.

 • Закінчилося формування всеросійського ринку.

 • Аграрний сектор перетворився у прогресивний і товарний.

 • Залишилося протистояння поміщиків і селян (аграрно-селянське питання).

42. Розвиток промисловості 60-90 рр 19 ст.

Риси у розвитку промисловості:

 • Швидкий ріст капіталізму, чому сприяла вільнонаймана праця, накопичення капіталів, розширення внутрішнього ринку.

 • Фаза вільного домонополістичного капіталізму була швидкою (до 90-х рр.)

 • Зберігалася багатоукладність промисловості (фабрика разом з мануфактурою і кустарним виробництвом).

 • Нерівномірне розміщення промисловості територіально.

 • Нерівномірний розвиток галузей (найактивніше – легка, особливо текстильна і харчова, важка промисловість, особливо добувна, металургійна і нафтова).

 • Формування системи державного капіталізму (через державні кредити, субсидії, замовлення).

 • Сильний притік іноземних капіталів у кам’яновугільну, металургійну і машинобудівну промисловість.

 • 2 етапи утвердження капіталізму:

   • 60-70-рр. 19 ст. – перебудова промисловості;

   • 80-90-ті – бурхливий розвиток (завершення промислового перевороту; підприємства працювали на парових і електричних машинах). Інтенсивно розвиваються нові галузі – вугільна, нафтодобувна, хімічна, машинобудівна. Об’єм промислової продукції збільшився у 7 раз за 40 пореформених років.

43. Транспорт, внутрішня та зовнішня торгівля 60-90 ті рр 19 ст.

Транспорт.

 1. Через індустріалізацію розвивався механізований транспорт, насамперед залізничний. Він мав господарське, стратегічне і соціальне значення. Залізниці будувалися державним і приватним капіталом, переважно в європейській частині Росії, потім – навіть у Сибіру (у 60-ті рр. 2 тис. верств, в кінці століття – 53 тис.).

 2. Удосконалювався водний транспорт. Парові судна плавали у Волзькому басейні, річкові пароходи на Дніпрі, Дону, Обі і Єнісеї.

Торгівля.

 1. Внутрішня. Завершилося формування всеросійського ринку. Виробництво і споживання набули торгового характеру. Головним товаром була с-г-продукція (особливо хліб), зростав продаж промислової, сировини.

 2. Зовнішня. Росія втягувалася у світовий ринок. Головні зовнішньоторговельні партнери – Німеччина і Англія, США (бавовна). Активний зовнішньоторговельний баланс: вивіз – с-г-продукція (хліб), ввізмашини, метали, предмети розкоші. Спроби освоєння середньоазійських ринків, але європейський виявився кращим.

Фінанси.

 1. Фінансова реформа 1862 р. – створено Державний банк, який випускав грошові знаки.

 2. Грошова реформа Вітте 1897 р. – рубль отримав золотий еквівалент.

 3. Розвиток державної і приватної кредитної системи: поява акціонерних комерційних банків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]