Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vse_s_v.docx
Скачиваний:
108
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
155.8 Кб
Скачать

66. На основі документів “Записки о Гальской войне” Гай Юлій Цезаря і “Гармати” Корнелія Тацита покажіть, які зміни відбулися у житті германців

Дані, які містяться у Юлія Цезаря в Записках про галльську війнуСвідчать про те, що германці в середині 1 ст. до н.е. жили родовим ладом. Рівень суспільного розвитку різних німецьких племен був неоднаковим. Деякі з них вже в цей час жили осілим життям, зокрема в Північній Німеччині і Ютландії. Головне місце в їх господарстві займало землеробство. Земля оброблялася більшою частиною сохою, ще до початку нової ери у германців увійшов у вжиток легкий колісний плуг. Інші германські племена в 1 в. до н.е. ще не осіли наприклад ті германці, з якими воював Цезар. У них, важливе значення мало скотарство; У герман-ців в цей час переважала перелогова система землеробства У деяких місцевостях Німеччини з руди видобувалося залізо, хоч і в незначній кількості; були також мідні і срібні копальні, соляні копальні. Германці селилися селами, в яких звичайно жили родові общини. Основний господарську осередком у германців була громада За часів Цезаря у германців була поширена кровнородственна громада, для якої характерні колективне виробництво і колективна власність на всю землю. Члени громади спільно обробляли землю, яка піддавалася переділу між Поділ на класи був відсутній, держави не було. Вищим органом влади було народне зібрання, в якому могли брати участь всі дорослі чоловіки, що мали право носити зброю.Родові старші виконували головним чином судові функції. Під час війни обирався воєнний вождь.За Тацитом За півтора століття, що минули з часу Цезаря, суспільний устрій германців зазнало значних зміни як: германці остаточно перейшли до осілості, підвищився і рівень землеробства. У I - II ст. н. е.. поширився плуг із залізним лемешем. Крім виплавки металів і ковальської справи, германцями тепер відомі були ткацтво - виготовлення лляного полотна і вовняних тканин, гончарна справа та ін З розвитком виробництва виникає обмін між окремими племенами. У соціальних відносинах у порівнянні з тим, що описав Цезар, теж відбулися серйозні зміни. Кровноспоріднену громаду змінила ;землеробська громада Власність на землю, включаючи й орні поля, залишалася загальною, але процес виробництва вже не був колективним. Користування орної землею і обробка її перейшли до окремих домогосподарств, великих сімей ,що складалися із трьох або більшого числа поколінь,. збереглася ще перелогова система землеробства. .) Зароджувалась вже соціальна диференціація. У германців були раби, положення яких Тацит описує досить докладно. Головним джерелом рабства була війна. Раби були безправні. Соціальне розшарування намітилося і серед вільних германців.

Із загальної маси вільних общинників виділилася родова знать

Германці при Тациті жили ще переддержавного ладом.

Вища влада залишалася і тепер за народними зборами, У деяких німецьких племен в епоху Тацита складався новий орган влади, значення якого поступово зростала, - королівська влада

67 Дайте оцінку документу “Великая хартия вольностей”, що була прийнята в Англії у хііі

1215 р. (Магна Карта) — перша «неписана» конституція Англії. Велика хартія вольностей традиційно вважається першим правовим документом, в якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і панування закону в житті суспільства. Хартія вміщувала 63 статті, що регулювали питання права власності, свободи та особистої недоторканності англійських баронів (інших осіб, які володіли землею) та охороняла їх від абсолютної королівської влади й обмежувала владу короля і чиновників над людиною. Наприклад, ст. 39 Хартії проголошувала, що жодна вільна людина не буде заарештована чи ув'язнена, чи позбавлена володіння, чи якимось іншим шляхом знедолена без наявності на те законного вироку згідно із законами країни. Статтями 41 і 42 Хартії закріплені права кожного вільно пересуватися в межах країни та виїжджати за межі королівства. Саме Хартія започаткувала нормативне закріплення обмеження свавілля абсолютизму і мала значення не лише для Англії, а й для світової юридичної думки.Повний текст Великої Хартії нараховує 63 статті, які розміщені без певної системи. Усі статті умовно поділяють на три групи:Статті, що стосуються матеріальних інтересів різних соціальних груп населення (ст. 1, 2, 9, 13, 15, 18).Статті, що реформують державний механізм англійської держави (ст. 12, 14, 61).Статті, що встановлюють принципи діяльності судово-адміністративного апарату (ст. 17, 20, 21, 39, 40).З 63 статей Хартії, що регулювали відносини англійського монарха з його підданими, 30 виражали інтереси баронів, 7 — рицарства і фрігольдерської верхівки, 3 — городян. На момент прийняття Хартія відповідала, насамперед, інтересам баронів. Іоанн клявся, що, коли порушить підписану ним Хартію, відмовиться додержувати вольності баронів, то вони разом з «общиною всієї землі» можуть примусити його «всіма способами» виконувати прийняті зобов'язання..Для контролю за додержанням Хартії король утворив раду з 25 баронів. Пізніше з неї утворився парламент Англії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]